Barn i utlandet

Høyre har blitt HRS-er: Vil utvise foreldre

Etter 21 år har Høyre våknet - og det med et brak. Partiet vil nå straffe og utvise foreldre som dumper barn på koranskoler i utlandet. Argumentet er at foreldrene selv har flyktet fra hjemlandet og likevel dumper barna sine der. Med dette ligger det an til at Høyre delvis kopierer utspill fra Ap om å straffe foreldre med dagbøter for samme forhold. Begge partiene kan forvente støtte fra FrP, og dermed er det et solid flertall på Stortinget for endelig å ta barnas parti.

Det er integreringspolitisk talsperson for Høyre, og også nestleder i programkomiteen for Høyre, Mari Holm Lønseth, som fronter de nye klærne Høyre nå skal ta på seg. Lønseth er 32 år gammel, og var 12 år gammel da HRS avdekket hvordan unge dumpes på koranskoler i Somalia, den såkalte Samira-saken fra Tromsø. Samira ble dumpet i Somalia tidlig i tenårene, og ble holdt hos familie som med væpnede vakter tok henne med til koranskole hver dag. Lønseth kan ikke forventes å husker noe av historikken på dette feltet. Men det bør Høyres ledelse anført av Erna Solberg gjøre, for Solberg var kommunalminister med ansvar for integrering da HRS la det som burde ha vært en politisk bombe på det offentlige bordet.

Men verken Solberg eller resten av Høyre mente den gang at det var noe problem at barn, typisk født i Norge, ble sendt alene (eller med mor) tilbake til foreldrenes opprinnelsesland. Og ingenting har skjedd siden den gang politisk.

Nytt partiprogram

Våren 2025 skal Høyres landsmøte vedta et nytt program for neste stortingsperiode. Det ligger absolutt an til at dumping av barn vil bli inkludert i programmet.

– Det er uakseptabelt at barn sendes på koranskole i Somalia fordi foreldrene mener de har blitt «for norske». Det er på høy tid at vi knuser et kontrollregime som for mange unge lever under, sier Mari Holm Lønseth.

Men hvilke foreldre er det Lønseth sikter til? Dem med flyktningstatus eller alle foreldre, altså også dem som har giftet seg til Norge eller vandret inn på andre måter, eksempelvis gjennom arbeid? Dette er uklart ut fra teksten hos NRK. Lønseth sier:

– Jeg vil foreslå at det blir straffbart for foreldre å sende barn til utlandet mot deres vilje, hvor de blir utsatt for vold og overgrep. En konsekvens av det er også at disse foreldrene kan miste oppholdstillatelse og bli utvist fra Norge, sier Lønseth.

– Dersom du har søkt beskyttelse fra et annet land, men syns det er riktig å sende barna dine dit alene, så ser jeg ikke at det er noe grunnlag for at man skal få beskyttelse her i Norge, sier nestlederen i Høyres programkomite.

I første avsnitt omtales alle foreldre i Norges land, i neste avsnitt handler det om folk med flyktningstatus. Det ville være underlig at dumping blir forbudt for somaliere med flyktningstatus, men ikke dem som har giftet seg til Norge, ei heller dem som har vandret inn fra Pakistan, mens naboene, afghanere, som har flyktningstatus omfavnes av et straffeforbud. Sannsynligvis farer Lønseth ubevisst med uklare presiseringer.

Lønseth har (endelig) tatt innover seg at tiden for «integreringstiltak» i forhold til denne alvorlige problematikken er over.

– Æreskultur og kontrollregimer som forbeholder frihet kun for noen, bryter med den enkeltes frihet. Nå trenger vi rask og resolutt handling. Det er sannsynligvis det eneste språket personene bak forstår, sier hun.

Nettopp, det er penger og straff som de som ikke vil la seg integrere verdimessig i Norge forstår.

Samme tonen fra Ap

Neste år er det stortingsvalg, og Høyre ved Lønseth vet nok godt at et flertall av nordmenn vil støtte et straffeforbud mot dumping, en praksis som strider mot alt vi er som nasjon.

Dette har også Ap forstått etter å ha ført flere tiårs mislykket innvandrings- og integreringspolitikk. I februar i år fikk tonen fra partiet en helt ny lyd. Hadia Tajik og innvandringspolitisk talsperson, Lene Vågslid, strammet til: De vil ha dagbøter ved dumping av barn, trekk i barnetrygd, og de pekte på det åpenbare: Dumping er frihetsberøvelse. Helt i ånden til HRS, altså.

«Denne praksisen (med dumping, red.) er rett og slett gift for integreringen», sier Lene Vågslid til NRK. Hadia Tajik følger opp:

– Dette er sterke saker. Det er potensielt frihetsberøvelse, det er omsorgssvikt, det er unger som blir satt i en ekstremt vanskelig situasjon, sier Hadia Tajik, som er justispolitisk talsperson.

Tajik fortsetter slik:

Tajik sier det er urovekkende, til tross for at det kan være snakk om frihetsberøvelse og grove overgrep.

– Vi må få flere av disse sakene inn i straffesporet der hvor de hører hjemme, dette vil også ha en preventiv virkning. I tillegg mener jeg vi må vurdere lovendringer som også gjør det straffbart å planlegge å sende barna sine på denne typen ufrivillige utenlandsopphold, sier Tajik.

Tajik sier videre at «vi som samfunn (kan) rett og slett ikke leve med» tilstandene knyttet til dumping.

Det er for øvrig verdt å merke seg at da Høyres nye kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, satte seg i statsrådsstolen i 2013 ba HRS raskt om et møte med ham angående dumping av barn. Isaksen svarte at de/regjeringen hadde den kunnskapen den trengte, altså at et møte var unødvendig.

Hvis det var slik at Høyre allerede den gang hadde kunnskap for å kunne handle, altså for 11 år siden, kan man med tyngde hevde at den politiske unnlatelsessynden burde være uoverkommelig å bære menneskelig sett.

(Foto, HRS: Koranskole i Pakistan, mursteinsbygningen er for jenter, den hvite til venstre er for gutter. I forkant Rita Karlsen og daværende journalist i Aftenposten, Halvor Tjønn, samt en av skolens sikkerhetsvakter)