Den kulturelle revolusjonen

Sverige: Holder pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen

Den svenske justisministeren sier at Sverige står overfor tre parallelle trusler, men oppfordrer folk til å feire jul som vanlig - men å holde øynene åpne.

Justisminister Gunnar Strömmer (M), fungerende operasjonssjef i sikkerhetspolitiet (Säpo), Fredrik Hallström og kommandosjef ved Nasjonal operativ avdeling (NOA), Per Engström, kan fortelle at Sverige nå står foran tre parallelle trusler.

I august ble terrortrusselnivået ble hevet fra tre til fire (av en skala på fem) og onsdag kunngjorde Säpo at sikkerhetssituasjonen i Sverige er ytterligere forverret siden da, uten at en ny økning fant sted. Nivå fire betyr at Sverige anses for å være et «prioritert mål» for terror.

Ifølge Säpo er også krigen i Gaza er polariserende og har bidratt til økt aktivitet blant voldelige ekstremister i Sverige.

– Sammen med myndighetene behandler regjeringen nå tre parallelle trusler mot Sveriges indre sikkerhet, forteller Gunnar Strömmer.

Disse tre parallelle truslene er:

  • Terrorisme og voldelig ekstremisme
  • Ulike statlige aktører som opptrer fiendtlig mot Sverige
  • Organisert kriminalitet

– Sverige anses å ha gått fra et legitimt mål til et prioritert mål for voldelige islamister, sier Strömmer, og legger til at sikkerheten også vil bli skjerpet under julehandelen.

– Men vi ser foreløpig ingen tegn til en økning i typen trusler rettet mot høytider eller julehandel, sier Fredrik Hallström i Säpo, og påpeker at de fortsetter å håndtere innkommende trusler mot Sverige og jobber intensivt for å kunne vurdere dem.

– Men jeg vil påpeke at en forverret sikkerhetssituasjon ikke alltid er det samme som en økt terrortrussel, fortsetter han.

Ifølge Hallström blir den urolige situasjonen i verden i stor grad utnyttet av folk som ønsker å spre et negativt bilde av Sverige – ikke minst propagandaen om at Sverige er et islamfiendtlig land.

– Det er vanskelig å gi anbefalinger til alle om hvordan man skal forholde seg til dagens trusselnivå. Det må huskes at vi har en høy trussel mot oss. En annen viktig del er å ta myndighetenes informasjon til etterretning, være kritisk til kilden og ikke spre feilinformasjon eller feilinformasjon, sier han.

NOAs Per Engström oppfordrer befolkningen til å prøve å leve som vanlig, og gå på julehandel og gå på konserter. Han minner også om veskeforbudet som er innført, og viser til at politiet har økt bemanning på en rekke steder.

– Man skal imidlertid være på vakt, og ser man noe bør man kontakte politiet dersom man ser noe som virker rart, sier Engström, og legger til:

– Som land må vi ikke gi etter for trusselen.

Justisminister Strömmer sier at han forstår at signalet kan fremstå som tvetydig, at folk oppfordres til å leve som vanlig mens trusselen mot Sverige er høy.

– Man skal forstås at økningen av sikkerhetsnivået er et signal til landets myndigheter om å være på vakt, gjøre tiltak og sikre samfunnet slik at innbyggerne kan leve sine liv, sier Strömmer.

Det virker som Sverige går inn i julehøytiden på tå hev, og ved nyåret skal sikkerhetssituasjonen vurderes på nytt.