Finansiering

Staten fratar HRS muligheten for skattefradrag

Flere har etterlyst skattefradrag for 2023, derfor republiserer vi denne saken: De rødgrønne partiene har over tid vært ute etter statsstøtten til HRS, og for at de ikke skulle få den "seieren" kom Høyre dem i forkjøpet. For å si det slik: sannheten har trange kår blant såkalte "non-governmental organization" (NGO-er). Men det blir verre: for at staten skal sikre seg enhver kontroll med "frivilligheten" har vi i dag fått beskjed om at HRS mister retten til skattefradrag for våre økonomiske bidragsytere - fordi vi ikke mottar statsstøtte. 

Ja, kjære økonomiske bidragsyter til HRS, her kommer den triste beskjeden fra staten ved Skatteetaten: Det er ikke lenger mulig å få skattefradrag for pengene dere gir til vårt arbeid. Dette gjelder fra og med inneværende år, altså 2023.

Det er visstnok slik «frivilligheten» skal fungere, der skal det offentlige ha fullstendig kontroll på hvem som får eventuelle fordeler ved å yte en skjerv til «frivilligheten».

Når det gjelder skattefradrag for frivillige organisasjoner heter det hos Skatteetaten, under tittelen «Gaver til frivillige organisasjoner»:

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen din.

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.

Fra og med inntektsåret 2022 er det maksimale fradraget for gaver satt til kr. 25 000 per år. For 2021 var det maksimale fradraget for gaver kr. 50 000 per år.

Du kan også få fradrag for pengegaver til utenlandske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn innenfor EØS-området, forutsatt at disse er godkjent av Skatteetaten. Gave til utenlandsk organisasjon blir ikke rapportert og er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Merk så nedgangen fra 50.000 til 25.000 kroner fra 2022, og sammenlign det med økningen for LOs fagforeningskontingent. I 2022 kunne man trekke fra inntil 5.800 kroner i sin skattepliktige inntekt for LO-kontigenten, fra 2023 ble det økt med inntil 7.700 kroner. «Noen» vet å ta vare på sine egne, og da er det kanskje en fordel at LO støtter internasjonal boikott av Israel?

Men det som vi åpenbart har gått glipp av, er at Skatteetaten ikke godkjenner organisasjoner hvis de ikke får offentlig økonomisk støtte.

Brevet fra Skatteetaten lyder slik:

VARSEL OM KONTROLL

Stiftelsen Human Rights Service HRS er godkjent innen gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50, og står oppført på skatteetatens liste over godkjente organisasjoner som gir giverne rett til skattefradrag.

For at stiftelser skal kunne være godkjent innen gavefradragsordningen krever bestemmelsens annet ledd at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven blir gitt. Dette er stiftelsen orientert om i godkjennelsesbrevet.

Skattekontoret gjennomfører kontroll knyttet til at stiftelser som er godkjent innen gavefradragsordningen faktisk mottar offentlig støtte, og ber om at dere dokumenterer at Stiftelsen Human Rights Service HRS har mottatt offentlig støtte i 2023. Som dokumentasjon godkjenner vi tilsagnsbrev eller bilag som viser innbetaling.

Vi ber om slik dokumentasjon innen 23.10.2023. Dokumentasjon kan sendes elektronisk via https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/, pr. post til skatteetaten, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo, eller på e-post til [email protected]. Husk å oppgi referansenummeret vårt ved henvendelse i saken.

Skatteforvaltningsloven gir føringer om at dere plikter å bistå oss under kontrollen ved å sende inn etterspurt opplysninger/dokumentasjon. Dersom dere ikke bidrar til kontrollen, kan vi ilegge administrative reaksjoner. Dere kan klage på vårt pålegg om å gi opplysninger, men ikke vår beslutning om å gjennomføre kontroll. Klagefristen er en uke.

Vi gjør oppmerksom på at alle som er ansatt i skatteetaten har taushetsplikt. Vi har plikt til å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger om økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold som gjelder bedriften deres. Taushetsplikten er generell og gjelder forhold som blir kjent for oss før, under og etter kontrollen.

Hvis dere har spørsmål om kontrollen, kan dere ta kontakt med XXXX på telefon XXXXX.

Dermed har vi ingen andre muligheter enn å gi Skatteetaten beskjed om at vi ikke mottar statsstøtte lengre, og at vi således trer ut av ordningen.

Tilskudd og fradrag – for sopp

Vi beklager på det sterkeste til alle givere i 2023 som har gitt med formål om også å få skattefradrag, men som dere ser er vi bundet på hender og føtter.

Så kan det i samme åndedrag nevnes at det er mange andre tilskuddsmottakende organisasjoner å velge blant, hele 35.666 forskjellige organisasjoner er funnet verdige å motta midler fra felleskassen. Av disse er hele 31.581 registrert i frivillighetsregisteret. Du kan få skattefradrag for å støtte alt fra muslimer i Agder, en rekke afrikanske foreninger, travløpforeninger og soppforeninger. Det finnes 1.299 organisasjoner som mottar støtte under fanen Mangfold og inkludering og 3.751 støttemottakende Politiske interesseorganisasjoner. For ikke å snakke om tilskuddsmottakende Tros- og livssynsorganisasjoner. Dem er det svimlende 2.122 av.

Det er mangt og mye skattepengene går til, og støtter du det staten støtter, så kan du altså også få skattefradrag. Blant de over 35.000 ulike frivillige organisasjonene har våre folkevalgte altså bestemt at nettopp vår organisasjon ikke er korrekt bruk av skattepenger – og eventuelle givere heller ikke er av et kaliber som fortjener noen skattelette. Det er så man fristes til å minnes Eivor Evenrud, tidligere Rødt, nå Ap-politiker i Oslo, som tidligere i år gikk ut på Facebook og proklamerte at hun heller ville bruke skattepenger på sopp enn på HRS.

Mens Evenrud er taus om Hamas’ terrorangrep på israelske sivile, kan hun med god samvittighet kreve skattefradrag for sine bidrag til soppdyrkere og soppforeninger – det finnes hele 37 statsstøttede av sistnevnte – men kanskje hun skulle gjort seg noen tanker om at politiske meningsmotstandere også kunne fått skattefradrag? Folk som bryr seg mer om opplysning om islam og innvandring enn om sopp fortjener kanskje ikke såpass?

Statsstøttet hat

Noen fortjener åpenbart både tilskudd og skattefradrag for sin organisasjonsvirksomhet. Vi kan ganske enkelt fastslå at det er en hedersbetegnelse å bli omtalt som ekstremister fra folkevalgt hold når vi ser hvem som anses som verdige i det store tildelingskalaset.

Linda Noor støtter Brorskapets åndelige leder Yusuf al- Qaradawi og har drevet reklame for ham som en moderat islamsk lærd. Hamas’ terrorangrep inspirerte Noor til å klistre det palestinske flagget over profilbildet sitt på Facebook. Selv med den ekstreme terroren verden har blitt vitne til de siste dagene, er flagget beholdt. Det som også er beholdt er statsstøtten til Minotenk. Så den som vil slenge inn en skjerv og få skattefradrag i samme slengen, må gjerne gjøre det.

Er det ikke ekstremt nok, kan du alltids støtte Palestinakomiteen. Leder av komiteen, Line Khateeb, vil ikke engang kalle nedslakting av babyer terror. «Frigjøring» heter det, ifølge Khateeb. Også dette krystallklare jødehatet betaler du over skatteseddelen, der Palestinakomiteen står oppført som frivillig organisasjon med statstilskudd. Slik presenterer Khateeb og komiteen seg på Facebook:

At vi mister muligheten for å gi skattefradrag kan kanskje bety at flere av våre givere trekker seg tilbake, men det kan også være at flere ser betydningen av faktisk å bidra til vårt arbeid – om dere ønsker at HRS skal bestå.

Vi har registrert at flere av dem som har skattefradrag påpeker at det ikke er «så viktig», men at de gjerne tar fra staten det de kan – som de har lært av samme staten. Så gjenstår det å se hvilket utslag dette gir for våre inntekter og arbeidsforhold.

Det har vært vårt ønske over lang tid å være «en ekte» frivillige organisasjon, og vi kommer uansett til å tale makta midt imot på våre mest sentrale temaer – innvandring og islam – siden skiftende regjeringer og Storting har sviktet det norske folk i mange år.