NRK med ekstremt banal propaganda for hijab

NRKs budskap er krystallklart: Hijab er et feiende flott plagg, og dersom du skulle mene noe annet er du rett og slett et uønsket vesen på denne kloden.

Det kan ikke herske noen tvil om at NRK-sjefen Thor Gjermund Eriksen med stor iver og innsats følger opp sitt selvpålagte mandat om å være en av Norges viktigste aktører inne det han selv mener handler om «integrering». Vi skal oppdras til å å akseptere at Norge er Allah, alt og ingenting.

Til Kringkastingsrådet i desember 2017 sa Thor Gjermund Eriksen følgende:

– Med fare for å starte diskusjonen, så er det jo sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe som er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjonen, vi skal være limet i samfunnet, vi skal jobbe for aksept av mangfoldet og forskjellighet.

Det første stuntet var ikke overraskende rettet mot Trump, med beskjed om at han ikke liker islam. Som blir til «Get out of here Muslims».

Klarere blir knapt talen.

I utakt med folket

I programserien Chattes, sendingen 25. mars, følger han opp sin visjon om det multikulturell samfunnet under tittelen «Hyggelig hijab». Og hvem andre enn Faten Mahdi Al-Hussaini – hele Norges kjæreste hijab-jente – unnskyld; NRKs kjæreste frontfigur for kvinnediskriminering – kan ha en hovedrolle når hijaben skal ufarliggjøres nok en gang?

Faten leverer de bestilte varene på Karl Johan der dette P3-programmet prøver å produsere humor for å avmystifisere hijaben som skummel. Faten og ei hijab-venninnne stilles bak gardiner i en bod, og tilfeldige på gaten skal vurdere hvem av de unge kvinnene som ser minst/mest skummel ut. Den minst skumle blir vinneren og prisen er tildelt «ære», nok en manipulasjon.

Ja, så banalt, og eksempelvis med fuglebur og lampett på hodet. Ingen blant publikum synes noe annet enn at dette er hylende morsomt og at hijab, nei, det er ikke noe annet enn et plagg på linje med skjerf.

Programleder til venstre, en svenske til høyre, som engang ikke merket seg at det var hijab med i spillet. Så tolerant er han overfor intoleranse.

Vi trenger ikke forklare dere lesere hva som er problematisk med å prøve å renvaske et plagg som i ytterste konsekvens tar livet av kvinner, og som endog jentebarn og kvinner i Norge terroriseres med i sine daglige liv. Ei heller trenger vi å fortelle hvilke regimer dette plagget er en fysisk fare ikke å bruke.

Det er mer interessant å konstatere at NRK er totalt i utakt med folk flest. Det er altså ikke oss vanlige folk det er noe galt med. Hele 59 prosent av befolkningen i Norge mener nemlig at islam er i en «fundamental kollisjon» med verdiene i Norge. Kun 13 prosent er uenige. NRK har altså rundt 10 prosent støtte i folket som over skatteseddelen tvinges til å lønne de 3.400 ansatte.

Manipulasjon og tvang

NRK skal altså oppdra oss. Til å omfavne islam. Og dette forsøket på «hjernekirurgi» av borgerne tillater dagens regjering?

Et annet spørsmål er jo hvordan Mullah-NRK skal bidra til integrering. Hva er tiltakene, annet enn å gi islam mer makt – som jo er et ekstremt anti-integreringstiltak?

Bidra til integrering er nok først og fremst rettet mot nordmenn: Vi skal manipuleres kontinuerlig til å akseptere «mangfoldet», uansett om mangfoldet er i strid med likestilling, likeverd, ytringsfrihet og menneskerettigheter generelt.

I dette programmet er NRK-regien igjen de gode versus de onde. Man må dog spørre seg hva som er ondt. Er det ondt å stå opp for likestilling og mot kvinneundertrykking? Er det ondt å stå opp mot den motbydelige seksualiseringen av menn? Av jentebarn? Er det ondt å stå opp mot den pågående formørkelsen – islamiseringen – av samfunnet?

Selvsagt ikke. Det er nok heller mullahane som er de onde. De som aktivt jobber for å demontere friheten vår. Som også nekter å ta innover seg at det er en sammenheng mellom islam og terrorklosser som nå fyller det offentlige norske rommet.

Det er slike som Eriksen som virkelig skaper splid i samfunnet vårt.

Barn av regnbuen

En eldre norsk kvinne får avrunde det hele med å sette skapet solid på plass: En lue på en manns hode sammenstilles med en hijab. Intelligent, ikke sant?

Og kvinnen får inn disse to setningene som avrunder hele hjernekirurgien:

– Vi må da tåle hverandres kultur. Vi bor på samme kloden og må samarbeide.

Deretter omfavner alle hverandre hjertelig. Og hvis seeren skulle sitte tilbake med en annen oppfatning, vel, da er du parkert i skammekroken av statskanalen.

Vi tror mange borgere i Norge er vel så oppgitte over den ideologiske maktkampen til NRK som oss i HRS. Overdosen har vi fått for lengst. Men hva kan folket gjøre mot overmakten? Det dertil med en øverste sjef, kultur- og likestillingsminister Abid Raja som mener at hijab er obligatorisk?