Den kulturelle revolusjonen

Svenske vgs-elever fikk i oppgave å planlegge terrorangrep

Elever ved Per Brahe videregående skole i Jönköping fikk i oppgave å planlegge et terrorangrep. Læreren som delte ut oppgaven ble suspendert med umiddelbar virkning - uten lønn - og påfølgende politianmeldt, mens byens skolesjef sier han ser svært alvorlig på hendelsen. Læreren selv vedgår å ha gitt oppgaven, men presiserer at den så ganske annerledes ut enn hva elever og skoleledelse gjengir.

– Det er en veldig upassende oppgave og spesielt nå, sier Adrian Sjögren, en av elevene som fikk oppgaven, til SVT Nyheter.

Saken om terroroppgaven gikk sin seiersgang i sosiale medier i Sverige onsdag, og at læreren som ga oppgaven til vgs-elevene fortjente å bli suspendert på dagen, syntes å være det rådende svaret fra folkedomstolen. På samme tid er det vanskelig å vite hvorvidt læreren var fullstendig tonedøv eller hvorvidt han selv utsettes for moralsk hysteri, for saken framstilles på svært forskjellig vis fra henholdsvis skoleledelsen og læreren selv.

Terrortrussel i Sverige

I Sverige er terrortrusselen vurdert å være høy, og det svenske sikkerhetspolitiet hevet landets trusselnivå for terror fra tre til fire i august i år, noe som er det nest høyeste av i alt fem nivåer. NRK oppsummerte fra pressekonferansen:

– Sikkerhetspolitiet kan konstatere at vi befinner oss i en forverret sikkerhetssituasjon. Denne trusselen vil vare over tid, sier sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet, Charlotte von Essen.

Når nivået heves til fire, betyr det at det foreligger en konkret trussel mot landets sikkerhet.

Det er første gang siden 2016 at Sverige hever trusselnivået.

– Sverige er nå blitt et prioritert mål for terror. Vi har indikasjoner på at stater utnytter situasjonen, sier Essen.

I tillegg til sikkerhetspolitiet, har også det svenske forsvaret hevet sin terrortrusselvurdering til fire.

På en pressekonferanse 8. desember sa den svenske justisministeren at Sverige står overfor tre parallelle trusler; terrorisme og voldelig ekstremisme, ulike aktører som opptrer fiendtlig mot Sverige og organisert kriminalitet.

Den intervjuede eleven ved Per Brahe videregående skole kan således ha rett i at det er et upassende tidspunkt å dele ut en oppgave om terrorplanlegging, selv om terrorplanlegging generelt synes upassende i undervisningsøyemed, all den tid det er straffbart å planlegge terror. Det er likevel viktig i en tid hvor terrortrusselen er høy å undervise om terror, og skal man gjøre nettopp det må undervisningen nødvendigvis også innebære kunnskapsformidling om hvordan terrorister planlegger angrepene sine.

SVT har fått innsyn i oppgaven elevene fikk utdelt, og skriver at «målet med den er å teoretisk planlegge en terrorhandling som kan drepe flest mulig uskyldige sivile.»

A i terrorplanlegging

Den svenske statskanalen skriver at i «karakterkriteriene for oppgaven heter det blant annet at for å få A må elevene ha planlagt terrorhandlingen på en «forståelig» måte og brukt kunnskapen om terror. De skulle også presentere en realistisk bakgrunn og årsak til terrorangrepet».

Deretter har SVT huket tak i rektor ved den aktuelle skolen, som bekrefter overfor kanalen at skolen har vært i kontakt med elever og foresatte, samt at informasjon om det som skjedde har gått ut til ansatte. SVT har videre snakket med skolesjef for videregående opplæring, og det er her det begynner å skurre litt for undertegnede. En ting er at skolesjefen heter Natt och Dag til etternavn (sic), det får så være, men måten han omtaler elevenes følelsesreaksjoner på leder tankene hen til amerikanske universiteter og identitetspolitiske krav om å måtte slippe å forholde seg til undervisning som kan vekke vonde følelser.

– Det vekker følelser og min første reaksjon var at det var utrolig hensynsløst, sier Henrik Natt och Dag i dette intervjuet.

– Elevene har åpenbart opplevd en viss uro, siden de har kontaktet rektor og skoleledelsen, sier Natt och Dag videre, før han hevder det er bekymringsfullt i seg selv at ulike elever har forstått oppgaven på ulike måter.

Skolelederen konkluderer med at han har foretatt en korrekt vurdering når han har besluttet at læreren måtte gå på dagen, uten lønn, og påfølgende at det var riktig å politianmelde ham, en anmeldelse som opplyses allerede å ha blitt henlagt fordi politiet overhodet ikke kunne se noe straffbart.

Lærerens forklaring

SVTs reporter forteller i det samme opptaket at elever har fortalt kanalen at oppgaven de fikk først handlet om enten å planlegge et terrorangrep eller formulere et brev til læreren der de skulle argumentere for hvorfor det var en upassende oppgave. Etter noen dager skal læreren ha endret oppgaven og sagt at den kun handlet om å formulere en mail om det upassende i å skulle planlegge terror.

I en tekstmelding til SVT skriver læreren at oppdraget gikk ut på at elevene skulle skrive protest mot terrorhandlingsoppdraget og at det var tydelig. «Jeg har tydelig sagt at de ikke ville følge instruksjonene i dokumentet», skriver læreren, og opplyser videre at han ikke fikk mulighet til å forklare seg for rektor eller skoleledelse forøvrig før han ble suspendert.

Så kan man selvsagt gjøre seg noen tanker om at det er uetisk å la elever planlegge terrorhandlinger, men dersom det er gitt som en refleksjonsoppgave om hvorfor man ikke skal begå terror, synes det hele å være storm i et vannglass fylt av krenkbare elever som leter etter noe å opprøres av. Når terrortrusselen er så høy som den er i Sverige kan det absolutt være grunn til å undervise grundig i kjennetegn ved motivasjon og planlegging av terrorhandlinger, både for å kunne gjenkjenne dem, men også for å begrunne hvorfor terror aldri kan løse noe og at man som medborger i et demokrati både kan og må bruke ytringsfriheten for å belyse de endringene man ønsker. En krenkbar generasjon som får støtte straks de føler ubehag – av et voksent menneske som til alt overmål har tatt etternavnet Natt och Dag – er det vanskelig å fatte sympati for, og at læreren ikke får uttale seg før han mister undervisningsrett og lønn er neppe engang lovlig.