Antisemittisme

NRKs naive tro på Hamas

For en tid tilbake ble den israelske pressetalsmann David Mencer intervjuet av NRK's Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. På slutten av intervjuet konstaterte Mencer at uansett hvilke bevis Israel legger frem, så blir det det aldri nok for mennesker som ikke ønsker å se sannheten. Nå har FN gitt Mencer rett: Hamas hadde manipulert tallet på omkomne sivile.

Som mange sikkert vil huske, gjorde NRKs korrespondent i Midtøsten, Yama Wolasmal, for en tid tilbake et intervju med den israelske pressetalsmann, David Mencer. Wolasmal har blitt unisont blitt hyllet av nær sagt den samlede norske medieverden. NRK la ut hele intervjuet den 27. april.

Vi kommenterte intervjuet i vår artikkel den 2. mai, der Wolasmal blant annet refererte fra det han hevdet var pålitelige tall fra Hamas.

Dette er NRKs oversettelse til norsk fra 07:40 i intervjuet Yama Wolasmal gjorde med David Mencer:

YW: Over 34.000 mennesker har blitt drept i Gaza i følge det palestinske helsedepartement. Den israelske regjeringen avviser disse tallene. Hvorfor?

DM: Ville du hatt tillit til tall fra Al-Qaida?

YW: Men FN og WHO sier at tallene fra Hamas’ helsedepartement er pålitelige og at de til og med bestod internasjonal granskning i tidligere tider. Faktisk, hvis du sjekker opp tallene fra krigene i 2014 og 2021, er Israels og Hamas’ dødsfall nesten identiske. Hvorfor skulle de plutselig lyve om denne krisen og krigen?

DM: Helsedepartementet skiller ikke mellom en sivil stridsmann, som er en tragedie, vi sier det veldig, veldig klart, og en terrorist. Det gjør vi.

YW: FN sier tallene som kommer fra Hamas’ helsedepartement er pålitelige. Det er ingen grunn til å tvile på dem, fordi flere ganger har dette helsedepartementet under denne krigen publisert lange lister over navn hvor du har et ID-nummer, deres navn. Detaljerte lister har blitt utgitt dokumenterer de som har blitt drept på Gazastripen under denne krigen. Du hevder dere har drept 13.000 Hamas-krigere, men dere har ikke produsert noen lister overhodet. Det er bare tall dere gir verden.

DM: Det er et tall som hæren vår har gitt til oss i et demokratisk land, med kontroller og balanser, med alle vestlige verdier som Norge holder kjære, eller burde holdes kjære.

Her ser vi at Wolasmal støtter seg på tallene fra FN og WHO, og sier at disse er pålitelige og at det er ingen grunn til å tvile på dem.

Dette er ikke sant.

Hva er det FN egentlig sier?

Nylig har FN-organet United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), foretatt en kraftig reduksjon av antall kvinner og barn som er drept under krigshandlingene i Gaza.

Vi har i vår artikkel av 14. mai kommentert dette, der vi blant annet skriver følgende:

Talspersonen for OCHA, Jens Lærke, understreker overfor TV 2 at tallene publisert av OCHA ikke er FNs, men kommer fra «lokale myndigheter». Han sier at FN ikke har mulighet til å gjøre beregninger selv, men legger til at de håper på et tidspunkt å kunne gjøre mer presise beregninger selv.

Lærke forklarer at hvem som har levert tallene til OCHA har endret seg kontinuerlig under krigen.

Til å begynne med fikk vi dem fra Helsedepartementet, som vi har samarbeidet med i årevis, men på et tidspunkt kunne de ikke lenger levere dem på grunn av situasjonen, og deretter GMO (pressemyndigheten i Gaza, red.) tok over, sier Jens Lærke.

Men nylig har helsedepartementet i Gaza begynt å gi tall til FN igjen og derfor har OCHA nå endret kilde, heter det fra den kanten.

Her har vi et glitrende bevis for hvordan NRK – og for så vidt også størstedelen av den øvrige norske pressen – manipulerer de nyheter som sendes ut til det norske folk. Det som er alvorlig, er at denne løgnen er det ikke veldig vanskelig å avsløre hvis man går til kilden for tallene, nemlig OCHA.

Antallet drepte som Wolasmal referere til i intervjuet med Daniel Mancer er hentet fra OCHAs rapporter, og hvis vi ser på rapporten datert 6. mai, finner vi tallet 34.735 som er merket «palestinian fatalities», og som kilde er oppgitt «MoH Gaza» det vil si Ministry of Health på Gaza.

OCHA opplyser at dette fordeler seg med mer enn 9.500 kvinner og mer enn 14.500 barn. Det betyr at de resterende ca. 10.000 er menn. Og siden Hamas-krigerne stort sett er menn (må man tro) er ikke det så veldig langt fra de 13.000 som Israel hevder å ha drept. Tallene viser en urovekkende høy andel sivile, det vil si kvinner og barn, noe som stemmer dårlig med det Israel til stadighet hevder – at de gjør alt de kan for å skåne sivile.

Men det NRK og norske journalister forøvrig – bevisst eller ubevisst – overser er det som står nederst på siden der OCHA presiserer at tallene ikke er bekreftet:

Disclaimer: The UN has so far not been able to produce independent, comprehensive, and verified casualty figures; the current numbers have been provided by the Ministry of Health or the Government Media Office in Gaza and the Israeli authorities and await further verification. Other yet-to-be verified figures are also sourced.

Likevel presterer Wolasmal å hevde overfor Daniel Mencer at:

FN sier tallene som kommer fra Hamas’ helsedepartement er pålitelige. Det er ingen grunn til å tvile på dem, fordi flere ganger har dette helsedepartementet under denne krigen publisert lange lister over navn hvor du har et ID-nummer, deres navn.

Her ser vi altså at NRK bruker FNs tall som sannhetsbevis, mens FN selv sier at tallene fra Hamas ikke kan bekreftes. Det står det jo med rene ord nederst på siden.

Enten gidder ikke journalistene å lese alt som står under tabellene, eller så tenker de at skitt au – det er uansett ingen som leser disse rapportene, slik at de kan kjøre ut tallene fra FN som en nyhetssak som bekrefter at Israel har tatt livet av over 34.000 sivile palestinerne i en hensynsløs krigføring.

Er det noe rart at Norge anses som et av Europas mest Israelfiendtlige land?

Analysen til professor Wyner

Det burde også ha ringt mer enn én bjelle da nyhetsmagasinet Tablet den 7. mars la ut en artikkel skrevet av Abraham Wyner, professor i statistikk og datavitenskap ved University of Pennsylvania. Artikkelen inneholder en analyse av tallene som Hamas har gitt til FN, og hans konklusjon var at tallene måtte være manipulert.

Men NRK fant ingen grunn til å trekke Hamas’ tall i tvil før Hamas selv korrigerte tallene. 

OCHA la den 13. mai ut nye tall som de hadde mottatt fra Hamas som viste noe ganske annet.

Tabellen viser at det per 30. april var registrert 35.091 drepte, hvorav 24.686 var identifisert, herav 10.006 menn, 4.959 kvinner, 7.797 barn og 1.924 eldre. Og kilden er fremdeles MoH Gaza, det vil si Ministry of Health Gaza.

Vi ser at heller ikke nå skiller Hamas mellom stridende og ikke-stridende, noe David Mencer helt korrekt påpekte i intervjuet med Wolusmal.

Da blir spørsmålet – når professor Wyner i mars dokumenterte at tallene fra Hamas var manipulert, hvordan skal vi ha tillit til at tallene fra Hamas i mai ikke også er manipulert?

Hva med NRK?

I en artikkel den 13. mai. som er oppdatert den 14. mai, prøver NRK å ro seg ut av problemene ved å si dette:

NRK presiserer: I en tidligere versjon av denne saken, sto det at FN har kraftig nedjustert antallet drepte kvinner og barn i Gaza. Mer presist er det andelen kvinner og barn blant de identifiserte drepte som er nedjustert. Det samlede antallet drepte er uendret i tallene fra helsemyndighetene på Gazastripen, som FN tidligere har vurdert som troverdige. Av de rundt 35.000 drepte er 10.000 ikke identifisert med kjønn og alder. Ifølge de nye og oppdaterte tallene er rett over halvparten av de identifiserte drepte barn og unge kvinner.

Men NRK nevner ikke med et ord at Hamas ikke skiller mellom stridende Hamas-krigere og sivile. Stridende er legitime mål, det er jo nettopp for å ta ut flest mulig Hamas-krigere at Israel har invadert Gaza. Kvinner og barn er stort sett sivile som må skånes i den grad det er mulig. Men det er et viktig unntak – så lenge Hamas utvilsomt bevæpner personer under 18 år som etter barnekonvensjonen anses som «barn», så kan de likevel anses som stridende.

Hva skal vi så trekke ut av dette?

HRS har ikke med denne artikkelen ment å bagatellisere det som nå skjer i Gaza. På samme måte som 7. oktober var en katastrofal hendelse for Israel og dets folk, så er krigen i Gaza en katastrofe for de som bor der og som etter beste evne har søkt å skaffe seg et liv.

De er ofre for en terrororganisasjon som de selv har valgt til å styre Gaza tilbake i 2006, og så vidt vi kan forstå har gjort minimale anstrengelser for å bli kvitt. Tvert i mot – Hamas synes å ha bred støtte blant de 2 millionene som bor i Gaza. Dessuten – det bør være alment kjent at jødehatet stikker dypt blant palestinere.

Når hele Hamas’ eksistens står på spill så bruker de selvsagt alt som står i deres makt til å skaffe seg selv sympati samtidig som de vil få det internasjonale samfunnet til å se på Israel som folkemordere. Det er derfor rørende naivt av FN og OCHA å erklære at selv om tallene over drepte inntil for kort tid siden åpenbart var manipulert, så kan vi stole på dem nå. Selvsagt kan vi ikke det, i særdeleshet ikke når Hamas ikke skiller mellom stridende og ikke-stridende.

Den eneste sikre vi kan trekke ut av dette er at tall fra Ministry of Health i Gaza kan man aldri stole på. Og derfor må vi også ta norske mediers gjengivelse av nyheter fra Gaza med en klype salt.

Dessverre.