æreskultur

Norsk imam besøkte Taliban

Tre imamer, henholdsvis fra Norge, Danmark og Tyskland, er nylig returnert fra en vennlig visitt hos talibanstyret i Afghanistan. Hva forventer man å få ut av et slikt besøk?

De tre imamene, Muhammad Azeem (eller hans full navn: Mohammad Azeem Abu Saad, Norge), Muhammad Johari (Tyskland) og Naveed Baig (Danmark), dro 10. juni til Afghanistan med det de omtaler som en «diplomatisk visjon»: de ville snakke med talibanstyret om kvinners rettigheter i landet.

Mens Muhammad Azeem, som er imam i Bergen og sykehusimam på Haukland sykehus, deltakelse på denne reisen har gått under radaren i Norge, er den danske imamen Naveed Baig mer taletrengt.

Verdenskjent gjestfrihet

På Facebook og via danske medier, blant annet Deadline på DR 2, har Baig talt varmt om besøket, som de returnerte fra 13. juni. Dagen etter kunne vi lese følgende hos Baig:

Alhamdolillah, jeg er tilbake fra Afghanistan. Det var vemodig å forlate landet som vi har knyttet så mange bånd til på bare et par dager. Afghanernes gjestfrihet, som er verdenskjent, merket vi helt inn til beinet.

Vi har oppnådd mer enn vi turte håpe på.

Vi har sett og besøkt en jenteskole, et misbruksykehus og forretninger eid og drevet av shia-muslimske kvinner. Vi har hatt møter med flere ministre og embetsmenn fra Taliban-regjeringen, inkludert utenriksminister Amir Mottaqi, talsmann Zebiullah Mujahed og flere innflytelsesrike Taliban-ledere uten offisielle titler. Vi fikk mulighet til å møte eks-president Hamid Karzai, fremtredende shia-ledere, sikh-representanter og kvinnerettighetsforkjemperen Mahbouba Seraj, som også er nominert til Nobel fredspris. Jeg hadde tatt med Danish butter cookies og Anton Berg til alle de prominente gjester vi hadde møte med.

Det åndelige høydepunktet var å besøke stedet hvor Profetens عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ kjortel er gjemt i Kandahar, kjent som ‘Khirqa shareef’.

Av hele mitt hjerte takk til teamet bak ‘The Afghans’ som hadde invitert oss og deres CEO Ahmad Walid Rashidi. Thanks also to Ahmadullah Zalal for the help during our visit to Kandahar. Takk til min kone for at hun ga meg lov til å dra.

Den verdenskjente gjestfriheten de tre imamene opplevde gjelder åpenbart ikke for landets egne jenter og kvinner, og det selv om de møtte en størrelse som kvinnerettighetsforkjemperen Mahbouba Seraj. Hun har, som det fremkom i et intervju tidligere i år, nesten  gitt opp kampen for kvinners rettigheter i landet, men likevel har hun valgt å holde kontakt med Taliban. Og det selv om mange, særlig afghanske kvinner, mener hun ikke burde ha noen kontakt med dem.

Takker taliban-regjeringen

Turen ble ifølge Baig avsluttet med en pressekonferanse i Kabul. Her skal det ha vært rundt 30 journalister tilstede, herav ca. 10 kvinnelige, påpeker han. De tre imamer kom med følgende uttalelse (oversatt fra engelsk):

En europeisk muslimsk imam- og lærddelegasjon har besøkt det islamske emiratet i Afghanistan mellom 10.-13. juni 2023. Hensikten var å se og evaluere den humanitære situasjonen samt å sette i gang en dialog med alle lag i det afghanske samfunnet. Vi har opplevd en atmosfære av åpenhet og nøt den afghanske gjestfriheten i sin helhet. Vi takker den nåværende regjeringen fra bunnen av vårt hjerte.

Hovedtemaet vårt for diskusjon under møtene har vært kvinnelig utdanning. Vi har snakket med ulike departementer og ledere om denne saken, og det var enstemmighet om at retten til utdanning inkludert for kvinner er en islamsk forpliktelse.

Vi har kommet til denne felles forståelsen etter å ha besøkt Afghanistan og møtt det ærede folk som:

  1. Internasjonale sanksjoner må løftes ut av vedtatte menneskelige og juridiske prinsipper alene, ikke bare på grunn av den alvorlige økonomiske og humanitære situasjonen i Afghanistan.

I denne sammenheng ber vi om at alle eiendeler til den afghanske sentralbanken blir returnert til alle innbyggerne i Afghanistan.

  1. Respektfull dialog ansikt til ansikt er et viktig verktøy for å forstå hverandre og avfeie misforståelser og myter.

Dette mellom nasjoner så vel som innenfor ulike grupper av det afghanske samfunnet.

  1. Å søke kunnskap er en islamsk forpliktelse for menn og kvinner, og alt må gjøres for å starte opp igjen voksenopplæring i Afghanistan så snart som mulig. Koranen sier: er den som vet lik den som ikke vet?
  2. Islam er en religion med fred, respekt og toleranse. Det er vår moralske forpliktelse å fremme disse universelle verdiene rundt om i verden.

Alle vi møtte støtter fredelig endring for afghanere fra afghanere og harmonisk sameksistens.

  1. Afghanistan og dets folk har allerede vært gjennom mye ødeleggelse, krig og tortur som har vart i over 4 tiår. Materiell rekonstruksjon, helbredelse av sjeler og å bygge relasjoner tar tid. Dette bør ikke glemmes av de som er privilegert med politisk fred, sosial stabilitet og sikkerhet, som verken kjenner til krig, fattigdom eller traumer.

Vi ber og ber om fred, forsoning og enhet i Afghanistan mellom ulike fraksjoner.

Det er altså ikke småtteri hva denne «europeiske muslimske imam- og lærddelegasjonen» har som mål, og det er heller ikke småtteri hvordan de ser på seg selv. Men at de respekterer taliban-regjeringen, synes det å være liten tvil om.

Her er noen av bildene som Baig har delt på sin offentlige Facebook-profil fra Afghanistan:

Penger og USA, mer enn kvinner

Deres syn på Taliban følger også av en annen tekst fra Baig:

Vår Kabul/Kandahar visitt går viralt i Afghanistan. Jeg vil ikke lenke til alle nyhetene her, men en av de mer interessante har jeg lenket til. Det er den avis (Shariat Daily) som Taliban-støttere leser mest og er også pro-Taliban er jeg blitt fortalt. Historien nevner at ett av våre formål med besøket var å oppfordre til å gjenåpne skoler for eldre jenter og kvinner. Rett skal være rett. Det er bemerkelsesverdig og hederlig at de ikke fjerner det budskapet fra historien- en nyhet som for øvrig var på forsiden av den trykte utgaven av samme avis.

Merk det danske flagg sammen med alle de andre. 🙂  Man kan ikke se den afghanske republikkens flagg, men det er der også.

Som vi ser kom heller ikke det norske og tyske flagget med.

Om det ikke skurret fra før, så gjør det det nå. For hvorfor er det «bemerkelsesverdig og hederlig» at avisen ikke fjerner budskapet om gjenåpning av skoler for jenter og kvinner? Var det ikke det som var hele formålet med turen? Eller lusker det rundt et annet formål her, som ikke er like synlig i vestlig tankegang?

Svaret er i punkt 1 i delegasjonens uttalelse fra pressekonferansen, og enda klarere uttalt i avisen Shariat Daily der det innledningsvis heter:

På slutten av reisen til Afghanistan understreket disse lærde på en pressekonferanse at gisseltaking av Afghanistans penger av USA er et offentlig og åpenbart tyveri som ikke samsvarer med noen lov, kultur eller menneskerettighetsverdier.

It’s all about money – til Taliban. Jenter og kvinners utdanning synes bare å være et påskudd etter vestlig tankegang. De tre imamene synes nemlig ikke spesielt opptatt av deres menneskerettigheter.

Verdikollisjon

Ifølge danske medier ble imamene fortalt av Talibans representanter at man i Afghanistan er mer eller mindre på nippet til å la jenter og kvinner vende tilbake skoler og universiteter. Problemet skal være pensum, som skal ha blitt altfor sekulært og vestlig, så det skal strammes opp. Men det ble bedyret at lukkingen av kvinner fra utdanning kun er midlertidig. (Per i dag blir jenter utestengt etter 6. klasse på barneskolen, det vil si i 12-årsalderen, altså i den alderen jenter flest går inn i puberteten. Dette innførte Taliban rett etter at de overtok makten igjen i landet.)

Utover at «midlertidig» er et uklart begrep, men åpenbart beroligende nok for de tre «lærde», virker de ikke spesielt urolige for hva jentene skal lære. For er imamene – bosatt i Europa – enige i at pensumet i Afghanistan har blitt for sekulært og vestlig? Hva det skal erstattes med, hersker det vel liten tvil om.

Vi kan jo også minne om et intervju som den norske imamen Muhammad Azeem gjorde tilbake i 2002. Da etter at en langt tøffere kommunalminister enn som statsminister og leder av Høyre i dag, Erna Solberg, hadde kritisert at imamene bor og arbeider i Norge uten å kjenne det norske samfunnet, at de ikke lærte seg norsk, overfokuserte på sex, skadet innvandrerungdom og nørte opp under fordommer overfor det norske samfunnet. Da var Azeems svar at «vi lever i to forskjellige verdener. Muslimene har sine verdier, andre har sine.»

21 år etter ser ikke så mye ut til å ha endret seg.

HRS har for øvrig tidligere avdekket at Azeem har bånd til ekstremisme.