Innvandring

Statsborgerskap skal kunne tilbakekalles

Sverigedemokraterna og regjeringen skal ikke bare gjøre det betydelig vanskeligere å oppnå statsborgerskap. De vil også ta fra folk ervervet svensk statsborgerskap. Kanskje det mest oppsiktsvekkende er at unge kriminelle mellom 15 og 18 år skal diskvalifiseres fra å kunne bli svensk statsborger. Det vi ser i vårt naboland er et paradigmeskifte uten sidestykke.

Det er vel knapt ingen land i Europa som har vært mer «sjenerøs» med å dele ut statsborgerskap til «hele verden» enn Sverige. Antallet ligger på rundt 100.000 i året. Og som kjent er et ervervet statsborgerskap svært vanskelig å annullere.

Danmark er i en særklasse, der man har sett at endog personer som er født i landet og ved fødselen ble dansk statsborger har blitt fratatt statsborgerskapet grunnet grov kriminalitet. Å beskytte samfunnet, «den offentlige tryggheten», og «forebygge uro eller forbrytelse», står høyest, het det i den oppsiktsvekkende kjennelsen fra Odense i Danmark.

Den 22-årige mannen, kalt T., ble født i Danmark. Han var straffet flere ganger siden han fylte 15 år, blant annet for tyveri, ran, bedrageri med mer. Han ble i januar 2019 dømt to ganger for vinningskriminalitet og ran til henholdsvis tre og åtte måneders fengsel. I tillegg fikk han advarsel om utvisning. Det til tross for at hans tilknytning til Danmark anses som «langt større», som det het, enn til Somalia der familien opprinnelig kommer fra. Utvisningen kom på bakgrunn av at han også ble dømt for voldtekt av sin irakiske kone. Retten mente at det var stor sannsynlighet for at den kriminelle løpebanen vil fortsette. Derfor ble han dømt til utvisning for alltid. Retten sa at T. kan opprettholde kontakt med familien i Danmark per telefon og Internett.

Les om flere oppsiktsvekkende utvisningsdommer i Danmark her.

Det er disse danske fotsporene Sverige nå styrer mot.

  1. Det skal bli langt vanskeligere å oppnå svensk statsborgerskap.
  2. Statsborgerskap skal kunne tilbakekalles.
  3. Unge kriminelle i alderen 15 til 18 år skal fratas muligheten til å oppnå svensk statsborgerskap.

Krever hederlig vandel

Det er den markante innvandringsministeren, Maria Malmer Stenergard fra Moderaterna, som på fredag fremmet den nye politikken på en pressekonferanse. Statsborgerskap skal oppvurderes og styrkes. «Statsborgerskap er noe man skal fortjene», sa Stenergard. Regjeringen vil kreve både kunnskaper i svensk språk og samfunnsliv, samt kreve selvforsørgelse og skjerpe krav til «hederlig vandel». Også lojalitetserklæring til den svenske nasjonen skal innføres.

– Statsborgerskap skal bety noe. Det må verdsettes både juridisk og symbolsk, sa Stenergard.

Regjeringen sier videre at for å kunne tilbakekalle statsborgerskap fordi du løy om bakgrunn eller utgjør en sikkerhetstrussel mot Sverige, vil kreve en grunnlovsendring.

Sverige tynges hardt av en eskalerende grov kriminalitet knyttet til unge ikke-vestlige. Det er ikke minst dette det nå skal settes inn tiltak mot. Derfor vil regjeringen at unge kriminelle i alderen 15 til 18 år som ikke er svensk statsborger, skal fratas muligheten til å bli svensk statsborger. En sak som særlig fremheves i denne sammenhengen er et drap begått i 2022 av en 16 år gammel gutt. Han skjøt og drepte en ordensvakt på Delta gym i Stockholm. Mens han var under mistanke for drapet ble han tildelt svensk statsborgerskap.

– Jeg anser at denne ordningen er dypt urovekkende, problematisk og rett og slett støtende, sa Stenergard på pressekonferansen.

Det er her det nye kravet om «hederlig vandel» kommer inn overfor unge som har permanent opphold. Grensen for straffeutmåling som medfører tap av muligheten til å få statsborgerskap legges til fire år.

Et annet både interessant og oppsiktsvekkende punkt angående nye lover for statsborgerskap er at foreldre som utsetter barna for æresundertrykkelse ikke skal kunne frata egne barn svensk statsborgerskap for å kunne gifte dem bort i utlandet, typisk i foreldrenes hjemland. Slik vi tolker dette kan det handle om å gifte bort en datter på 15/16 år i opprinnelseslandet, et ekteskap som ikke vil anerkjennes som gyldig i Sverige dersom vedkommende er svensk statsborger.

Alle disse endringene forventes fremlagt i detalj ved utgangen av 2023.

Helsingborgs Dagblad 5. mai (betalingsmur). Takk til leser for tips.