Barn

88 foreldre til Drammens ordfører: – Barna våre er livredde

I Drammen har en stor gruppe fortvilte foreldre gått sammen om å sende en e-post til ordføreren. De er foreldre til barn som har opplevd å bli ranet, truet og utsatt for grov vold av en guttegjeng med innvandrerbakgrunn. Gjengen har «terrorisert barn og ungdom i nærområdet» heter det i e-posten som Drammens Tidende har lest, og foreldrene beskriver en hverdag så preget av frykt at barna ikke tør gå ut. 

De krever handling, foreldrene som tar bladet fra munnen, og det er fullt ut forståelig. Barn deres lever i frykt for å møte guttegjengen igjen. Drammens Tidende har også fått vite hvorfor ikke alle de dramatiske hendelsene barna har vært utsatt for har blitt politianmeldt.

De viser til at de skal ha utsatt andre mindreårige for knivran, trusler og til dels grov vold. De viser til at det, etter det de blir fortalt, er mange hendelser som ikke blir anmeldt. Årsaken til dette er frykt for represalier. Hele 88 foreldre har sitt navn på e-posten som ble sendt ut like før midnatt søndag.

Frykten for represalier er helt logisk. Ungene vet godt hva den som «snitcher» kan vente seg. Det samme vet åpenbart foreldrene, som ikke ønsker navnene sine på trykk i avisen. Offentliggjøring av deres navn kan slå direkte tilbake på barna.

Friheten borte

E-posten er ikke sendt utelukkende til Drammens ordfører, men også til en rekke lokalpolitikere. Foreldrene krever politisk handlekraft og opplever at den voldelige guttegjengen får fortsette som før til tross for mange, grove hendelser.

HRS har snakket med en av foreldrene som har signert e-posten. Hun sier at situasjonen er fortvilende, og at verken hennes barn eller venner av barnet tør å dra inn til Drammen lenger. Som beboer i en bydel der det ikke er utpreget mange tilbud til barn og unge, sier hun at det bør være politikernes ansvar å holde byen med sine tilbud tilgjengelig for alle.

– For vår del var det slutt da «Anders» ble truet av gjengen da han var på vei til kulturskolen. Kulturskolen er et fantastisk tilbud for ungene, der de kan holde på med musikk, teater og masse annet, men gåturen fra Strømsø Torg og de få hundre meterne bort til Union er ikke trygg. «Anders» ble truet til å gi fra seg AirPods. Nå nekter han å ta bussen til sentrum og må kjøres til døra, forteller moren.

Hun forteller videre at «alle» vet hvem guttene er, men at det tilsynelatende ikke får konsekvenser for dem.

– «Anders» slapp tross alt billig unna. Det er mange som har opplevd verre. De går med kniv og de både truer med juling og gir juling. Det virker som de er helt uten både kontroll og empati.

Moren forteller at den friheten store barn og ungdommer bør kunne føle, ikke er mulig å tilby slik det er i Drammen nå. Konsekvensene for ofrene er alvorlige. Hun forteller at flere barn har alvorlige psykiske problemer etter å ha opplevd dels grov vold og vært vitne til knivtrusler og trusler om hevn hvis de «snitcher».

Kjent problem

Til Drammens Tidende sier Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet i politiet, at det er trist at foreldrene ikke fronter saken med navn.

– Det er trist at de føler at de ikke får noe hjelp fra politiet. Vi holder på hver dag med dette miljøet, og skjønner at folk er redde og forbannet. Det er en holdning som vi ikke ønsker å ha i byen vår, og vi samarbeider med Drammen kommune om dette.

Politiet mener sommeren har vært spesielt utfordrende. De viser til at det har vært mye mer ungdommer i byen denne sommeren enn tidligere.

Men Oustorp bør vite at virkeligheten ser annerledes ut enn den pent omskrevne versjonen han serverer. Det er fullstendig forståelig at Drammens-foreldre ikke oppsøker politiet eller står fram med navn i avisen. De er ikke dummere enn at de vet at verken politiet eller kommunen har virkemidler som fungerer i møte med voldsutøverne. Vi kan tørt minne om samme Oustorps uttalelser da Tollbugata ble utsatt for hærverk av maskerte ungdommer tidligere i sommer.

Da guttene ble avslørt i sosiale medier, kom politiet på banen. «Guttene har fått sommerjobb i kommunen fram til skolestart. Det er en hyggelig historie, med et dårlig bakteppe. De hadde ikke noe å gjøre, og nå kan de tjene litt penger og gjøre noe nyttig fram til skolestart. Det var en fin løsning på to unge gutters dårlige vurderinger», forklarte Oustorp da.

Moren HRS har snakket med forteller at foreldre generelt har tillit til politiet, og at det snarere er snakk om å gi opp fordi de vet at politiet står maktesløse.

– Selv om det begår grov vold, så er de jo tilbake på gata igjen med en gang. De er født i 2007 denne gjengen, og de har allerede holdt på med terrorisering av andre unger og ungdommer lenge før de nådde kriminell lavalder.

Hun forteller at den kriminelle lavalderen oppleves som noe som bare står på papiret, for i praksis er både ran og vold straffefritt.  Til Drammens Tidende sier Oustorp at det er snakk om grov vold.

Oustorp viser til at de tar sakene inn i rettsvesenet.

– Disse sakene er så alvorlige brudd på straffeloven, altså ran med kniv. Så selv om de involverte er unge, er det så alvorlig at saken må føres for en dommer.

Men det åpenbare for barna som er ofre for volden, samt foreldrene deres, er at selv en dommer har begrenset handlingsrom overfor voldsutøvere under myndighetsalder.

Politiske reaksjoner

Politikerne i Drammen reagerer på forutsigbart vis. Drammens Ap-ordfører, Monica Myrvold Berg, sier til Drammens Tidende at hun synes det er trist å høre at ikke alle ungdommer føler seg trygge i kommunen. Og det er standardsvaret venstresiden alltid gir. De er lei seg, og de trenger mer penger. Og velgerne fortsetter å tro at milliondryss plutselig skal få effekt, til tross for flere tiårs erfaring med at det slett ikke løser noe som helst.

Ulf Erik Knudsen (Frp) har også lest e-posten fra de fortvilte foreldrene, og sier til avisen at han forstår godt at de reagerer.

– Dette er oppsiktsvekkende, og jeg tok umiddelbart kontakt med dem. Det er jo kjent at det er gjengproblematikk i byen, men jeg hadde håpet politiet kunne vært mer på, sier Knudsen til Drammens Tidende.

Mens Knudsen foreslår hardere lut mot guttegjengen, vet han antakelig godt hvor vanskelig gjennomførbart det vil være. Da Frp og Høyre foreslo en handlingsplan mot vold og bråk i Drammens-skolen, ble de nedstemt. Flertallet i bystyret har fremdeles tro på at Drammen skal bli et Shangri-La dersom de har tilstrekkelig dialog, fritidsklubber og som i sommer: betalt arbeid i belønning for kriminalitet.

Det er utrolig at det må en stor gruppe foreldre til for å påpeke hvem som i realiteten er sårbare: barna som blir ofre for den voldelige gjengen.