Den kulturelle revolusjonen

Forbudet om å brenne hellige bøker vil antenne debatten

SVM-regjeringen i Danmark la i dag frem et lovforslag som har til hensikt å stoppe brenning av koraner etter krav fra muslimske land, ikke med bønn, men med press og trusler. Men lovforslaget vil neppe føre til fred og fordragelighet, debatten tar nok heller fyr.

SVM-regjeringen har trosset all motstand mot å gjøre det forbudt å brenne koranen og la i frem i dag et forslag til et slikt forbud på en pressekonferanse.

Lovforslaget lyder som følgende (knyttes som et tillegg til straffelovens paragraf 110 e, som sier at det er ulovlig med offentlig forhånelse av en fremmed stat, dets flagg eller lignende, min oversettelse):

På samme måte straffes den som offentlig eller med forsett til utbredelse i en videre krets gjør seg skyldig i utilbørlig behandling av en gjenstand med vesentlig religiøs betydning for et trossamfunn eller en gjenstand som fremstår som en sådan.

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Mye av pressekonferansen gikk med til at statsrådene måtte forklare hva som lå i «utilbørlig behandling». I forslaget presiserer følgende:

Med «utilbørlig behandling» forstås handlinger som av bestemmelsen omfatter gjenstander som ødelegges på en nedsettende eller forhånende måte eller i øvrig behandles forhånende eller nedsettende.

Det vil omfatte enhver utilbørlig behandling, herunder brenning, tilsøling (her kan man vel ikke oversette det til «tilgrising») og at det f.eks. trampes på eller sparkes til gjenstanden, eller at gjenstanden ødelegges ved f.eks. å rive i gjenstanden, klippe i den eller lignende. Det vil også omfatte tilfeller, hvor gjenstanden stikkes i med en kniv.

Kort sagt: ligg unna hellige/religiøse symboler.

Men, så kommer gråsonen, for eksempel:

Satiretegninger knyttet til religion? Nei, det omfattes ikke og skal være lov.

Brenne eller forhåne hijab? Nei, det omfattes ikke og er lov.

Ifølge den danske justisministeren peker «gjenstander» på direkte symboler for et trossamfunn, slik som for eksempel hellige skrifter eller et kors. Men hvis noen tror det vil stilne selvhøytidelige muslimer, så tro om igjen. At hijab ikke omfattes, har nok allerede fått mange til å se rødt. Så snart kommer nok «kravlisten» over hva som er hellig i islam – og den må vel innrette oss etter, eller hva sier SVM-regjeringen?

Eller hva hvis noen brenner eller klipper en bok, for eksempel en koran eller en bibel, i sitt eget hjem og handlingen blir publisert på sosiale medier, er det da rekkevidden som skal bestemme om det er straffbart eller ikke?

Merk så også dette – forbudet gjelder også for kunstnere.

Ifølge jusprofessor Frederik Waage er det en modernisert versjon av blasfemiparagrafen som den danske regjeringen har lagt frem.

Ja, nå blir det nok stille og fredelig fremover.