Islam

Brorskapet har rett

Ved å gi kvinner seksuell frihet, rett til å gifte seg ut av islam, la dem bruke prevensjon, jobbe uten mannens godkjennelse, reise hvor de vil uten samme manns godkjennelse, vil dette oppløse de islamske samfunnene, mener det muslimske brorskapet i Egypt. Ja, de har helt rett. Løftes dem muslimske kvinnen ut av islams lenker, er islams makt en sagablott.

Det er ikke ofte jeg er enig med Brorskapet, men det er jeg nå etter det siste utspillet til Egypts regjering, som ledes an av Brorskapet: regjeringen vil ikke tilslutte seg FNs erklæring om kvinners like rettigheter som menn. Begrunnelsen er altså at familiene ”ødelegges” hvis kvinnene settes fri. For Brorskapet skal den ”hellige” familien følge shariaens påbud om kvinnenes posisjon som annenrangs borger, kall det gjerne slaveri. Oppheves dette religiøse lovverket, oppløses familier, og dermed det islamske samfunnets normer- og regelsystem. En grunnkjerne i islam er jo at kvinner kun kan gifte seg med muslimske menn, dette for å sikre seg at ummaen får tilvekst av muslimer ettersom barna skal følge farens religion. Får kvinner tilgang på prevensjon, blir det nok færre barn til ummaen. Det samme hvis de får arbeide ute, og så videre. Derfor forstår jeg godt at Brorskapet ikke signerer FN-erklæringen. Man kunne egentlig karakterisere en signatur som frafall fra islam, som det er gjengs oppfatning om at skal straffes med døden.

Og vår kjære Yusuf al-Qaradawi har jo nylig forklart hvor ynkelig og svak islam egentlig er, og hvor lite forlokkende dette tankesystemet faktisk er for oss mennesker, da han sa: ” Islam ville ha opphørt med Muhammeds bortgang, fred være med han. Så, å motsette seg frafall er hva som videreførte islam frem til i dag

Det begynner virkelig å komme en del fornuft fra både det ene og andre islamistiske holdet.

Brorskapet prøvde seg dog med et lite intelligent forhandlingskort overfor FN: vi kan signere kvinneerklæringen dersom vi får tilføyd at erklæringen ikke gjelder dersom den strider mot nasjonal lovgivning, religiøse eller kulturelle verdier.  Ja, da var det med et pennestrøk ingen rettigheter igjen til kvinnene. Det forstod også FN.

Her passer det å avrunde med et av favorittsitatene mine av Ayaan Hirsi Ali:

”Denne besettelsen med å underordne kvinner er det som gjør islam så simpel. Og islams agenter – fra Riyadh til Teheran, fra Islamabad til Kairo – vet at enhver bedring av kvinners liv, vil lede til islams bortgang og til at de mister deres makt. Dette er hvorfor de blant annet er så desperate etter å bure inne kvinnene. Dette er også hvorfor de hater Vesten”(foredrag med tittelen The Role of Journalism Today, hos National Press Club i Washington D.C., 18. juni 2007).