Innvandring

Fra moské-styret til Drammen bystyre

Sajid Mukhtar har i en årrekke vært styreleder i Drammen moské på Fjell. Der opererte han side om side med sin gode venn imam Malik Avais, imamen som kanskje er mest kjent i Drammen for å ha anket dommen for vold mot egen kone og barn - og deretter bli frikjent da de trakk forklaringene sine. Imamen er videre kjent for sin iherdige Erdogan-hyllest. Mens Mukhtar har takket for seg som styreleder, kan han se fram til fire års arbeid for islamisme i bystyret, der han skal representere partiet Sentrum.

Og lykkelig er han, til tross for at dør-til-dør-aksjonen hans bare delvis har vært vellykket. Valgdeltakelsen i bydel Fjell, Drammens innvandrerbydel, var så lav at det er rimelig å anta det er rekord: bare 33,7 % av stemmeberettigede fant veien til urnene. Dermed endte partiet Sentrum, som i praksis er et rent islamsk interesseparti, med bare ett mandat. Joda, de fikk et mandat i Oslo også, der Geir Lippestad, tidligere Ap, kan fortsette islamistflørten sin i Oslo bystyre, mens Bondeviks barnebarn Simen kan grine om nordmenns iboende grusomhet på partikontoret.

Mukhtar selv er stolt som en hane, og har lagt ut en «PRESSEMELDING» på sin egen Facebook-side. Flankert av noen jublende kjerringer, beklager, kvinner, feirer han valgresultatet.

Ifølge ham selv har partiet altså vært «kjent for sin motstand mot bompenger og eiendomsskatt», men enhver kan besøke Facebook-siden hans og få en nærmere innføring i hva de er mer opptatt av. Det er selvsagt – frontet av Lippestad – et forbud mot koranbrenning, innføring av blant annet urdu og arabisk som fremmedspråk i skolen og ikke minst å få bukt med den grusomme gravferdspraksisen vi bedriver her til lands, slik at muslimer kan få gravlagt sine døde på dagen de dør. Scroller du nedover siden kan du få en video-hilsen av partileder Lippestad, der han sier as-salamu-alaykum og snakker om politikk – dog ikke norsk politikk, men om politikken i Pakistan.  You can’t make this shit up.

Gøyal gjeng? Not so much. Mens vi er i gang kan vi jo avlegge Mukhtars nære venn og kollega gjennom mange år, imam Malik Avais et besøk. På hans Facebook-side er islamismen direkte uttalt. Det er jubel over Erdogan opp og i mente på den pakistanske imamens side.

Mens vi er i gang med billed-reportasjen kan en faksimile fra NRK kanskje være litt «morsom», for statskanalen framstiller islamist-imamen som en lokal helt.

Den lokale helten er kanskje ikke fullt så artig ved nærmere kjennskap. Vi har skrevet om ham i flere omganger, blant annet her:

Det var familiens eldste datter som varslet en lærer om volden mot moren og hennes yngre søsken. Moren støttet barnas forklaringer innledningsvis under etterforskningen, men under rettsforhandlingene trakk hun seg. Dette skal skyldes at hun frykter skilsmisse, og at en retur til hjemlandet vil sette henne i en vanskelig situasjon i forhold til storfamilien. Hun har tross alt medvirket til å få ektemannen fengslet (varetekt siden april i år).

Kvinnens nøling og retrett er forståelig. Hvis hun derimot hadde vært sikker på å få opphold på selvstendig grunnlag etter en fellende dom, ville hun muligens agert annerledes.

Kvinnen ville ikke ha erstatning, mens faren er dømt til å betale barna til sammen 200 000 kroner.

Imamen utøvde sterk kontroll over barna. De ble tvunget til moskeen for koranpugging, de fikk ikke være alene, ei heller hjemme. Og brøt de farens strenge regler, ble han sint og også voldelig, inkludert mot moren, forklarte barna uavhengig av hverandre under forhør.

Retten trodde på barna, tross at den velutdannede (innen islam, sharia) imamen avviser alt.

Det lønnet seg, for i ankesaken vant han fram og ble frikjent, men det mest interessante er likevel koplingen til Sajid Mukhtar som skal sitte i Drammen bystyre, for han har sittet i årevis som nær samarbeidspartner med Avais. I samme sak som over snakket vi med et medlem av aktuelle moské i Drammen som ikke kunne få fullrost imamen nok.

– Han er høyt utdannet, kan arabisk, har flere universitetsgrader, også i islam. Alle i moskeen er svært fornøyd med han, sier mannen, som også forteller at han ofte er i moskeen og ber. Kilden bekrefter at imamen fikk opphold i Norge på bakgrunn av at han er imam med tilleggsutdannelse innen islam.

Vi får bare gratulere Drammen bystyre med et vaskeekte islamistmandat.