Om HRS

Slik blir veien videre for HRS

Vi har fått en overveldende respons fra leserne på vårt utspill om ny kurs for HRS. Hundrevis har meldt tilbake til oss med støtte og tips om hvordan veien videre kan bli. Vi er dypt takknemlige og ydmyke for denne bekreftelsen på hvor viktig mange opplever HRS' stemme. På bakgrunn av alle disse konstruktive innspillene vil vi nå legge om produksjonen, etter alle solemerker til det beste for dere lesere og for HRS. Det man leser hos HRS skal skape bevegelse i folket - i riktig retning.

Veien blir til mens man går, heter det, og veien blir til når man strekker ut en hånd og ber om råd, slik vi gjorde 18. mars. Vi ble nær sagt tatt på sengen av de utallige tilbakemeldingene på epost, i kommentarfeltet på rights.no og på Facebook. I TV2, den gang Hege Storhaug jobbet der (1999 og 2000), ble under ti telefoner fra seere etter et dokumentarprogram karakterisert som «seerstorm». Hva sier man da til hundrevis av henvendelser og enda flere reaksjoner?

En lojalitet og støtte som gjør dypt inntrykk

Det mest rørende og inspirerende er den absolutte støtten og takknemligheten folk uttrykker overfor HRS’ arbeid. Folk har en sterk lojalitet til oss. Og her må vi umiddelbart skyte inn dette til dem som frykter at HRS skulle legges ned: Det er en misforståelse. Vi jobber med vår tids viktigste spørsmål – spørsmål som påvirker nesten alle sentrale nivåer i samfunnet vårt, være seg skolen, helsevesenet, velferdsstatens bærekraft og Norges kulturelle og verdimessige bærekraft og «helse», og vi våger å påstå at vi besitter kunnskap og kompetanse få andre er forunt etter flere tiårs arbeid i feltet.

Vi skal ikke trekke inn årene. Tvert om. Årene skal vi bruke til å styre oss i en mer effektiv retning.

At vår synlighet i sosiale medier har blitt bremset effektivt av Faktisk.no i samarbeid med Facebook, betyr ikke at vi har fått «90 prosent reduserte lesertall». Langt derifra. Bremsen er i spredningen av våre artikler på Facebook har gjort oss mer og mer usynlige nettopp på Facebook (mer konkret om dette lenger ned her).

Responsen

De siste dagene har gått med til å lese alle tilbakemeldingene og vurdere dem nøysomt, slik vi lovet å gjøre. Vi vil gi dere noen smakebiter fra henvendelsene. Vi gjengir her bare noen utdrag fra tilbakemeldinger på e-post, da kommentarene på rights.no og på Facebook (både hos HRS/rights.no, Hege Storhaugs forfatterside, Julie Dahle og Rita Karlsen) ligger åpent ute. Her kan dere med selvsyn konstatere den overveldende støtten vi får.

Overordnet kan vi bare si at alle tilbakemeldingene på e-post – bortsett fra én – roser vårt arbeid. Så la oss bare ta deler av den rent negative først:

 • Dere forstår ikke at nordmenn har helt annet fokus. Dere liker ikke folk som sier dere imot. Ja jeg vil kalle det psykopatiske trekk.

Men nordmenns fokus ut fra tilbakemeldingene viser at flere og flere har fått øynene opp. Ikke minst skremmer det mange at mainstream media (MSM) ikke driver redelig og maktkritisk journalistikk, og mange opplever seg lurt.

Ikke alle har konkrete innspill til en ny kurs for HRS, selv om noen har kommet med (lange utdypninger) tips og ideer til ny organisering og driftsmodell, og der det typiske innspilletat vi bør være på flere kanaler, starte med podcast, videoblogging etc. På det generelle plan handler det også om ønsker om å kunne bistå oss, for eksempel ved å reklamere for oss (ikke minst ved mer aktiv spredning av våre saker på ulike kanaler) eller med (mer) økonomisk støtte. Sistnevnte er selvsagt et poeng i seg selv, da HRS gikk med underskudd i fjor (vi brukte mer enn vi fikk inn), men vi har ikke fått mindre fra våre økonomiske støttespillere. Det er gledelig i den dyrtid vi opplever nå.

At nesten alle støtter publisering på rights.no én gang i uka, gjør ikke alle med lett hjerte. Det er heller slik at det er bedre med én gang i uken enn ingenting. For det er ingen tvil om at HRS er ønsket.

Her følger en smakebit av kommentarene (selv om vi bare har tatt med en bitteliten del, så blir det langt):

 • Det er trist at dere blir motarbeidet så til de grader, men det er da viktig å ikke gi opp.
 • Veldig bra at dere ikke er ute for å «ta noen», men å belyse ting der andre dekker over.
 • Deres evne til å levere velfundamenterte artikler er virkelig enestående og skiller seg markant ut i medielandskapet.
 • Jeg tror at ved å innlede artiklene med en kortfattet oppsummering, kunne dette ikke bare forenkle forståelsen for eksisterende lesere, men også tiltrekke nye følgere som vil sette pris på muligheten til å raskt få innsikt i sakens kjerne. (…) Jeg ser frem til å fortsette å følge deres fremragende journalistikk og takker for at dere stadig setter standarden i bransjen.
 • Jeg tror det er lurt å gjøre som dere foreslår. Gå mer i dybden. Da blir det vanskeligere å avfeie innholdet.
 • (…) hvorfor er det så vanskelig for politikere som henter hjelp og informasjon fra dere å stå fram, når dette arbeidet tydeligvis gir dem så mye? (…) jeg elsker hver artikkel dere skriver – jeg synes de er grundige, jeg synes dere tar opp saker og spørsmål andre ikke gjør, og det er veldig gode poenger og argumenter.
 • Jeg har vel fulgt dere i 13-14 år, eller noe sånt, dere vil ikke tro så glad jeg ble da jeg oppdaget siden deres, jeg følte meg ikke så alene lengre. Jeg trodde ikke det var mange som var kritiske til islam og hvordan og samfunnet forandrer seg, etter min mening, i feil retning.
 • For jævlig å høre om hvordan HRS blir behandlet av både innenlands og utenlandsk ondskap, men forsøk å ta det som et kompliment. Jo nærmere dere rører i kjernen av dritten disse ondskapsfulle kreftene går inn for, jo mer skyts kommer deres vei. (…) Dere skriver så vidt jeg ser ikke noe om økonomi. Jeg er nokså sikker på at det er en del pengesterke folk som leser dere, meg inkludert. Dersom det står på penger, er jeg sikker på at vi skal klare å bidra til at skuta fortsatt er sjødyktig. (…) Free speech er på mange måter en saga blott, all den tid Meta og andre er så enorme at de styrer hva folk får tilgang til og ikke.
 • Innimellom er innleggene deres veldig lange og ikke alltid man rekker å lese alt det gode dere formidler. Men å vite at det kommer noe nytt hver uke er en god løsning.
 • (…) heller mer langlesing og færre utgivelser enn at dere slites ut med hyppige utgivelser.
 • Jeg er innom siden deres hver dag, jeg går direkte til Rights.no da jeg ikke er på FB, twitter/x eller noe som helst annet. At jeg slår opp på Rights hver dag, sier vel alt om hva deres artikler betyr for meg. Det er befriende å lese alt jeg ikke får vite fra andre medier. Artiklene på Rights får mange brikker til å falle på plass!
 • Dere tar opp saker, og analyserer holdninger og innstillinger til religiøse tema som ikke mange tør. Jeg setter stor pris på det jeg finner av saker på HRS. Samtidig veldig trist at dere ikke blir mer anerkjent for deres arbeid.
 • Kommer til å savne dere og de daglige analysene/refleksjonene, men det viktigste er at dere fortsetter, selv om det blir i en annen form.
 • Eg synes tanken om å publisere etter ein «dagogtid modell» er god. I vår tid er det mange nok som jaktar dagens tema, men skræmande få som leverer djuptpløyande stoff til å få auka innsikt av, og å bli utfordra av.
 • Har vært med dere i mange år, og kommer til å være det så lenge jeg lever.
 • (…) det er skammelig slik dere har blitt behandlet – og behandles – av diverse politikere og andre «samfunnsaktører», inkl. i div. medier – medier som ikke utfører samfunnsoppdraget slik de burde – og dermed egentlig gjør at det er behov for noen som vil gjøre den jobben de selv burde gjøre, men ikke gjør. Samfunnsproblemer – og årsakene til og sammenhenger for slike – forsvinner ikke fordi man ikke rapporterer om dem («stikker hodet i sanden som strutsen») eller bedriver tåkelegging og bortforklaringer.
 • Det er viktig at dere ikke gir dere nå og lar motkreftene vinne. Motstanden mot masseinnvandringen er på kraftig fremmarsj over hele Europa, og msm har økende problemer med fallende inntekter. Folk er dritt lei propagandaen og det politiske vanstyret. Nordmenn er mer hjernevasket og desinformert enn folk i andre land i Europa, men det er også en oppvåkning på gang her. (Fra en tidligere journalist, red.)
 • Jeg synes dere er blant Norges beste journalister og det har jeg sagt til mange! Jeg har ingen gode egne forslag til hvordan dere skal legge om driften. Det beste hadde vært om dere kunne finne dere en rik onkel.
 • Det hjelper å stå opp for sannheten og vi blir flere, selv om staten gjør det den kan for å villede og ensrette borgerne.
 • Det vil komme en dag i fremtiden hvor dere vil få heltestatus og wokerne vil bli skammeliggjort i alles øyne. Mange vil føle skam for at de ikke turde å reise røst (pk) mot den åpenbare ubalansen vi ser skjer for hver dag.
 • Jeg forsøker etter fattig evne å dele artiklene dere skriver både på X og Fb. Jeg ser at det blir uvanlig få likerklikk på Fb….. Men jeg inviterer vennene mine også om å dele. Blir vi mange nok, kjører vi sensursystemet i kne.
 • At ikke dagens politikere ser behovet for at det finnes noen som skriver sannheten, og ikke bare fine eventyr.
 • Hvis dere orker, vil jeg anbefale fortsatt daglige bidrag: denne materien utvikler seg så kjapt nå, at det nok kan bli vanskelig å «samle opp», ukesvis. Dere vil kunne gå mer i dybde, så visst, men jeg tror ikke dét vil føre til flere lesere. Dere er allerede svært etterrettelige, det er svært sjelden jeg finner noe å innvende på saklighet.
 • Alle fine ord om ytringsfrihet og demokrati har liten mening lenger i Norge, så sant man ikke tilhører «det gode felleskap» innenfor den fastsatte meningskorridoren.
 • Jeg leser HRS daglig, og synes dere har mange gode artikler. Især av Julie Dahle, som er Norges beste skribent. Om dere bare offentliggjør artikler en gang i uken er OK for meg. (…) hijab-hatet som har preget HRS i 20 år. Den saken er død, og det burde HRS ha forstått for lenge siden. Den har skadet HRS mye.
 • Ble dypt skuffet da dere ble fratatt offentlig økonomisk støtte. Helt uforståelig. På usaklig grunnlag.
 • Dere imponerer med saklighet, engasjement og står for sannheten i denne viktige samfunnsdebatten som jeg oppfatter det.

Konkret om synligheten og lesere

Dessverre har både lesere og enkelte journalister konkludert med at rights.no har fallende lesertall. Dette er som sagt feil. Det er ikke lesertall som fører til beslutningen om omlagt drift av HRS, lesertallene på rights.no er stabile og har ingen nedgang sammenliknet med tidligere år, noe man enkelt kan sjekke på det internasjonale nettmålingsbyrået Similarweb.com.

Det er synlighet i sosiale medier som gjør det nødvendig for HRS å endre driftsform. Facebook, som har vært vår viktigste publiseringsplattform og kontaktflate med leserne, har de siste årene redusert vår synlighet for følgerne betraktelig. I praksis betyr dette at Facebook-brukere ikke får oss opp i nyhetsstrømmen.

Bakgrunnen for dette er Meta, selskapet bak Facebook, og selskapets samarbeid med Faktisk.no. Hvordan dette fungerer, beskriver Faktisk.no på denne måten:

Innhold som er faktasjekket som «feil», «endret» eller «delvis feil», vil bli prioritert ned i nyhetsstrømmen av Meta. Meta kan også redusere synligheten til nettsteder som gjentatte ganger har fått innhold faktasjekket til «feil».

Få, om noen, norske medier og journalister er «faktasjekket» oftere enn HRS generelt og Hege Storhaug spesielt. Grunnen til dette er også Faktisk.no åpne om. De velger oss ofte fordi de står fritt til nettopp det.

Meta lar Facebook- og Instagram-brukere gi tilbakemelding om uriktig innhold. Faktisk.no får tilgang til oversikter over hvilket innhold Meta og brukerne mistenker kan være feilinformasjon.

Denne listen gir oss innspill til hva vi kan faktasjekke, men Faktisk.no står helt fritt til å velge hvilke påstander vi ettergår.

Vi anbefaler enhver å besøke Faktisk.no på nett og søke på Hege Storhaug. Der kommer «fellelsene» opp som perler på en snor, med begrunnelser av ymse, og ikke sjeldent absurd art. Er man «felt» for «faktafeil», kan synligheten i sosiale medier reduseres. Hvor stor eller liten eller oppkonstruert «feilen» er, spiller ingen rolle.

Meta forklarer også hvordan systemet er satt opp og fungerer. Det inngår i firmaets «reduce policy»:

Det finnes typer innhold som er problematiske, men som ikke oppfyller standardene for fjerning under fellesskapsstandardene våre, for eksempel feilinformasjon og clickbait. Folk forteller oss ofte at de ikke liker å se denne typen innhold, og mens vi tillater det å bli lagt ut på Facebook, vil vi sørge for at det ikke er bredt distribuert.

I løpet av de siste to årene har vi fokusert sterkt på å redusere feilinformasjon på Facebook.

For HRS har Hege Storhaugs forfatterside på Facebook vært den viktigste kanalen på Facebook. Siden har 45.000 følgere og i teorien får altså 45.000 Facebook-brukere det Storhaug deler på denne siden opp i sin nyhetsstrøm. Den nedsatte synligheten Meta/Faktisk.no har gitt Storhaug, har ført til at stadig færre kan se Storhaugs poster i nyhetsstrømmen. Det er direkte synlig på fallende antall reaksjoner, og enhver kan selv kontrollere dette ved å trykke «filtre»-knappen under «innlegg»-fanen på Storhaugs side. Hvilken referanseuke man velger spiller selvsagt ingen rolle, velg gjerne en annen enn vi har gjort.

I morgentimene onsdag gjennomgikk vi siste uke i januar for årene 2016 til 2024 på Storhaugs Facebookside. Resultatet er påfallende. Mens det i perioden 2016-2019 var i gjennomsnitt omtrent 1.000 reaksjoner per post i referanseuken, steg tallet i 2020. Snittet for reaksjoner på saker postet i referanseuken siste fem år er som følger:

2020: 1540

2021: 1680

2022: 1500

2023: 890

2024: 340

Det er vanskelig å kalle Faktisk.nos samarbeid med Meta annet enn et effektivt sensurverktøy. I praksis er du selv med på å finansiere sensuren over skatteseddelen, der Faktisk.no har fått sin egen post på statsbudsjettet. Den øvrige finansieringen er det primært de store mediehusene som står for, pluss Meta selv. Hele listen finner du her.

Det er alltid slik at man har tre valg, helt uavhengig av hvilken utfordring man står overfor. Man kan fortsette som før, man kan endre egen adferd eller man kan stikke av og ikke se seg tilbake. I møte med Meta/Faktisk.no har vi fortsatt som før i lang tid. Nå er tiden kommet for å endre vår egen adferd, og med det gjøre oss mindre avhengige av de aktørene som aktivt går inn for å gjøre oss usynlige. Vi ønsker ikke å la oss demotivere til taushet, dermed endrer vi heller kurs.

Slik blir veien videre

 1. Langt de fleste av dere støtter vår idé om ukentlig publisering (dog en del som et «nødvendig onde» hvis vi ikke publiserer oftere) av artikler med høyest mulig kvalitet og refleksjon, og dagen som pekes ut er torsdager, og ikke den for mange ofte hektiske fredagen. Da har man også god tid til å fordøye stoffet gjennom helgen og videre ut i neste uke.
 2. At interaksjonen med leserne er svært god, har blitt bevist til gangs de siste to dagene. Mange er både skriveføre og kunnskapsrike og har interessante erfaringer som er nyttige for Norge. Vi vil derfor åpne for leserinnlegg, både fra åpne avsendere og fra dem som av hensyn til karriere, venner og familie ønsker anonymitet. Kravet vi stiller er at vi i redaksjonen må kjenne identiteten til de som vil være anonyme.
 3. Dyptpløyende artikler vil få et kort sammendrag innledningsvis for å gi leserne rask innsikt i sakens kjerne. Forhåpentligvis vil dette også kunne tiltrekke seg nye lesere.
 4. Ved hendelser av stor samfunnsmessig betydning vil vi kunne fravike publisering kun én gang i uken.
 5. Dersom økonomien tillater det, vil vi kunne satse mer på bestilling av sentral statistikk fra ikke minst SSB, statistikk som vil gi et enda bredere og dypere grunnlag for analyse fra vår side. Én mulighet er å be om støttespilleres bidrag til statistikk-bestilling.

Denne uken har så langt gått med til justering av HRS’ nye kurs videre. Vi publiserer derfor noen redusert i morgen, og i neste uke er det påske. Vi publiserer derfor dagen før Skjærtorsdag.

Vi håper dere støttespiller og faste lesere blir fornøyd med den nye løsningen og at dere også bidrar aktivt til å øke leserskaren til rights.no. For Norges og fremtidens skyld.

Skulle det derimot ikke fungere godt nok, vil vi – igjen i samråd med dere – endre kursen på nytt. Dette skal vi få til sammen.