Vold og overgrep

Velter inn med overgrepssaker ved danske barneskoler

Før sjokket etter avsløringer av vold og seksuelle overgrep på en barneskole i Køge ved København har lagt seg, velter det nå inn med tilsvarende saker fra andre skoler. Rundt 25 saker er så langt rapportert inn, og i Agderup skole i Odense skriver nå 113 foreldre et fortvilet brev til lokale myndigheter. Trykkokeren har sprukket opp, og dette kan være starten på bleking av et særdeles langt og vondt lerret. Ikke minst handler det om tildekking av forhold myndighetene helst vil holde skjult for befolkningen.

– Mamma, jeg tror jeg har en baby i magen.

Slik lød det fra et 9-årig barn en desember dag i 2022.

Slik åpnet dansk TV2 sin avsløring nylig om de groteske forholdene ved Borup skole i Køge kommune, en av forstedene til København. Det viste seg at den 9-årige jenta i over ett år hadde blitt utsatt for flere voldtekter av en jevnaldrende elev ved skolen, og var truet til taushet.

Også politiet var informert

Men TV2 kunne videre avdekke, via legejournaler, meldinger og foreldre til barn ved skolen, at flere barn mellom 6 og 11 år har vært utsatt for trusler, vold og seksuelle overgrep fra en gruppe jevnaldrende barn ved skolen i cirka to år. Politiet var blitt orientert om sakene, men «fordi barna er så små er det en oppgave for sosialmyndighetene (barnevernet, red.)».

Ryktene etter avsløringene fikk raskt føtter å gå på: Overgriperne, også barneskoleelever, har ikke-vestlig bakgrunn, ble det hevdet.

14. januar, altså i forrige uke ble det holdt et «dialogmøte» ved Borup skole som endte opp med enda mer fortvilte foreldre. Kanskje det mest forunderlig er dette, rapporterte vi onsdag i forrige uke: «Det er helt taust fra skolens lærere.»

Slik sett er noe av det styggeste med denne historien at disse overgrepene mot skolens elever – av andre av skolens elever – har fått pågå over flere år. Uten at skoleledelsen har vært seg sitt ansvar bevisst. Uten at politiet, som også visste, har grepet inn. Uten at kommunens ledelse har grepet inn. Ingen har gjort det man kunne forvente, utover skoleledelsens tafatte vedtak med å innføre en «tisse-venn» (å gå to og to sammen på toalettet). Tvert om har tausheten rådet. Det minner ikke så lite om groomingskandalene som har versert i England.

Jeg lurer virkelig på hva Brorup skoles lærer og pedagoger har tenkt. Har de bare kastet sin egen profesjon og integritet over ripa, fordi at det var mest behagelig for dem selv å sitte taus i båten? Eller har de blitt pålagt denne tausheten – og godtatt det?

Det er umulig å si, for de samme er fortsatt tause som i graven.

Nå ruller snøballen

Den samme tausheten ligger der den dag i dag som et klamt teppe over disse alvorlige forholdene, kan Den korte avis rapportere. Men noe er annerledes. At forholdene ved Borup skole sprakk opp, har fått snøballen til å rulle ved flere danske barneskoler. Rundt 25 liknende saker er nå rapportert til lokale myndigheter andre steder i landet.

I kjølvannet av avsløringene ved Borup Skole kom det rundt 25 henvendelser om lignende forhold.

I går kom det frem at 113 foreldre til elever ved Agedrup skole i Odense har opplevd tilsvarende problemer. Det skriver foreldrene i en henvendelse til Odense kommune.

De sinte og frustrerte foreldrene kritiserer skolens ansatte for ikke å reagere tilstrekkelig på uakseptabel oppførsel blant skolens elever. Så langt har 113 foreldre ved skolen skrevet under på en slik kritikk, som er levert til skoleledelsen og embetsverket.

Blant eksemplene som foreldrene trekker frem er trusler med kniv helt ned i 4. klasse, seksuelle overgrep, juling når en elev fyller 11 år, såkalt «bursdagsjuling». Foreldrene forteller videre om en «skurkekultur» med vold, ydmykelser, narkotika og alkohol som ødelegger hele skolemiljøet.

Foreldregruppa ved Agedrup Skole snakker om drikking og euforiserende stoffer på skolen. Og slik har skolens slapphet dermed banet vei for en voldskultur som står i sterk kontrast til det danningsideal som skal prege den danske folkeskolen.

De aktuelle skolene har vært opptatt av «dialog» med de asosiale elevene som tross vold og overgrep mot andre elever ikke har blitt utvist fra sine respektive skoler.

En av foreldrene ved Agedrup skole, David Kieler, krever nå at en elev som har vært voldelig mot hans barn skal fjernes fra skolen.

Flere bystyrepolitikere står frem og støtter kravet om å fjerne de voldelige elevene fra skolen.

Dette er politikere fra De konservative, Socialdemokratiet og Alternativet.

Søren Windell, fra De Konservative, sier at det nå handler om å ta hensyn til ofrene. Orden og disiplinen på skolen må gjenopprettes, sier han til TV2.

– Vi må få dem ut derfra og gi dem et annet tilbud, slik at vi kan få dem på rett kurs. De er allerede tidlig avsporet fra vanlige danske normer og verdier, sier han.

Det handler om kultur

Et sentralt spørsmål er dette: Er det en løsning å kaste enkeltelever ut hvis det er en kultur som er et problem?

– Det er ikke bare en kultur, det er også noen bærere av den kulturen. Det er det vi må se på, sier Søren Windell.

Det skal ikke være første gang at foreldre ved Agedrup skole roper ut om problemer ved skolen.

Helena Skaalum har trukket tre barn ut av Agedrup skole som en konsekvens av «et voldelig miljø». Det sier hun til fyens.dk. Hun forteller til avisen om en skole som fraskriver seg ansvaret, nøler i møte med problemer og holder tilbake informasjon om brutale hendelser som foreldre burde vite om.

Altså nøyaktig som ved Borup skole, der informasjon om den omfattende voldsproblematikken først sprakk opp.

Mange bekymrede foreldre opplever nå at det er liten vilje blant de aktuelle skolenes personale til å gå inn i en seriøs og ærlig debatt om de alarmerende forholdene. Fremdeles ser det ut til at å prøve å legge lokk over forholdene er strategien. Det er ikke minst derfor at mistanken lett går til at hovedmønsteret er at overgriperne tilhører innvandret voldskultur og at ofrene er danske barn.

Heller ikke fra sentralt politisk hold er det særlig drahjelp å få for bekymrede foreldre og deres barn som er offer for volden og uroen i skolen. Barne- og utdanningsminister Mattias Tesfaye (Socialdemokratene), er så godt som taus om saken, det til tross for at flere medier har kastet seg på TV2s innledende avsløringer.

Mediedekningen av de grufulle forholdene har avslørt at både embetsmenn og politikere alvorlig svikter sitt ansvar. Ja, de svikter ikke bare ansvaret – de løper fra det så fort de overhodet kan. Dette fremgår av de svake reaksjonene på de nevnte problemskolene.

Kun foreldre tar ansvar

De som virkelig fremstår som ansvarlige så langt er foreldrene til de utsatte barna.

Ettersom danske medier ser ut til å ha fått blod på tann, er sannsynligheten for at dansk offentlighet står i startgropen for flere avsløringer stor. De avslørte forholdene er av en så alvorlig karakter at det antakelig kun er snakk om kort tid før den danske regjeringen er på banen.

Det kanskje mest betente i saken er hvem som er overgriperne. Rasmus Jarlov fra De Konservative skrev følgende på X i forrige uke:

“Hver gang, der har været et terrorangrep eller dominansvold, kjøres dette i loop: Noen sier eller antyder at det sannsynligvis er folk fra Midtøsten og blir angrepet av frådende aggressive horder, som beskylder dem for å have fordommer og være rasister. En uke senere kommer det frem: Det var folk fra Midtøsten.”

Da er det verdt å merke seg dette: TV2 opplyser til Berlingske at de vet hvem de voldelige elevene er. Men verken TV2 eller andre medier vil opplyse det til den danske offentligheten. Da kan man med 99,9 prosent sannsynlighet slå fast at det ikke er Lars eller Emil som lager de nye monstrøse forholdene ved danske barneskoler.

En annen sannsynlighet er denne: Når det avdekkes grove kritikkverdige forhold som dette i Danmark, kan vi med stor sannsynlighetsgrad anta at liknende forhold er å finne ved norske skoler. Men det må antakelig noen modige foreldre til for å få slike forhold opp i lyset, i samarbeid med sannhetssøkende medier.