Den kulturelle revolusjonen

Islamisten i partiet Sentrum vil ha Drammen som mangfoldsmodell

Sajid Mukhtar er valgt inn i Drammen bystyre for Geir Lippestads partiet Sentrum. Han har inntil nylig vært styreleder for Drammen moske - og tillitsvalg i et fundamentalistisk islamsk parti. Nå vil han gjøre Drammen til "en modellby for hvordan politisk mangfold kan og bør realiseres". Byen bør "lede an i et nasjonalt skifte", fastslår han.

Vi har tidligere belyst hvordan Sajid Mukhtar gikk fra moske-styret til Drammen bystyre. Partiet Sentrum, ledet av Geir Lippestad, flørter åpent med fundamentalistiske krefter som Islam Net, og har blant annet forbud mot koranbrenning og  innføring av urdu og arabisk som fremmedspråk i skolen som sine kampsaker. Partiet er ganske enkelt et muslimsk interesseparti, der enhver kritikk avvises med henvisning til partiets program.

Sharia-sympatier

Drammenseren Hans-Christian Holm har på selvstendig grunnlag avdekket en rekke problematiske bindinger mellom partitopp Mukhtar og fundamentalistisk islam, uten at avsløringene så langt har vakt noen oppstandelse i Drammen bystyre. Som tidligere tillitsvalgt for det fundamentalistiske pakistanske partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), er det all grunn til å tro at Mukhtar også støtter PTIs tanker om blasfemilovgiving. All hån av profeten bør straffes med døden, mener PTI.

Hans-Christian Holm har samlet en rekke lenker på sin Facebook-side, som viser at bindingen mellom Mukhtar og PTI er umulige å benekte.

Til tross for tagging av partiet Sentrum og en rekke partimedlemmer, forblir det taust. De svarer rett og slett ikke.

Kanskje er det ikke så underlig. De har kanskje vennet seg til tanken på en dæsj sharia i demokratiet. Det må i alle fall være lov å undre, for Mukhtars verdier bør det være svært liten tvil om. Da han satt som styreleder for Drammen Moske under koronaen, ble tilskuddet på 200.000,- fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) brukt på å hente inn imam Nehmat Ali Shah.

Det er ingen andre imamer i Norge som har et så langt og stygt offentlig rulleblad som Nehmat Ali Shah i Jamaat Ehle-Sunnat-moskeen i Mozfeldtsgate i Oslo.

Den mest makabre hendelsen i full offentlighet fant sted i 2016. Foranledningen var at guvernør Salman Taseer ble drept i Pakistan i 2011 fordi Taseer hadde uttrykt ønske om at blasfemilovverket med dødstraff som øvre strafferamme, skulle avvikles. Drapsmannen, Mumtaz Qadri, ble henrettet som straff i 2016, og Ali Shah dro til Pakistan og deltok på en massemønstring til støtte for morderen Qadri, det samme gjorde han utenfor Pakistans ambassade i Oslo samme år.

Ikke mindre enn tre videoer med hatimamen ble produsert og publisert på moskeens YouTube-kanal. Skjermbildet fra YouTube viser presentasjonen. I bildet til høyre sees også Drammen moskes egen imam, Malik Avais. På hans Facebook-side er islamismen direkte uttalt. Det er jubel over Erdogan opp og i mente på den pakistanske imamens side.

Mangfold

Bindingene er udiskutable, men Sentrum-politikeren Sajid Mukhtar fortsetter ufortrødent videre. Nå vil han ha Drammen som nasjonal mangfoldsmodell. Den flerkulturelle avisen Utrop forteller at Mukhtar har vært i dialog med Drammens ordfører og andre partiledere  for å få til et mangfoldig bystyre. De har også snakket med den fundamentalistiske muslimen selv.

– Vil Drammen ta steget fra å være en by med mangfoldig befolkning til også å ha en mangfoldig politisk representasjon? Vi står foran en gylden mulighet til å gjøre Drammen til en modellby for hvordan politisk mangfold kan og bør realiseres. Dette er ikke kun et lokalt anliggende, men en mulighet for Drammen til å lede an i et nasjonalt skifte, sier han til Utrop.

Et nasjonalt skifte med Drammen som modell for mangfold er neppe noe Norge bør ønske seg. Byen preges i så stor grad av innvandret vold at det ikke bare tærer på tålmodigheten, men også sikkerheten for byens øvrige innbyggere. Det er kun få uker siden 88 foreldre i Drammen skrev et brev til ordføreren. De er foreldre til barn som har opplevd å bli ranet, truet og utsatt for grov vold av en guttegjeng med innvandrerbakgrunn. Det er rimelig å anta at politisk enfold er et større politisk problem i elvebyen enn hva manglende politisk mangfold er.

Mukhtar er ganske så ublu når han forteller Utrop om sin visjon. Visjonen er å få innvandrere inn i alle lederposisjoner i de ulike politiske utvalgene i byen.

– Å skape et inkluderende Norge starter med lokalsamfunn som Drammen. Det er et kollektivt ansvar som vi må ta alvorlig, fra det lokale til det nasjonale nivå. La oss ikke vente lenger. La oss utnytte dette kritiske øyeblikket for å revitalisere og styrke det norske demokratiet. For vi vet at et demokrati er sterkest når det representerer alle sine borgere. Drammen har nå sjansen til å bli en modell for resten av landet, og vi bør gripe denne muligheten med begge hender.

Han tenker på de fem hovedutvalgene, og om hvem som skal lede dem.

Hovedutvalg og råd for:

  • Tekniske tjenester
  • Helse, sosial og omsorg
  • Oppvekst og utdanning
  • Kultur, idrett og frivillighet

Mye vil ha mer, og Mukhtar vil ha makt. Det bør ikke forbause noen. Velger man islam inn i bystyret, så får man islam. Det er så enkelt som det. At bystyret ikke setter ord på at de politiske kravene om «representasjon» i alle lederledd framstår direkte rasistisk, er nesten underlig. Men bare nesten, for Mukhtar vet hvilke strenger han skal spille på. Det er «stigmatisering», «islamofobi» og «manglende inkludering», ordene som virker på politikere slik hundefløyte virker på fuglehund.

Det Drammen i alle henseende kan være sikre på, er at Mukhtars krav om mangfold ikke gjelder mangfold i meninger. Han vet hva han vil ha og kommer til å bruke enhver mulighet til å oppnå det.