Antisemittisme

Ekkelt, Aftenposten. Direkte ekkelt.

Det er ikke første gang, og antakelig heller ikke siste. Aftenposten gir mikrofonstativet til tidligere justisminister i det strengt shariastyrte Saudi-Arabia, som i kraft av å være  leder av verdens største islamske NGO, Muslim World League, får skryte Espen Barth Eide (Ap) og Støre-regjeringens anerkjennelse av en palestinsk stat opp i skyene. Selv Amnesty Internationals Saudi-Arabia-ekspert har advart mot å bli brikker i landets image-bygging. Dette er bare ekkelt, Aftenposten. 

«Norge anerkjenner Palestina som stat. Jeg kan knapt overdrive hvilken tillit det gir i den islamske verden», skriver Dr. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa i Aftenposten.

Aftenposten har latt den tilsynelatende Norgesvennen Al-Issa komme til orde før. Sist gang var det i kjølvannet av den islamske terroren i Oslo i 2022. Denne gang er det en hyllest av Norges selverklærte fredsbyggerrolle i Midtøsten. Al-Issa balanserer mellom hyllester og dårlig skjulte trusler i innlegget Det er på høy tid at Norge gjeninntar sin rolle som global fredsbygger.

Da jeg sammen med andre verdensledere la ned kranser på Utøya, ble jeg klar over hvordan Norges håndtering av Utøya-terroren, og til å bekjempe hat mer generelt, er viktigere enn noen gang. Selv om norske politikere kanskje ikke fullt ut innser det selv.

Apropos hat. La oss ikke glemme at Gaza-krigen har utløst en strøm av globalt hat og splittelse. For ikke å nevne en bølge av uforlignelig netthat, med avskyelige emneknagger som har gått viralt, som #HitlerWasRight og #DeathToMuslims.

(…)Vestens moralske underskudd i spørsmålet om Gaza har kastet en mørk og varig skygge over forholdet mellom den vestlige og den islamske verden og gjort historiske allianser anstrengte.

Jeg kan forsikre dere: Dette er bare begynnelsen. Mistilliten og harmens frø er sådd etter flere vestlige nasjoners medvirkning til Gazas ødeleggelse, og disse følelsene er på ingen måte begrenset til rene politiske forhold. De har allerede slått rot i hjertet og sinnet til utallige vanlige muslimer i den islamske verden – mange av dem er unge og i en alder der deres verdensanskuelse utvikles.

Hyggelig type? Vel, som leder av verdens største fundamentalistiske organisasjon har man muligens andre tanker om krig og fred og sånn enn den jevne nordmann. Likevel er han gitt nær 7000 tegn i en av Norges største aviser, en avis som ellers har det «vanskelig med å få plass» til andre ytringer. Al-Issa vet å spille på strenger som finner klangbunn i Arbeiderpartiet.

Ved å leve opp til sin status som moralsk leder besitter Norge den nødvendige tillit og troverdighet for å håndtere økende nivåer av mistillit til myndigheter og ekstrem retorikk som har økt i kjølvannet av Gaza-konflikten. For ikke å nevne marginaliseringen som utallige unge muslimer over hele Europa opplever.

Etter å ha besøkt Norge og lært mye om norske verdier ser jeg på Norges bidrag til menneskeheten og verdensfreden som en forlengelse av nasjonens innsats for å stoppe hatet som inspirerte Utøya-angrepet.

Breiviks visjon om en blodig kamp mellom raser, religioner og sivilisasjoner var global og ble på smertefullt vis manifestert i moskéangrepet i Christchurch i New Zealand. Derfor kan Norges forpliktelse til arbeid for fred og samhold ikke stoppe ved landets grenser.

Det er på høy tid at Norge gjeninntar sin historiske rolle som en global fredsbygger, slik nasjonen gjorde under Oslo-avtalen – en rolle jeg og den islamske verden helhjertet vil støtte.

Vær ikke i tvil: Muslimer er alltid ofre i Al-Issas optikk. Selv om Breiviks terrorangrep er det nærmeste nordmenn kan komme i nærheten av å forstå terrorangrepet mot Israel 7. oktober, mener Al-Issa å kunne dra en parallell fra Utøya til «marginaliseringen som utallige unge muslimer over hele Europa opplever». Det er uhyrlig og burde ikke settes på trykk. Men det samme fokuset på muslimsk lidelse har Al-Issa hatt hell med i Aftenposten tidligere.

Dette er Al Issa

«Muslimer kan vegre seg for å ta opp temaet psykiske lidelser. Konsekvensene kan være omfattende» skrev han den gang, og viste til reaksjonene i etterkant av den islamske terroren i Oslo 25. juni 2022. Han skrev også  at det er «upassende og til og med støtende» å tilskrive islam og muslimske trossamfunn skylden for angrepet.

Han fastslo også dette: «Islam oppfordrer ikke til vold.»

Vi kan gjengi noen ord vi skrev den gang, noen ord som også kom på trykk i en nedkortet utgave i Aftenposten i 2022.

Al Issa er ingen ukjent figur i norsk offentlighet etter at Dagbladet avslørte hvordan MWL drysset 12,8 millioner kroner over Høyremann Aamir Sheiks stiftelse Dialog for fred, hvorav 1,4 millioner skal ha gått til Kjell Magne Bondevik personlig og 5,4 millioner hans Oslosenteret.

Amnesty Internationals Saudi-Arabia-ekspert Ina Tin advarte på generelt grunnlag om at «norske politikere som mottar finansiell støtte fra Muslim World League må være klar over at de risikerer å fungere som en brikke i Saudi-Arabias imagebygging». Det samme rådet bør forstås som gjeldende overfor norske aviser.

– Det er også godt kjent at Saudi-Arabia har et svært problematisk rulleblad når det gjelder respekt for menneskerettigheter. Det handler om mangel på ytringsfrihet, omfattende bruk av tortur og dødsstraff, urettferdige rettsprosesser, diskriminering av kvinner og knebling av kvinneaktivister, for å nevne noe, uttalte Tin til Dagbladet da avsløringen var et faktum.

I dette regimet har altså Al Issa vært justisminister, eller la oss kalle det ved det korrekte begrepet; shariaminister, før han har blitt aktiv «fred- og dialogmann» for MWL. Påfallende nok har ikke MWL fordømt terroren i Norge på sine nettsider, der de ellers fordømmer terror som rammer muslimer. Brenning av koranen i Sverige har de derimot fordømt, med beskrivelser av «barbarisk hat».

Al Issas bekymring for manglende islamsk fokus på muslimer med dårlig psykisk helse i Norge bør tas med mer enn en klype salt. Saudiarabisk wahabisme bryr seg ikke om psykisk helse, men praktiserer barbarisk sharia, tortur av fanger, horrible rettsprosesser og dødsstraff for eksempelvis frafall fra islam eller homofili. Ingen vold? Nei, kanskje ikke dersom du totalt underkaster deg.

Den freden Al-Issa ønsker seg har jeg vondt for å tro er den samme freden Aftenposten ser for seg. Men vi registrerer i alle fall at avisen nok en gang gjør seg til nyttig idiot for islamsk fundamentalisme. Det er bare ekkelt.