Aktuelt

Kommunikasjonssjef som debatt-troll

Noen må alltid opptre som overdommer i debatter på Facebook - og du kan banne på at de samme ikke nødvendigvis utviser noe ansvar for en konstruktiv debatt. Det skytes fra hofta overfor dem man ikke liker, fremmes påstander uten fakta og man er totalt immun mot innvendinger av uansett art. Det er svært lite kledelig - spesielt når det kommer fra en kommunikasjonssjef.

HRS publiserte en sak der vi omtalte den pågående rettssaken om det som skal være økonomisk svindel via hawala-systemet. Den siktede, en 51-årig somalisk mann med norsk statsborgerskap, skal ha utført ca. 500 millioner kroner ut av landet, hvor vesentlige deler var utbytte av straffbare handlinger, ifølge tiltalen. Han er tidligere tatt på vei til Tyrkia med 13,4 millioner kroner i kontanter, der kun ca. 6 millioner kroner var klarert med Tolletaten. I tillegg hadde han med seg en kjøpekontrakt på en Rolex-klokke til 2 millioner kroner. Men antakelig er dette bare toppen av isfjellet, for mye av mannens virksomhet kan ha foregått uten at han ble oppdaget. Og nå skal han svare for seg i retten.

Saken kan du lese her.

Saken fikk flere delinger i sosiale medier, blant annet ble den omtalt på Lily Bandehys Facebookside (uten lenke til saken) – og der kom Mala Wang-Naveen inn. Wang-Naveen har tidligere arbeidet som anmelder og kommentator i Aftenposten, og er også forfatter. Hun har indisk opphav, men jeg antar hun er født og oppvokst i Norge. I dag jobber Wang-Naveen med kommunikasjon i Sintef Digital.

Det første hun kunne bidra i debatten til Bandehys trådstart, er følgende:

Det er jo en usedvanlig «sprek» start, om enn så underlig. Men vi leser jo det dårlig skjulte budskapet: HRS er bånn i bøtta, så de kan vi ikke tro på. Noe som kommer klart frem, for når hun blir fortalt at det er enkelt å finne lenke, svarer hun:

Fortsatt «sprekt» av en kommunikasjonssjef. Men vi kan jo berolige Wang-Naveen med at «søppelsiden» har svært mange lenker og fakta, hvis hun evner å lese. Og det må vi jo anta at hun kan.

Wang-Naveen får motbør for sine påstander, men hun biter tilbake:

Her begynner det å bli interessant. Nå er jo pedofile et velkjent «angrep» fra en del muslimske miljøer og det har jo virket som argument, fordi det som foregår internt i en del innvandrermiljøer har jo vært holdt godt skjult. Men det slår nå (endelig) sprekker.

Og hennes påstanden om at denne ene saken er «er svært sjelden» skulle vi gjerne hatt noen fakta på. Hawala-systemet er svært utbredt, og vi aner ikke hvor mye svindel det kan være. I Norge vet vi hvor mye som rapporteres inn til valutaregisteret hvert år (fordelt på halvår), men mørketallene aner vi ingenting om – og det til tross for at det som faktisk rapporteres inn er enorme summer. For husk at dette er fra privatpersoner (til privatpersoner).

At vi ikke er grundige, kan jo diskuteres. Men det som ikke kan diskuteres, er at vi er dømt i PFU – det har vi aldri blitt og Wang-Naveen bør vite hvorfor. Vi har heller ikke mistet statsstøtten fordi vi er «useriøse», vi har mistet statsstøtten som del av et politisk spill. Men akkurat det tror jeg ikke Wang-Naveen evner å forstå, for hun ønsker nok at det er slik hun påstår. Med null lenker eller fakta, for å sitere henne selv.

Tråden fortsetter, og det blir anslått at for de registrerte pengene som går via hawala-systemet, så står hver somalier i Norge, liten som stor, for utsendelse av ca. 11.000 NOK hver i året (2018-tall).

Mange av oss synes nok ikke slike regnestykker er det minste morsomt. Det forteller oss kanskje heller noe om sannsynligheten for at noe/endel/mye av disse pengene kommer fra kriminell virksomhet – slik som påtalemyndigheten nå skal prøve å overbevise retten om i den pågående saken.

Uansett hvilke kommentarer Wang-Naveen får, så fortsetter hun rollen som en slags «kommunikasjonssjef» – der hun heller vil kritiserer de øvrige som «drøye meninger». Når det blir påpekt at debatten er polarisert, hvor det å avfeie påstander om mønstre som generalisering er ett av bidragene, samtidig som «identifikasjon av mønstre og tendenser er grunnleggende i samfunnsdebatten», er hun like avvisende:

Hadde Wang-Naveen hatt den «integritet og moral» som hun etterlyser, ville jeg være nokså sikker på at hun hadde bidratt konstruktivt til debatten. Når hun ikke gjør det får hun mer kritikk, blant annet for hennes manglende forståelse for vitenskapelig metode.

Da skyver hun jobben foran seg:

Ja, riktignok er Sintef et forskningsinstitutt, men man kan jo forferdes over at en kommunikasjonssjef – uansett arbeidsplass – mangler grunnleggende evner til en seriøs debatt.

På toppen av det hele, så fikk samme Wang-Naveen nok av Twitter (nå X) i fjor – for det var så mange troll der.

– Jeg har aldri opplevd å bli trollet på den måten av anonyme kontoer med få følgere og som er opprettet i 2022 etter at jeg skrev om rasismen jeg har opplevd, sa hun til Kom24.

Det er ikke betryggende at noen som angivelig har opplevd rasisme og trolling, opptrer som et debatt-troll selv.

For øvrig ga vår Julie henne et passende svar i samme tråd, som hun antakelig elegant overså: