Forskjellsbehandling og diskriminering

EU: En stor seier mot maktislam

EU-parlamentet oppfordrer nå EU-kommisjonen om å stanse all finansiering av politisk islam. Bak vedtaket står en svensk politiker fra Sverigedemokraterna, Charlie Weimers. I vedtaket står det også eksplisitt at kampanjer som fremmer hijab skal stanses. Dermed er NRK og andre hovedstrømsmedier i Norge på kanten med EU-parlamentet.

Det ble skrevet et stykke historie på vegne av friheten i EU-parlamentet for to dager siden. Bak historien står det én politiker: Charlie Weimers, tidligere Kristdemokrat, nå Sverigedemokrat (SD). Weimers er kjent for sitt ustoppelige pågangsmot for friheten på kontinentet vårt, og dermed mot forherligelse av den politiske totalitære ideologien islam.

Siden Weimers kom inn i Europaparlamentet i juli 2019, har han ledet et vokalt korstog mot islamisme i Europa. Han har avdekket at EU har gitt titalls millioner euro til organisasjoner med tilknytning til Det muslimske brorskapet og andre islamistiske grupper, grupper som har som endelig mål en stat basert på sharialoven. Hans snart fire år lange odyssé for å trenge inn i EUs labyrintiske byråkrati ble i fjor dokumentert i filmen «Islamisme finansiert av den europeiske union». Dokumentaren er basert på en rapport, «Nettverk av nettverk: Det muslimske brorskap i Europa«. Forfattet av nettopp Weimers.

«Du tror kanskje EU ville være en naturlig motstander av islamisme», sa Weimers. «Men du ville i så fall ha tatt feil.» Han sier rett ut at EU selv har «åpnet dørene for farlige ideologiske aktører».

Det historiske vedtaket

Fra Weimers Facebook-profil onsdag 10. mai 2023.

Og det er nettopp denne døren Weimers igjen med hell kjemper for at skal lukkes. På onsdag skjedde følgende: EU-parlamentets flertall vedtok følgende:

Europaparlamentet oppfordrer (EU-) kommisjonen om å stanse all finansiering av islamisme og organisasjoner med koblinger til islamisme, samt kampanjer som forherliger eller legitimerer hijab.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende med vedtaket, er at det spesifikt peker på hijaben i konteksten en totalitær ideologi som politisk islam. Dette er en helt annen bevissthet enn vi nær sagt daglig ser i Norge i så mange ulike sammenhenger. Hijab løftes frem som et frihets- og fromhetssymbol konstant i mediene våre, anført av statskanalen NRK og myndigheter som Oslo kommune, der endog sistnevnte promoterer barnehijab.

NRKs gjentatte  budskap de siste årene er krystallklart: Hijab er et feiende flott plagg, og dersom du skulle mene noe annet er du rett og slett et uønsket vesen på denne kloden. Du er ond, du er intolerant. Du jobber for splittelse og mot et lykkelig mangfold.

Står opp for friheten

Den avgåtte kringkastingssjefen, Thor Gjermund Eriksen, var i så måte en stor fortaler for hijaben, en tradisjon nåværende kringkastingssjef, Vibeke Fürst Haugen, følger opp. Eriksen er ikke minst kjent for følgende uttalelse:

– Med fare for å starte diskusjonen, så er det jo sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe som er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjonen, vi skal være limet i samfunnet, vi skal jobbe for aksept av mangfoldet og forskjellighet.

Klarere blir knapt talen, og mer uopplyst – selvvalgt – skal man ikke lete lenge etter å finne i alle andre toneangivende medier. For dem er hijaben kommet for å bli, og plagget er en velkommen velsignelse som det kontinuerlig propaganderes for. Et plagg som bryter fundamentalt med alle grunnleggende frihetsverdier vårt samfunn er bygget på, være seg likestilling, likeverd, frihet fra religion og ytringsfrihet – for sistnevnte finnes knapt i de aktive hijabistenes rekker der hijab er obligatorisk, mens de undertrykte som higer etter frihet knapt våger å ytre seg i frykt for fysiske og mentale represalier.

Mens Weimers velger fornuftens og opplysningens vei. Han har forstått hva politisk islam er, og at hijab er uløselig knyttet til denne ideologien. Weimers står opp for friheten, og vi tar av oss hatten for at han klarte å få flertall i EU-parlamentet, et parlament som oftest utmerker seg med samme naivitet overfor totalitære krefter som NRK og NRKs mange like.

Hovedbilde: HRS, Charlie Weimers