Barn i utlandet

Ap slår til. Er marerittet snart over?

Er tiden kommet for at et av de vondeste og mest alvorlige temaene innen innvandringens konsekvenser endelig kan få en løsning? Det kan tyde på det, for nå trår Ap ved Hadia Tajik og innvandringspolitisk talsperson, Lene Vågslid, til: De vil ha dagbøter ved dumping av barn, og de peker på det åpenbare: Dumping er frihetsberøvelse. Med andre ord ser fredningstiden for foreldre ut til å være over - nå over 20 år etter at temaet ble satt solid på dagsordenen.

Nå sprekker det opp. Regelrett dumping av barn i foreldrenes opprinnelsesland eller nærområder ligger nå an til å få en etterlengtet løsning.

Temaet var en av hoved-beveggrunnene bak opprettelse av HRS, og målet stod åpent: Ingen andre var opptatt av disse barnas skjebne og hvilke dramatiske integreringsproblemer dumping forårsaker. Vi kunne derfor bare brette opp ermene og gyve løs på de første tilfellene vi kjente til, gå opp løypa, diagnostisere problemet, og legge tiltak på bordet.

Nå skal barna ses

Det gjorde vi i saken om Samira fra Tromsø i 2003, som ble dumpet i Somalia og tvunget til å gå på koranskole i Garowe. Deretter dro vi til Pakistan året etter med en lang liste over norskpakistanske barn som befant seg der på diverse skoler, inkludert koranskoler. Det resulterte i rapporten Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn (2004). Den tok politikerne fullstendig på senga. De levde den gang i villfarelsen at foreldre har rett til å bestemme hvor barna skal vokse opp og under hvilke forhold.

Ja, vi var dypt rystet. Vi møtte veggen. Politikerne så en annen vei, der barna ikke var.

Men vi ga oss ikke. Vi lobbet og lobbet på Stortinget, og vi gjorde nye undersøkelser i 2009 der vi gjennom offentlig tilgjengelig statistikk kom frem til disse tallene:

Human Rights Service (HRS) har sjekket antall barn i alderen 6 – 15 år som er registrert som elever i den norske grunnskolen opp mot befolkningsstatistikken for samme aldersgruppe. Avviket mellom bosattregistrerte barn og barn registrert i grunnskolen, er dramatisk:

  • I Oslo kommune mangler 1 852 elever.
  • På landsbasis mangler 3 877 elever.

Fremdeles var det taust fra politisk lederskap.

«Gift for integreringen»

Men nå er tausheten brutt.

«Denne praksisen (med dumping, red.) er rett og slett gift for integreringen», sier Lene Vågslid til NRK. Hadia Tajik følger opp:

– Dette er sterke saker. Det er potensielt frihetsberøvelse, det er omsorgssvikt, det er unger som blir satt i en ekstremt vanskelig situasjon, sier Hadia Tajik, som er justispolitisk talsperson.

Tajik fortsetter slik:

Tajik sier det er urovekkende, til tross for at det kan være snakk om frihetsberøvelse og grove overgrep.

– Vi må få flere av disse sakene inn i straffesporet der hvor de hører hjemme, dette vil også ha en preventiv virkning. I tillegg mener jeg vi må vurdere lovendringer som også gjør det straffbart å planlegge å sende barna sine på denne typen ufrivillige utenlandsopphold, sier Tajik.

Tajik sier videre at «vi som samfunn (kan) rett og slett ikke leve med» tilstandene knyttet til dumping.

Dagbøter og frihetsberøvelse

I rapporten fra 2004 pekte vi på dagbøter som et viktig tiltak for å presse foreldrene til å hente barna hjem til Norge. I samme rapport minnet vi om allerede eksisterende lovverk, nemlig frihetsberøvelse, der straffeloven skulle brukes aktivt overfor foreldre.

Som vi også skrev i en kronikk hos NRK Ytring senest i oktober 2022 knyttet til Abida Rajas rystende beskrivelser fra en barndom med vold både her og i foreldrenes opprinnelsesland, Pakistan:

Frihetsberøvelse er straffbart. Bruk denne loven aktivt mot familier som dumper barna i hjemlandet, dertil på voldelige koranskoler.

Hva gjelder å straffe foreldre som planlegger å sende barna ut, kan dette være tanker å ta med seg, tanker vi klekket ut i 2004-rapporten: Krev av foreldre som skal sende barna på lange opphold i utlandet må få forhåndsgodkjent skolegang og omsorgssituasjon. 

FrP og Høyre: Grip Aps hånd

Ofte er det slik innen politikken at de ulike partiene torpederer fornuften i et politisk spill om makt og prestisje. Denne tiden er forbi for temaet dumping av barn.

Ap viser nå tydelig vilje til å prøve å rydde opp. Da er det bare for FrP å gripe hånden, det samme gjelder for Høyre, og dermed har man et stort flertall i nasjonalforsamlingen for å ta solide grep. La oss håpe at man nå ikke skusler bort tiden og skal sette ned utvalg og kommisjoner etc. Alt man trenger av tiltak ligger åpent i dagen i allerede eksisterende lovverk.

Grip muligheten – nå.

NRK: Hadia Tajik: Dagbøter til foreldre som sender barna på koranskole