Islam

Forbud mot koranbrenning lagt frem av den danske regjeringen

På pressekonferanse i formiddag la den danske regjeringen frem det bebudede forbudet mot å brenne koranen. Forbudet vil naturlig også omfatte bibelen og toraen. – Dette er et viktig signal vi sender til resten av verden, og jeg håper at Folketinget tar det på alvor, sa utenriksminister Lars Løkke Rasmussen (M) på pressekonferansen.

Da har Danmark som første land i Europa vedtatt forbud mot brenning av religiøse skrifter knyttet til de tre store verdensreligionene. Dette for å tekkes fundamentalister innen islams rekker verden over.

Dette er en stygg milepæl for ytringsfriheten.

SVM-regjeringen har nettopp lagt frem sitt forslag til hvordan koranbrenning skal forbys.

Regjeringens forslag vil gjøre det ulovlig å brenne religiøse skrifter som Koranen, Bibelen, Toraen eller for eksempel et krusifiks. Forbudet gjelder offentlige steder eller steder der det kan spres til en bredere krets av mennesker.

Justisminister Peter Hummelgaard (Socialdemokraterna) sier det (koranbrenning red.) )er «utilbørlig behandling med betydelig religiøs betydning for et trossamfunn» som nå bør forbys».

– Regjeringen har ønsket et begrenset og presist lovverk, sa Hummelgaard på pressekonferansen.

Lovforslaget vil ikke endre hvordan folk kan uttrykke seg i tale eller skriftlig. Satire tegneserier vil ikke bli rørt. Det er et begrenset inngrep som ikke endrer det faktum at det er et bredt vern av ytringsfriheten, understreker justisminister Peter Hummelgaard (S).

– Dette er et viktig signal vi sender til resten av verden, og jeg håper at Folketinget tar det på alvor, sa utenriksminister Lars Løkke Rasmussen (M) på pressekonferansen.

Forslaget vil bli fremmet i Folketinget 1. september, og det er planlagt knyttet til straffelovens paragraf 110e, som allerede har gjort det ulovlig å brenne fremmede nasjoners flagg, sa Hummelgaard på pressekonferansen.

Overtredelse av det foreslåtte lovforbudet kan rammes med bøter eller fengsel inntil to år.

På pressekonferansen ble justisminister Hummelgaard spurt om den dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan kan bli rammet av forbudet dersom han for eksempel brenner koranen hjemme i leiligheten sin og streamer arrangementet på Facebook, som andre vil få vite om brenningen med.

 – Det kan godt være tilfelle, sier justisministeren, men det vil til syvende og sist være opp til domstolene å avgjøre om Rasmus Paludan har brutt forbudet.

Regjeringen har ingen planer om å iverksette «ytterligere tiltak av samme art», understreket Hummelgaard.

Berlingske