Finansiering

Hva har Saudi-Arabias tidligere justisminister i Aftenpostens meningsspalter å gjøre?

Hvordan kan det ha seg at Aftenposten slipper til Mohammed Al Issa i sine spalter om muslimers psykiske lidelser, og det i tilknytning til terroren i Oslo 25. juni, uten å fortelle hvem vi står overfor?

En forkortet versjon av denne teksten finner du under dagens «Kort sagt» i Aftenposten. Her følger den opprinnelige teksten (og den opprinnelige overskriften ser du over):

1. september dukket Mohammed Al Issa opp i Aftenposten med et lengre innlegg om hvordan «islam historiske fokus på mental helse og velferd» må revitaliseres i møte med muslimers psykiske lidelser.

Al Issa presenteres som generalsekretær i Muslim World League (MWL), uten at Aftenposten nevner at han både er tidligere justisminister i det strengt shariastyrte Saudi-Arabia, eller at MWL finansieres via et fond underlagt saudiarabiske myndigheter.

«Muslimer kan vegre seg for å ta opp temaet psykiske lidelser. Konsekvensene kan være omfattende» skriver Al Issa, og viser til reaksjonene i etterkant av den islamske terroren i Oslo 25. juni, før han skriver at det er «upassende og til og med støtende» å tilskrive islam og muslimske trossamfunn skylden for angrepet.

Deretter fastslår han dette: «Islam oppfordrer ikke til vold.» Om Aftenposten ønsker å være mikrofonstativ for fake news, klarer avisen det ettertrykkelig ved å sette disse ordene på trykk. Mens forfatter Al Issa må ha fått god hjelp til å oversette sin bekymring for hvordan Norge behandler terrorister og sine manglende faglig forankrede påstander om effektiv forebygging, løper Aftenposten Saudi-Arabias ærend.

Al Issa er ingen ukjent figur i norsk offentlighet etter at Dagbladet avslørte hvordan MWL drysset 12,8 millioner kroner over Høyremann Aamir Sheiks stiftelse Dialog for fred, hvorav 1,4 millioner skal ha gått til Kjell Magne Bondevik personlig og 5,4 millioner hans Oslosenteret.

Amnesty Internationals Saudi-Arabia-ekspert Ina Tin advarte på generelt grunnlag om at «norske politikere som mottar finansiell støtte fra Muslim World League må være klar over at de risikerer å fungere som en brikke i Saudi-Arabias imagebygging». Det samme rådet bør forstås som gjeldende overfor norske aviser.

– Det er også godt kjent at Saudi-Arabia har et svært problematisk rulleblad når det gjelder respekt for menneskerettigheter. Det handler om mangel på ytringsfrihet, omfattende bruk av tortur og dødsstraff, urettferdige rettsprosesser, diskriminering av kvinner og knebling av kvinneaktivister, for å nevne noe, uttalte Tin til Dagbladet da avsløringen var et faktum.

I dette regimet har altså Al Issa vært justisminister, eller la oss kalle det ved det korrekte begrepet; shariaminister, før han har blitt aktiv «fred- og dialogmann» for MWL. Påfallende nok har ikke MWL fordømt terroren i Norge på sine nettsider, der de ellers fordømmer terror som rammer muslimer. Brenning av koranen i Sverige har de derimot fordømt, med beskrivelser av «barbarisk hat».

Al Issas bekymring for manglende islamsk fokus på muslimer med dårlig psykisk helse i Norge bør tas med mer enn en klype salt. Saudiarabisk wahabisme bryr seg ikke om psykisk helse, men praktiserer barbarisk sharia, tortur av fanger, horrible rettsprosesser og dødsstraff for eksempelvis frafall fra islam eller homofili. Ingen vold? Nei, kanskje ikke dersom du totalt underkaster deg.