Aktuelt

Terrortrusselen mot Sverige øker fra nivå 3 til nivå 4

Klokken 13 i dag skal svenske sikkerhetsmyndigheter holde pressekonferanse der det vil bli informert om hvorfor terrornivået heves ytterligere. Nivå 4 er det høyeste siden 2016, og det nest høyeste på en skala fra 1 - 5. Nylig har det gått ut trusler om terrorangrep mot både Sverige og Danmark fra al-Qaidas ledelse.

Terrororganisasjonen al-Qaida delte natt til mandag en kunngjøring via al-Qaidas sentrale propaganda- og mediebyrå, As-Sahab, der de oppfordrer muslimer i de nordiske landene til å hevne koranbrenningene.

I et innlegg på det sosiale mediet X (tidligere Twitter), har Tore Refslund Hamming, Ph.D. i militant islamisme, forklart budskapet i kunngjøringen i klartekst. Han skriver at al-Qaida fokuserer direkte på at koranbrenningene i Danmark og Sverige var et koordinert angrep på alle muslimer i landenes befolkninger og regjeringer. I flere kommentarer under innlegget på X gjengir han hva terroristene skriver – i oversatt form. Han skriver at al-Qaida uttrykker at europeere «ikke har lært noe av Charlie Hebdo» og at de berømmer muslimer i Europa som har stått opp mot koranbrenningene.

Konkret rettes truslene mot kongehusene i Sverige og Danmark, diplomater og ambassader.

«Avskyelige land»

Ikke overraskende mener al-Qaida at det å brenne koranen er et angrep på alle muslimer i hele verden. Det er her henvisningen til de knøttsmå landene Danmark og Sverige kommer:

«Sverige og Danmark er to små avskyelige land som ikke utgjør mer enn to små prikker på verdenskartet, og deres befolkning er ikke engang lik en tiendedel av befolkningen i vår nasjon. … Derfor, sies det ifølge MEMRI, er muslimers taushet i møte med disse landenes fornærmelser mot deres religion en skam for hele ummahen. Uttalelsen kritiserer tilbedere i en svensk moské som ikke gjorde noe da Koranen ble brent foran gudshuset.»

Det sies vider at det er «enhver muslims plikt» å «straffe angriperne», altså Danmark og Sverige.

«Den islamske responsen må være kompatibel med alvorlighetsgraden av forbrytelsen … begynner med å drepe hver person som deltok i disse pågående angrepene, brenne og sprenge svenske og danske ambassader over hele verden, og skade deres diplomater.»

Al-Qaidas sentralkommando uttrykker håp om at slike angrep vil «bringe helbredelse til muslimenes hjerter og bringe glede til millioner av troende».

Mot slutten av dokumentet oppfordres alle muslimer i Sverige og Danmark om å gjøre kampen for islam og koranen til deres hovedbeskjeftigelse:

«Å, islams beskyttere i Sverige og Danmark … Du vet at din Herres belønning er i henhold til dimensjonene av ditt offer. Vi sender en spesiell appell til alle islams helter uansett hvor de er, nasjonens mujahedin på alle fronter og spesielt mujahedin i al-Qaida – om å gjøre kampen i Koranen til deres hovedbeskjeftigelse.«

Som kjent har svenske sikkerhetsmyndigheter, Säpo, rundt 2.000 potensielle islamske terrorister på sin liste.

Storbritannia har på sin side, ved Utenriksdepartementet, endret sine reiseråd til Sverige. Ifølge britene er det «svært sannsynlig» at terrorister vil slå til i Sverige.

Terrorister vil med stor sannsynlighet forsøke å gjennomføre angrep i Sverige. Angrep kan være vilkårlige, inkludert på steder som besøkes av utlendinger.

Myndighetene i Sverige har lykkes med å avverge en rekke planlagte angrep og foretatt en rekke arrestasjoner. … Du bør være årvåken til enhver tid.

Illustrasjon: HRS