Innvandring

Danmark viser Norge vei: Nok en utvisning til Somalia

Danmark ser ut til å ha fått nok av grovt kriminelle med ikke-vestlig bakgrunn. Ny somalisk mann utvises nemlig på livstid. Vil justisminister Monica Mæland følge i danskenes fotspor?

Danmark har tatt steget inn i en ny rettspolitisk æra. Vi registrerer ingen andre land i Vest-Europa, Norge inkludert, som nå utviser kriminelle med ikke-vestlig opphav nær sagt konsekvent når det er en åpning juridisk for det.

Den saken som foreløpig har vakt mest oppmerksomhet i redaksjonen vår, er den danskfødte somalieren på 22 år som ble utvist på livstid før julen 2020.

Å beskytte samfunnet, «den offentlige tryggheten», og «forebygge uro eller forbrytelse», står høyest, het det i den oppsiktsvekkende kjennelsen fra Odense.

Den 22-årige mannen, kalt T., er født i Danmark. Han er straffet flere ganger siden han fylte 15 år, blant annet for tyveri, ran, bedrageri med mer. Han ble i januar 2019 dømt to ganger for vinningskriminalitet og ran til henholdsvis tre og åtte måneders fengsel. I tillegg fikk han advarsel om utvisning. Det til tross for at hans tilknytning til Danmark anses som «langt større», som det heter, enn til Somalia der familien opprinnelig kommer fra. Altså setter den danske domstolen spørsmålet om tilknytning lavere enn «den offentlige tryggheten». Det er den vanlige borgerens sikkerhet som settes øverst.

Utvisning på livstid

Den 22 år gamle somalieren ble i den nye dommen i november 2020 dømt for voldtekt av kona fra Irak til fem års fengsel. Han utsatte henne også for vold og brant henne med sigaretter. Retten mente at det var stor sannsynlighet for at den kriminelle løpebanen vil fortsette. Derfor ble han dømt til utvisning for alltid.

I går falt det en ny utvisningsdom, denne gangen mot en 28 år gammel mann av somaliske opphav. Hvilken tilknytning han har til Danmark, eller om han er født der, sier ikke politiet noe om i sin pressemelding. Mannen ble anholdt i august i fjor etter flere anmeldelser fra beboere i Høje-Gladsaxe, København, fordi han ble observert med håndvåpen. Før han ble tatt av politiet, hadde han også avfyrt skudd. En hundepatrulje fant pistolen i et buskas.

Mandag ettermiddag fant Retten i Glostrup den somaliske statsborgeren skyldig i besittelse av en pistol som ble avfyrt i området, og idømte han en ubetinget fengselsstraff på tre og et halvt år, pluss utvisning fra Danmark for bestandig.

”Rettssystemet straffer ulovlige våpen hardt, og besittelse av et skarpladet skytevåpen på offentlig sted utløser to et halvt års fengsel i førstegangstilfelle. Men fordi det i dette tilfellet ble skutt, og fordi tiltalte var dømt før for våpenbesittelse, utmålte retten et år ekstra i fengsel”, sier påtalemakten ved Københavns Vestegns Politi.

Tiltalte har anket straffen og sitter i varetekt.

Dom som støttes internasjonalt

I går kunne vi også fortelle at en mann av pakistansk herkomst, født i Danmark og leder av den kriminelle gjengen Loyal To Familia, Shuaib Khan (35), anket utvisningsvedtaket til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).  Den seriekriminelle voldsmannen Khan mente at hans rettigheter var blitt krenket og krevde utvisningen opphevet. Dommen var, ifølge Khan, ute av proporsjoner. EMD avviste Khans søksmål mot Danmark.

En annen sak, også fra november i fjor, bekrefter den nye trenden i Danmark: En tyrker (24) født i Danmark, ranet med kniv personal i et supermarked i februar i fjor. Han stakk av med pengegevinsten. Igjen er det København Vestegns Politi som uttaler seg i saken. 24-åringen ble dømt for ranet, pluss fem andre kriminelle forhold: Hasjsalg, vold mot eks-kjæreste og hærverk. Retten fant ham skyldig tross at han nektet blant annet for å ha utøvd vold mot eks-kjæresten.

– Vi lagde op til – alle sagens aspekter taget i betragtning – at der ud over fængsel også skulle ske udvisning i 12 år, og det fulgte retten, siger anklager Mie Vang, Københavns Vestegns Politi.

Den dømte ankede sagen på stedet. Han er fortsat varetægtsfængslet.

HRS er overbevist om at disse utvisningsdommene vil ha en sterk preventiv effekt. For den verste straffen ikke-vestlige sier de kan få, er utvisning. Det er å håpe at norske domstoler noterer seg den nye trenden i vårt naboland. Det samme gjelder justisministeren, Monica Mæland, og Stortingets justiskomité.