Den kulturelle revolusjonen

Store norske leksikon fjernet opplysninger om Sumaya Jirde Ali

Store norske leksikon påberoper seg selv å være et "fritt tilgjengelig oppslagsverk skrevet av fagfolk" og "Norges største nettsted for forskningsformidling". Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner, men hvor pålitelig informasjonen som gis er, se det er ikke godt å vite. HRS kan avsløre at redaktøren fjernet saksopplysninger den fagansvarlige la inn i artikkelen om Sumaya Jirde Ali etter den famøse Bar Boca-episoden - og bevisst omskrev virkeligheten.

Det hjelper ikke stort å bruke fagfolk til å skrive artikler for Store norske leksikon dersom redaktøren selv fjerner nøytrale saksopplysninger, slik at omtalte, kjente personer framstår i det lys redaktøren finner politisk passende for anledningen. At redaktør Kjell-Olav Hovde har makt til å avgjøre hvilken kunnskap som skal formidles av landets største nettsted for forskningsformidling bør ingen betvile. Han kan egenhendig endre opplysningene artikkelforfatterne gir, og han gjør det, selv når det åpenbart er for å skjule relevante saksopplysninger.

Det er Øyvind Holen som har hatt ansvar for å skrive leksikonets artikkel om Sumaya Jirde Ali. Holen har jobbet som journalist, kritiker, forfatter og redaktør siden 1990. Artikkelen han har skrevet om Ali er fyldig i utgangspunktet, den dekker temaene bakgrunn, offentlig hets og priser og forfatterskap. Likevel var det åpenbart at artikkelen hadde behov for oppdatering i etterkant av den nå famøse Bar Boca-episoden, der Ali anmeldte komiker og programleder Atle Antonsen for rasisme.

Vi har omtalt hendelsen og etterspillet til hendelsen i en rekke artikler, der den nest siste i rekken var artikkelen Riksadvokaten henlegger Sumaya Jirde Alis anmeldelse av Atle Antonsen. For slik endte hele saken, den ble henlagt først av politiet, deretter av statsadvokaten, og til slutt av riksadvokaten. Sumaya Jirde Ali hadde rett og slett malt hendelsen med altfor bred pensel.

Rasisme eller ikke rasisme, det er spørsmålet

Det overraskende ved å lese artikkelen om Ali er at Bar Boca-episoden og etterspillet den fikk knapt er nevnt. Per i dag står det som følger om hendelsen – under overskriften Offentlig hets.

Mot slutten av 2022 anmeldte Ali komikeren Atle Antonsen for rasistiske ytringer og truende oppførsel på et utested i Oslo. Saken ble en stor nyhetssak, og Antonsen beklaget offentlig sin oppførsel, men saken ble henlagt.

Leser man dette uten å ha kjennskap til hendelsesforløpet, blir man unektelig sittende igjen med opplevelse av at Ali nok en gang ble utsatt for hets – overskriften levner ingen tvil – og at rasisme henlegges selv når gjerningsmannen tilstår. Denne gjengivelsen framsto underlig i en ellers fyldig artikkel, og gjennomgang av redigeringsloggen skulle gi et hint om hvorfor.

Den 8. februar i år: «Fagansvarlig Øyvind Holen endret 529 tegn: La til 524 nye tegn, slettet 5 tegn og flyttet 0 tegn» står det i loggen, og rent fysisk så endringen slik ut:

Slik ble artikkelen liggende i en måned, før den igjen ble redigert. «Fagansvarlig Øyvind Holen endret 416 tegn: La til 116 nye tegn, slettet 300 tegn og flyttet 0 tegn» heter det i redigeringsloggen 8. mars i år. Det gjorde at avsnittet ble seende slik ut:

Men hva skulle poenget være med å gjøre artikkelen dårligere og fjerne opplysningene om saksgangen? Det er vanskelig å konkludere med annet enn at redaktøren selv har en agenda om hvordan denne historien skal bli stående for ettertiden, og at han har hatt en prat med sin fagansvarlige og pålagt ham å endre opplysningene. Det er videre vanskelig å konkludere annerledes enn at redaktøren fortsatt ikke syntes historien ble gjengitt på en måte som satte Ali i godt nok lys. Dagen etter, 9.mars i år, står følgende oppført i redigeringsloggen: «Redaktør Kjell-Olav Hovde endret 243 tegn: La til 88 nye tegn, slettet 155 tegn og flyttet 0 tegn.» Når redaktøren overkjører sin egen fagansvarlige, blir avsnittet stående som følger:

Slik står det fortsatt. Tankene går unektelig til George Orwells 1984 og «Sannhetsministeriet», som driver med propaganda og omskrivning av virkeligheten. Tilsynelatende er fagansvarlige Øyvind Holen tildelt hovedrollen som «Winston Smith» har i boken, en lavere funksjonær i Sannhetsministeriet som befinner seg i stor fare siden hukommelsen hans fortsatt fungerer, stikk i strid med styresmaktenes retningslinjer.

Redigering av sannhet er ellers ikke gjort i en håndvending, man må sørge for at opplysningene samsvarer for alle involverte parter. Her er et utsnitt av redigeringsloggen til artikkelen om Atle Antonsen. Innholdet trenger jeg ikke gjengi, det gir seg selv – men du kan jo selv sjekke det her.

HRS har forsøkt å kontakte både redaktør og fagansvarlig for kommentar.

Jeg har sett på redigeringsloggene for artiklene om Sumaya Jirde Ali og Atle Antonsen og reagerer på at relevant saksinformasjon ble redigert vekk, først av Holen og deretter i enda større grad av redaktør Hovde.

-Hva var årsaken til at de korrekte saksopplysningene vedr. henleggelse av rasisme-anmeldelsen ble fjernet?
-Er dere enige i at nåværende versjon er den beste? I tilfelle hvorfor?
-Har dere forståelse for at redigeringen kan tolkes i retning av antirasisme-vasking av hendelsesforløpet?
-Har dere vært i kontakt med Ali eller Antonsen i forbindelse med redigering av artiklene?

De har så langt ikke besvart vår henvendelse.