Frihetsverdier

Charlie Hebdo-sjef fillerister den danske regjeringen

Sjefsredaktøren av Charlie Hebdo sier det nøyaktig som det er: Med en ny koranlov blir Danmark alliert med Taliban og mullaene i Iran. Gérard Biard mener at dersom lovforslaget blir vedtatt innfører Danmark i realiteten en ny blasfemilov. Det vil være et anslag mot selve grunnkjernen i et moderne demokrati, mener Biard. Han mener den danske regjeringens lovforslag "viser stor feighet", og nå er "medskyldig i disse tyranniske, morderiske regimene".

Cérard Biard vet bedre enn noen hva ytringsfrihet betyr, inkludert latterliggjøring av islam og harselering med islam. Han mistet åtte medarbeidere da terrorister slo til mot satiremagasinet i 2015, et terrorangrep med mål om kun å drepe for å stoppe magasinets hardtslående tekster og tegninger som avkledde islams og Muhammeds nedrige sider. Biard overlevde fordi han tilfeldigvis befant seg i London da terroristene slo til.

Hvis noen tror dette fikk Biard til å legge ned pennen og gjemme seg grunnet massivt med trusler hengende over hodet, inkludert den dag i dag, må man tro om igjen. Biard er både en briljant fotsoldat og hærfører for ytringsfriheten opp mot maktutøvere som begrenser enkeltindivids frihet.

Hva blir det neste?

Det vil nok derfor bli lagt merke til i den danske regjeringen at Biard fremmer uhyre krass kritikk av regjeringen i Altinget.dk. Han sier det som det er: Regjeringen «håper å dempe sinnet som har oppstått etter de offentlige koranbrenningene de siste ukene». Og det nye lovforslaget legges inn i straffeloven som omhandler «forbrytelser mot rikets sikkerhet». Det er jo et tydelige bevis på voldsmenns veto.

Denne avgjørelsen vil få alvorlige konsekvenser, da den legitimerer blasfemibegrepet og åpner døren for alle former for sensur.

Dette står i kontrast til 200 års kamp fra europeiske intellektuelle, kunstnere og politiske ledere for å skille det offentlige liv fra religioner og deres doktriner for å frigjøre individets tanke- og ytringsfrihet.

Biard ser lovforslaget som et første angrep på ytringsfrihet, og han undrer hva det neste trekker vil bli. At Danmarks justisminister, Peter Hummelgaard (sosialdemokratene) beskriver koranbrenning som «grunnleggende avskyelig og usympatisk», åpner opp for et helt spekter av sensur, mener Biard.

Hvilken lov vil danske myndigheter nå vedta når andre grupper av individer krever forbud mot ytringer de finner «avskyelige og usympatiske»?

Hvorfor brenner folk koranen? Dette spørsmålet leder Briard til despotiske islamske regimer som har folket under en jernhæl.

Når folk brenner Koranen, kan det være av dårlige grunner, men det kan også være av gode grunner: å protestere mot totalitære regimer i land som Iran og Afghanistan, der denne religiøse boken brukes til å terrorisere hele befolkninger og slå ned all motstand. Iranske kvinner som nekter å bære sløret er skyldige i blasfemi. Afghanske kvinner blir forfulgt av Taliban rett og slett fordi de vil gå på skole.

Ved å vedta denne loven blir den danske regjeringen medskyldig i disse tyranniske, morderiske regimene, hvis makt hviler utelukkende på total underkastelse til Koranen.

En knusende sammenlikning

Ved lovforslaget blir den danske regjeringen intet mindre enn «både en alliert og en tjener for det iranske regimet og Taliban-regimet», sier han, og understreker at i et demokrati er «folket den eneste legitime makt».

I et demokrati kan alle former for makt utfordres, hånes og latterliggjøres gjennom offentlig debatt.

Med denne loven godtar den danske regjeringen å dele sin legitimitet med Gud og hans selvutnevnte representanter.

Et mer knusende skrift å få før lovforslaget skal behandles i neste måned i Folketinget kan man vanskelig se for seg. Mette Frederiksen og hennes mannskap er altså både alliert med og en tjener for Iran og Taliban.