Bistand

Det er på tide du forklarer Norges terrorstøtte, Støre

Wall Street Journal har gjennomgått tilgjengelig etterretning som er lagt på bordet om FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). 1.200 - ettusen tohundre - FN-ansatte på Gazastripen knyttes direkte til Hamas eller Islamsk Jihad. Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Island, USA og en rekke andre land har umiddelbart frosset pengeoverføringer til UNRWA, mens Norge opprettholder støtten. I Dagsnytt 18 forteller Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust at Norge er de arabiske landenes støttespiller og venn. Hvor er du, Støre? 

Wall Street Journal, USAs nest største avis, har brukt store ressurser på å gjennomgå etterretningsdokumentene som ble gitt til den amerikanske regjeringen, og som har gjort at stadig flere land har frosset finansieringen av UNRWA. I ingressen oppsummeres omfanget av terrortilknytning i FN-organet UNRWA:

Rundt 10 prosent av det palestinske hjelpeorganets 12.000 ansatte i Gaza har forbindelser til militante grupper, ifølge etterretningsdokumenter.

Vi skrev mandag at Norges fortsatte støtte til UNRWA er en skam, men i realiteten er det mer enn en skam når tallene legges på bordet, gitt Støre-regjeringens offentlige uttalelser som fremdeles er stående. I en uttalelse på regjeringens nettsider heter det:

Vi må skille mellom hva enkeltpersoner kan ha gjort og hva UNRWA står for. UNRWA har 30 000 ansatte over hele Jordan, Libanon, Syria, Vestbredden inkludert Øst-Jerusalem og Gaza. 13 000 av disse jobber i Gaza for å distribuere bistand, redde liv og sikre befolkningens grunnleggende behov og rettigheter. Befolkningen i Gaza trenger akutt humanitær hjelp og må ikke betale prisen for andres handlinger.

«Enkeltpersonene» er altså bekreftet å være tolv hundre i antall. Det skjemmer Norge at uttalelsen, som på regjeringens nettsider er skrevet på engelsk – blir stående. Enda mer skjemmende er det at statsminister Jonas Gahr Støre ikke uttaler seg om hvorfor Norge velger å opprettholde støtten til UNRWA etter at dokumentasjon om omfattende terrortilknytning er framlagt.

Norge går lenger enn ICJ

Til NRKs Dagsnytt 18 mandag hadde Arbeiderpartiet sendt ut sin stortingsrepresentant Åsmund Aukrust for å svare på hvorfor Norge fortsatt vil sende penger til det terrortilknyttede FN-organet i Gaza. Bakteppet var dobbelt. Fredag ble det kjent at Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag ikke krever våpenhvile i Gaza. Domstolen sa ja til å åpne saken der Sør-Afrika anklager Israel for folkemord på palestinerne på Gazastripen (dette vil kunne ta år), men samtidig krever domstolen ikke at Israel legger ned våpnene nå. Etter en lang tirade fra SVs Ingrid Fiskaa, som argumenterte for at Norge bør boikotte Israel, var det Aukrusts tur til å øse av sin visdom da han ble spurt om han støttet SVs forslag om å boikotte.

-Hvorfor bør ikke Norge endre politikk?

-Det er godt mulig vi skal endre politikk sånn som denne krigen forløper, det er en forferdelig krig som forandrer seg hver eneste dag, men akkurat det som kom fra domstolen er jo helt i tråd med det Norge mener og har sagt egentlig siden krigen starta, at man skal ha beskyttelse av sivile, at man skal slutte med dehumanisering og helt forferdelige uttalelser som kommer fra israelske ledere, og ikke minst at nødhjelp må kunne komme fram. Norge var vel det første vestlige land som fordømte blokaden, det gjorde vi allerede få dager etter 7. oktober. Så er det sånn at Norge går jo mye lenger enn det som denne dommen sa. Vi sier at vi skal ha en umiddelbar våpenhvile. Det er jo ikke slått fast i den dommen, men Norge gjør det vi kan for å påvirke alle parter for å få stopp på krigen, få løslatt alle gisler, få slutt på bombingen. Der trengs vi! Der står det hver eneste dag, bare det siste døgnet er det rapportert at over 200 mennesker er drept på Gazastripen. Vi gjør det vi kan for å få stoppet denne krigen denne timen og denne dagen.

Det bør være oppsiktsvekkende at en representant for Norges regjerende parti åpent sier at ICJ ikke gikk langt nok. Med det legger Arbeiderpartiet og Aukrust seg på en politisk forståelse man ellers må til helt andre stater for å finne, og vi snakker da ikke om liberale, demokratiske sådanne.

Arabiske lands støttespiller og venn

Deretter var det igjen SVs Fiskaas tur til å fortelle at Norge ikke gjør nok, før Aukrust fikk forklare Norges styrende partis tanker videre. Og her ble det interessant.

-Dere kommer ikke til å stemme med SV, Aukrust? (Stemme for forslag om boikott av Israel, min anm.)

-Nei, Norge har jo ingen egne sanksjoner mot noen land, vi er en del av internasjonale sanksjoner stort sett vedtatt i FNs sikkerhetsråd, eventuelt felles-europeiske. Hadde det vært sånn at det at Norge hadde innført egne sanksjoner mot Israel hadde gitt slutt på krigen, så hadde vi jo vært for det med en gang. Men jeg tror ikke at det kommer til å føre til det. Tvert imot, så er jeg redd for at det kan sette Norge på gangen i veldig viktige diskusjoner.

-Norge har kanskje det beste kontaktnettverket, mest historie, mest kunnskap om Midtøsten av ja, eh, det er i alle fall få andre land som har like mye som oss! Det gir oss en del muligheter, men det gir også ganske klare forpliktelser til å gjøre det vi kan for å få slutt på krigen. Vi jobber jo veldig hardt med det på alle mulige måter, og vi ser jo at de arabiske landene, når de skal se etter deres støttespillere og venn, så er det Norge de går til. Ikke minst så var jo det eksempel på det det toppmøtet som var med alle de arabiske utenriksministrene. De kom til Norge nettopp for å diskutere veien videre. Vi gjør det vi kan for å få stopp på krigen, men det er jo det forferdelige med krig som vi ser mange steder i verden, det er jo sånn at ord ikke nødvendigvis strekker til, om det er Ukraina eller Gaza, andre steder på kloden, men vi må fortsette å gjøre det vi kan, og det at vi skal gjøre enda mer, det er jeg helt enig i, og det forsøker vi hver dag ved å finne nye innganger på dette.

Historisk sett har Norge ganske riktig en aktiv rolle, gitt Oslo-avtalene mellom Israel og PLO som ble inngått i 1993 (Oslo 1) og i 1995 (Oslo 2), men like historisk er neppe det valget av side som Aukrust aktivt foretar. Men etter all klargjøring fra Aukrust om at Norge under Støre har valgt seg stillingen som de arabiske landenes støttespiller og venn, var det tid for å diskutere FN-ansattes terrortilknytning.

Djevelen i detaljene

Christian Tybring-Gjedde (Frp) sa til Dagbladet i helgen at det er absurd at Norge ikke har frosset støtten til UNRWA etter opplysningene som har framkommet. NRK er opptatt av å finne ut hva Frp ville oppnå ved å strupe terrorfinansieringen.

-Hva skulle vi oppnå?

-Vi skal være sammen med andre liberale, frihetskjempende demokratier og nå har vi satt oss helt på sidelinjen. Det selvskrytet som nå kommer fra Aukrust er helt meningsløst, vi har nå satt oss i bås med Saudi-Arabia og Tyrkia, som nå er de landene som ikke er med på sanksjonene på pengeoverføringene. Sannheten kommer for en dag, og nå ser du at Wall Street Journal sier at det er 1.200 ansatte i UNRWA som faktisk har tilknytning til Hamas eller Islamic Jihad.

-Basert på israelsk etterretning, som de skriver da…

-Ja, nettopp, og det er det USA og andre har forstått, at det kommer mer, og det vil ikke Norge skjønne, så de fortsetter der de slapp. Det er en masse selvskryt fra Aukrust og jeg synes det er veldig synd.

– Norge er vel femte største bidragsyter (til UNRWA, min anm.), hvorfor skal ikke vi gjøre som så mange andre toneangivende land, Aukrust?

-Dersom det er riktig at det er personer som har tilknytning til terrororganisasjoner som har deltatt i terrorangrepet, så skal de straffeforfølges og straffes etter internasjonal rett, det er forferdelige krigsforbrytelser, men UNRWA, altså FNs organisasjon for palestinske flyktninger, er den aller største humanitære aktøren på Gazastripen, den har over 30.000 ansatte i Palestina og i landa i regionen. Dersom vi struper deres økonomi, så vil det gjøre katastrofen enda større. Jeg synes at det er helt absurd at vi nå med de forferdelige lidelsene vi har foran oss, Gaza har blitt et helvete på jord, at de skal møtes med kollektiv avstraffelse av FN-organisasjoner. Å strupe finansiering av den aller viktigste humanitære inngangen… Vi mener jo tvert imot det motsatte. Det trengs mer humanitær hjelp inn på Gazastripen og til palestinere på Vestbredden som også er i en veldig kritisk situasjon.

Bit merke i hvordan Aukrust åler seg forbi det faktum at ettusen tohundre personer i FN-organet er tilknyttet militant terror. Han bruker begrepet «personer som har tilknytning til terrororganisasjoner som har deltatt i terrorangrepet» når han skal snakke om de 12 personene som har blitt kastet ut av UNRWA etter framlagte bevis på at de var aktivt deltakende i terroren 7. oktober. Han fordrer med det at man må skille mellom «personer som har tilknytning til terrororganisasjoner» og de av disse som aktivt utøver terrorhandlinger. Det at du er tilknyttet Hamas eller Islamsk Jihad er ikke nok for å anses som bad guy i Aukrusts optikk, du må ha deltatt i terrorangrep for å være terrorist.

I og for seg er det nyttig at Aukrust uttaler seg som han gjør. Hamas-tilknytning og Hamas-sympati skal forstås som noe som er helt greit. Det skiller seg ikke nevneverdig fra Arbeiderpartiets praksis for øvrig. Vi kan minnes statsminister Jonas Gahr Støre da han i slutten av november troppet opp på Gardermoen for å ta imot norske statsborgere som var evakuert fra Gaza. – Det er sterkt, sa han da, og han kondolerte også den norske statsborgeren og enkemannen Bashar El-Najar etter at dennes kone ble drept på Gaza. At Hamas-tilknytningen (og tilknytning til Rabita-moskeen i Oslo) var åpenbar på El-Najars Facebook-side, der jøder ble omtalt som «sønner av aper og griser» og ordene «Å Allah, tell dem i antall, drep dem alle og ikke la noen av dem bli igjen. Å Allah, hevn våre martyrer», sto tydelig for alle som ville lese, spilte ingen rolle. Støre kondolerte, det samme gjorde utenriksminister Espen Barth Eide, mens de oppfordret Kongen til ikke å kondolere Israel etter terrorangrepet. Djevelen er sannelig i detaljene.

Så kan vi legge til at Wall Street Journals gjennomgang viste at 23 prosent av UNRWAs mannlige ansatte er tilknyttet til Hamas, altså en betydelig høyere prosentandel enn gjennomsnittet på 15 prosent for voksne menn i Gaza, samt at omtrent halvparten av de FN-ansatte har nære slektninger som tilhører de islamistiske militante gruppene.

Terrorister må også få lønn

-Men er det UNRWA eller enkeltmedlemmer som står bak dette? 

-Militær kollaps i regionen, sier Aukrust mens programlederen snakker, før Tybring-Gjedde svarer:

-Det er UNRWA som organisasjon som åpenbart misbruker de pengene de får. De kanaliserer dette til Hamas slik det nå dokumenteres, og i dagene som kommer nå… Det er ikke noen enkelt, det er 1.200 mennesker av 12.000 som jobber på Gaza. Det er 18.000 flere som jobber rundt omkring, 30.000 totalt. Når det er så mange mennesker som det, så kan du ikke begynne å si at det er «enkelte», det er så mange som 1.200, og hva gjør Aukrust og regjeringen da? Det jeg savner er faktisk statsministeren, som hele tiden holder seg unna, han lar utenriksministeren og Aukrust føre det her, det er en viktig sak som statsministeren burde fronte. Det er ikke noe man bare sitter og ser på, slik han gjør i andre saker, dette burde han være på banen og mene noe om. Jeg håper mediene også følger opp det, men jeg vil tilbake til ICJ, for det som er viktig med denne domstolen er at den sier ikke at det begås folkemord, den sier ikke engang at det er brudd på folkeretten. Den sier bare at man skal prøve å unngå at det blir folkemord, og det gjør Israel allerede nå. De sanksjonene SV og Rødt skal prøve å få gjennom i Stortinget nå til torsdag er helt meningsløse, de vil bare isolere Israel totalt. Hva slags fred skal det føre til hvis Norge går i bresjen for å isolere Israel, gjennom å straffe dem, gjennom en rekke sanksjoner? Det er alvorlige sanksjoner SV og Rødt foreslår.

Fiskaa svarer om de foreslåtte sanksjonene at de skal «presse Israel til å slutte med krigsforbrytelser på Gaza». Etter en runde der SVs stortingsrepresentant får sagt noe om hvor forferdelig Israel og Frp er, får Aukrust spørsmål av programlederen helt avslutningsvis.

-Aukrust, det at Norge velger å opprettholde støtte til organisasjonen, hvilket signal sender det til andre allierte?

-Nei, at det er veldig viktig å fortsette å støtte opp om palestinernes sak, de står overfor en humanitær katastrofe, en sultkatastrofe, en totalkollaps. Nå må vi gjøre det vi kan for å unngå det, og det er nettopp det som straffedomstolen sier, at de skal få humanitær tilgang, da er det helt absurd å kutte støtte til de som er den viktigste humanitære aktøren.

«Absurd»? Det absurde er å insistere på at terrorister også fortjener lønn i form av nordmenns skattepenger. Vi kan gjenta, med enda større tyngde, det åpenbare vi har påpekt før: Norges fortsatte støtte til UNRWA er en skam, og det er unektelig på tide at Jonas Gahr Støre åpenbarer seg, han er ikke bare antisemittenes statsminister, men hele landets.