Fundamentalisme

Returnerte IS-ere til Sverige har ført til økt voldsnivå

Siden august i år har terrortrusselnivået i Sverige vært høynet og sikkerhetspolitiet har spesielt pekt på voldelige islamister som en trussel. En jihadforsker slår fast at returnerte IS-ere sitt voldspotensial bidrar til økt og råere gjengvold. SVT har kartlagt hvordan det har gått med IS-krigere som returnerte til Sverige. 

Vestens milde og naive lederskap blir Vestens undergang. Trodde man at de som aktivt tilsluttet seg IS egentlig ikke støttet IS’ ideologi? Trodde man at når IS ble slått tilbake så endret IS-tilhengerne med ett sitt grunnleggende verdisyn og voldspotensial? Det er umulig å skjønne hvordan Vestens ledere har tenkt når de hentet IS-erne tilbake  – og ikke bare slapp dem løs i samfunnet igjen – men støttet og hjalp dem, i håp om hva da?

Returnerte terrorister

Den svenske Forsvarshøgskolen har slått fast at mellom 2012 og 2016 reiste omkring 300 personer fra Sverige for å tilslutte seg IS i Syria og Irak. Ifølge sikkerhetspolitiet returnerte ca. 150 av disse. SVT har lyktes å identifisere 83 av disse. Om mormor Muhajira Umm Hamza og hennes syv barnebarn er blant disse vites ikke, for dem ble det rimelig taust om.

  • 30 av IS-erne er dømt for forbrytelser. Det inkluderer drap, overfall, våpenlovbrudd, bedrageri og regnskapslovbrudd. En er dømt for drap etter å ha hakket ihjel en mann med saks.
  • 81 har eller har hatt gjeld hos Kronofogden (Kronofogdemyndigheten er en svensk statlig myndighet som arbeider med offentlig innkreving av ubetalt gjeld). De som hadde gjeld i slutten av september i år hadde til sammen over 12 millioner svenske kroner i krav hos Kronofogden.
  • 23 hadde oppgitt inntekt for år 2022. De har tjent mellom cirka 8.000 og 800 000 SEK i fjor.
  • Flere har tatt jobb i omsorgsyrker. En beskriver seg som «ansvarlig» og søker jobb i sikkerhetsbransjen, en annen har startet et firma der han gir leksehjelp til barn og unge i utsatte områder. Tidligere har den svenske avisa Expressen avdekket at et stort antall returnerte IS-ere jobber med barn, ikke minst i barnehager siden det er så «enkelt å få jobb der».
  • SVT finner også en kvinne som reiste til Syria for å slutte seg til IS rundt 2014. Hun har vært tilbake i Sverige i flere år og er nå med på å spre desinformasjon om svensk sosialtjeneste som kidnapper (muslimske) barn i den såkalte «LVU-kampanjen».
  • 18 av dem har flyttet til utlandet igjen – til blant annet Qatar, Filippinene, Marokko og Norge – og for ytterligere 13 er det ingen informasjon om hvor de befinner seg (det er vel bare å anta at norske myndigheter har null kontroll på hvilke «svenske» IS-ere som har endt opp i Norge).

Bidrar til økt vold

Statsviter og jihadforsker ved Universitetet i Jönköping, Marco Nilsson, har studert noen av dem som kom tilbake til Skandinavia etter å ha kjempet for IS i Syria. Det han finner er at mange av dem nå har koblinger til kriminelle nettverk, derfor tror han deres opplevelse av brutal vold kan ha bidratt til den voldsbølgen Sverige ser i dag.

– Mange av dem hadde allerede en kriminell bakgrunn da de dro ned til Syria. Etter kalifatets kollaps oppsto det en følelse av skuffelse som gjorde at noen vendte tilbake til gjengmiljøet hvor deres voldskapasitet blir verdsatt, sier Nilsson til SVT.

Gjengkriminalitet er en måte å fortsette bruken av vold og opprør mot samfunnet på. Noen av dem har fortsatt kontakt med jihadister mens de opererer i gjengene, fastslår han.

– Jihadistmiljøet har begynt å akseptere at medlemmene har dobbel identitet. Det er bedre enn å miste dem helt. Jeg har også hørt at folk går til fredagsbønnen med skuddsikre vester, sier Nilsson.

Gjengkriminalitet og høyt voldspotensiale kan altså gå hånd i hånd med «fredens religion» islam. Men vestlige ledere flest ser åpenbart ingen sammenheng.

Men det er også returnerte IS-ere som angrer seg og prøver å leve et rimelig normalt liv, sier han, samtidig som det er uklart hvor stor effekt jihadistene har på den økende volden i Sverige. Han er derimot ikke i tvil om at det har effekt.

– Hver nye person med voldskapasitet som kommer inn i gjengmiljøet får volden til å eskalere, sier Marco Nilsson.

Selvsagt, så er spørsmålet hvor mange barn og unge som utsettes for opplæring og «omsorg» helt i tråd med jihadismen.