Finansiering

SD-politiker klarer å stoppe EUs støtte til islamisering av Europa?

En enkelt representant for Sverigedemokraterna i EU-parlamentet, Charlie Weimers, ligger an til endelig å få EU til å våkne og ta et oppgjør med hvordan EU med åpne øyne har sponset helstøpt politisk islam gjennom årene. Da handler det selvsagt om Det muslimske brorskapet, kamuflert som en demokratisk kraft. Weimers har kjempet i oppoverbakke de siste årene. Nå er han ikke lenger en enslig svale i EU-parlamentet i sin kamp for å redde Europas frihet. «Å tildele EU-midler til mennesker som ønsker å ødelegge vår frihet er latterlig. Vi kan ikke ignorere denne faren lenger fordi fremtiden for frihet i hele Europa står på spill», sier SD-politikeren.

En svale gjør ingen sommer, heter det. Men når en ensom svale som Charlie Weimers jobber intenst og målrettet for å vekke opp et søvnig EU i møte med totalitær islam, kan den ene svalen klare å bli til en hel flokk. Og det er det som nå skjer i EU-parlamentet.

Seniorledere i EU, som står overfor et nådeløst press fra Europaparlamentsmedlem Charlie Weimers, har motvillig erkjent at EUs systematiske finansiering av islamisme er et problem som må løses. Den byråkratiske vendingen viser at kampen mot islamismen i Europa er i ferd med å samle seg.

EU åpnet selv døren

Siden han kom inn i Europaparlamentet i juli 2019, har Weimers, fra Sverigedemokraterna (SD), ledet et vokalt korstog mot islamisme i Europa. Han har avdekket at EU har gitt titalls millioner euro til organisasjoner med tilknytning til Det muslimske brorskapet og andre islamistiske grupper, grupper som har som endelig mål en stat basert på sharialoven. Hans to år lange odyssé for å trenge inn i EUs labyrintiske byråkrati ble nylig dokumentert i filmen «Islamisme finansiert av den europeiske union». Dokumentaren er basert på en rapport, «Nettverk av nettverk: Det muslimske brorskap i Europa«. Forfattet av nettopp Weimers.

«Du tror kanskje EU ville være en naturlig motstander av islamisme», sa Weimers. «Men du ville i så fall ha tatt feil.» Han sier rett ut at EU selv har «åpnet dørene for farlige ideologiske aktører».

Et eksempel: EU-kommisjonen har sjenerøst finansiert årlige europeiske «islamofobi»-rapporter (EIR) publisert av SETA, en Ankara-basert tenketank knyttet til Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan. Mellom 2015 og 2017 ga EU mer enn 130.000 euro for å finansiere disse rapportene, som forvekslet legitim kritikk av islam eller islamisme med fordommer.

Weimers har jobbet for å informere og utdanne sine kolleger om hvordan Det muslimske brorskapet infiltrerer EU ved å etablere allianser med progressive bevegelser – som er den helt klassiske Brorskapsmetoden: Man fremstår som dialogens venn, og ord som toleranse, respekt, menneskerettigheter (og andre plussord) skal smøre våre ører og hjerter. Det gjør Brorskapet gjennom politisk aktivisme på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå ved å bruke mantraet om religionsfrihet kombinert med påstander om samfunnsrepresentasjon og multikulturalisme, ifølge Weimers.

Pengene sitter løst

I dokumentaren som fremhever Weimers arbeid, bemerker den kjente islamekspert Lorenzo Vidino at Brorskapets mål er å «få tillit av europeiske regjeringer til å administrere alle aspekter av det muslimske livet i hvert land». Denne posisjonen lar Brorskapet være «den de facto offisielle muslimske stemmen i offentlige debatter og i media, og overskygger konkurrerende krefter». Som et resultat ser europeiske etablissementer ofte på brorskapsgrupper som «moderate partnere», selv om de er imot liberalt demokrati og vestlige verdier, påpeker Vidino, en av Europas aller fremste eksperter på nettopp Brorskapet.

Weimers sier rett ut at EU-kommisjonen, som er EUs mektige administrative arm, har gått i denne fellen. Kommisjonen engasjerer seg ofte sammen med det Brorskapet som representanter for de lokale muslimske samfunnene og har, direkte eller indirekte, utbetalt store mengder penger for å styrke dem og deres medlemmer. Altså går også våre skattepenger via EU til Brorskapet.

Et organ som er blitt begunstiget av EU er den skandaleombruste Islamic Relief Worldwide (IRW), en UK-basert «uavhengig humanitær- og utviklingsorganisasjon» som er nært knyttet til Det muslimske brorskapet. I løpet av det siste tiåret har IRW mottatt mer enn 40 millioner euro fra EU, ifølge EU-kommisjonens Financial Transparency System. Altså over 400 millioner norske kroner.

EU har også gitt omtrent 3 millioner kroner til Forum of European Muslim Youth and Student Organizations (FEMYSO), en Brussel-basert «anti-islamofobi»-gruppe som oppmuntrer til muslimsk separatisme og kjønnssegregering.

Andre Brorskaps-relaterte organisasjoner finansiert av EU, inkluderer Hamas-kontrollerte Islamic University of Gaza, UK-baserte Lokahi Foundation og Muslim Association of Ireland, som ble tildelt nesten 5 millioner kroner for et «sharia-basert prosjekt» for å bekjempe terrorisme i EU.

Uten kontroll

Weimers har avslørt den tilsynelatende uvitenheten til europeiske tjenestemenn om gruppene de finansierer. I 2020 spurte Weimers for eksempel kommissæren for å fremme vår europeiske livsstil, Margaritis Schinas, om han kunne garantere at EU bare finansierte grupper som opprettholder europeiske verdier. Schinas svarte: «EU-kommisjonen finansierer ikke ekstremister. Tvert imot har vi en meget sterk tilsyn og revisjon av vår finansieringsintervensjon. Hvis du har bevis på det motsatte, vil jeg være veldig interessert i det.»

I januar 2022 spurte Weimers Frankrikes justisminister, Éric Dupond-Moretti, om han var klar over at EU-kommisjonen finansierte grupper som fremmer islamsk separatisme. Han svarte at han ikke var klar over slik finansiering og ga beskjed om at han ville være «ekstremt årvåken» om problemet.

Weimers spurte også Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin, om han var villig til å starte en debatt for å slutte å sende skattebetalernes penger til islamske separatister. Han svarte at han ville ta opp saken med EU-kommissæren for justis, Didier Reynders. Kort tid etter oppfordret den franske regjeringen i et brev alle EUs medlemsland til å utvise «særlig årvåkenhet» overfor finansieringsgrupper tilknyttet Brorskapet.

I juni 2022 avviste Reynders bekymringene for at EU finansierte islamistiske grupper. Kommisjonen, sa han, «velger ut mottakerne av tilskudd strengt, spesielt ved å utsette dem for flere forskjellige kontroller basert på objektive kriterier». I tillegg, sa han, spesifiserer standardtilskuddsavtalen som brukes av kommisjonen for tildeling av midler at mottakerne må «respektere unionens verdier som respekt for menneskeverd, frihet, demokrati, likhet, rettsstat og menneskerettigheter, inkludert minoritetsrettigheter».

Vendepunkt

Et vendepunkt skjedde i juli 2022, da Weimers ga Schinas bevis på at EU finansierte islamistiske grupper og spurte ham om han ville vurdere en anmeldelse. I et lite, men viktig skritt fremover, erkjente Schinas «behovet for å innføre en strengere evalueringsprosedyre for denne typen finansiering».

Weimers sa at dette var et skritt i riktig retning. «Fra fornektelse og uvitenhet til å erkjenne problemet og et uttalt ønske om å bekjempe islamisme. Mye har skjedd siden Sverigedemokraterna tok opp denne saken for første gang. Vi vil ikke stoppe før skattepenger til islamister er stoppet.»

Som et resultat av Weimers’ utholdenhet har andre lovgivere tatt opp saken. I et brev fra september ba den tsjekkiske MEP Tomáš Zdechovský og 20 andre MEP-er den tsjekkiske innenriksminister Vít Rakušan, representanten for det tsjekkiske presidentskapet i EU, om å innføre «EU-omfattende initiativer» for å stoppe finansieringen av islamistiske grupper. Brevet bemerket at medlemmer av Europaparlamentet hadde spurt EU-kommisjonen «minst 42 ganger» om dens støtte til forskjellige radikale grupper. Rakušan lovet at det tsjekkiske presidentskapet ville fokusere på saken.

Zdechovský, en alliert av Weimers, advarte om at Brorskapets mål er å «undergrave og ødelegge vestlig demokrati» og at fortsatt EU-finansiering av gruppen var en «absurd, men sikker søken fra Europa til selvdestruksjon». Han konkluderte slik:

«Å tildele EU-midler til mennesker som ønsker å ødelegge vår frihet er latterlig. Vi kan ikke ignorere denne faren lenger fordi fremtiden for frihet i hele Europa står på spill.»

Weimers er mannen som utgjør en forskjell, han er SD-er, et parti som er utskjelt som en fare for demokratiet. Så viser det seg altså å være helt motsatt – igjen.

Dokumentaren (kun 19 minutter) om Brorskapet i Europa er vel verdt å se. 

Nyheter om islamisme