Bistand

Hvor mange norske statsborgere finnes egentlig i Sudan, Huitfeldt?

Totalt 75 nordmenn er nå evakuert fra Sudan, opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt(Ap) til TV 2 torsdag morgen. Hvorvidt de tre første evakuerte ambassadeansatte inngår i tallet vites ikke, men regnestykket Huitfeldt presenterer går likevel ikke opp. I en pressemelding fra regjeringen datert 23. april het det at det var "registrert rundt 80 norske borgere i Sudan" som skulle få bistand etter evakueringen av ambassadepersonalet. Når nå totalt 75 er evakuert, framholder Huitfeldt at det fortsatt er 80 gjenværende. Mangler dere helt oversikt, Huitfeldt?

Regnestykket utenriksministeren presenterer for pressen er ikke enkelt å få til å gå opp, i elementær matematikk er det i alle fall ikke slik at 80-75=80. Dersom man husker tilbake til evakueringen av «mennesker med tilknytning til Norge» fra Kabul i dagene etter at Taliban tok tilbake makten i Afghanistan, bør man også huske at antallet ble svært høyt – og at mange av de evakuerte ikke kvalifiserte til betegnelsen «Norges-tilknyttede». Med dette i bakhodet bør man følge med på utenriksministerens opplysninger om antall mennesker som skal evakueres fra Sudan, for tallet kommer trolig raskt til å passere det opprinnelige anslaget på 80 personer.

Hvilke 80?

Den første pressemeldingen vedrørende evakuering fra Sudan kom 23. april. Der het det som følger:

Operasjonen med å få hentet ut de tre diplomatene har ikke vært uten risiko. Situasjonen i Sudan ble likevel så kritisk at det var nødvendig.

– De som nå er evakuert har vært gjennom store påkjenninger. Vi ønsker derfor å skjerme dem i tiden som kommer og ber om at alle respekterer at de vil trenge ro og hvile, sier Huitfeldt.

Det er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan. Det kartlegges aktivt ulike alternativer for å bistå med utreise i samarbeid andre europeiske land. Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig. Forflytning i Khartoum og Sudan er fremdeles risikabelt. Alle norske borgere må gjøre egne sikkerhetsvurderinger før de velger å forflytte seg.

«Vi kan tørt ønske den norske redningsenheten lykke til med arbeidet i å finne 80 innehavere av norske pass blant et innbyggertall i den sudanesiske hovedstaden på 640.000 personer», skrev vi i en kommentar om pressemeldingen, men vi visste ikke da at de 80 er noen andre enn de nær 80 som nå er evakuert.

I morgentimene torsdag kunne TV2 melde at 75 personer er evakuert fra Sudan.

Totalt 75 nordmenn er nå evakuert fra Sudan, opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2 torsdag morgen.

80 er fremdeles i Sudan, ifølge Huitfeldt. Torsdag morgen landet et fly med evakuerte i Ungarn.

– Vi har et veldig nært samarbeid med Forsvaret og koordinerer dette tett med andre land, så det er veldig mange som er involvert i å evakuere norske borgere sier hun.

– Jobber dere for å få alle norske borgere i Sudan og Khartoum ut av landet?

– Vi gjør det vi kan, men vi kan ikke assistere dem inne i landet – de må komme seg til disse punktene hvor vi bistår med uttransportering i samarbeid med andre land. Vi henter ikke folk der de oppholder seg, sier Huitfeldt.

Dermed står utenriksministeren unektelig og framsetter regnestykket om at åtti minus syttifem er åtti okke som. Med mindre hun da kontinuerlig opplyser om 80 registrerte norske statsborgere og et stadig bevegelig antall personer med tilknytning til Norge og mulig rett på evakuering. Da står man raskt i en situasjon der mange kan bli enda flere, og regjeringens nyopprettede informasjonsside, Spørsmål og svar for norske borgere i Sudan, antyder at det nettopp er sistnevnte alternativ som er gjeldende.

Pluss flyktninger og utenlandske borgere

To dager etter Huitfeldts første pressemelding om de anslagsvis 80 norske borgerne i Sudan, opprettet altså regjeringen en informasjonsside. Der framkommer det at det slett ikke bare er norske statsborgere i Sudan som kan evakueres. Blant mange spørsmål og svar framkommer som følger:

Hvor mange som skal evakueres er det foreløpig ingen som kan gi noe anslag på. Utenriksministeren har også oppgitt ulike tall til ulike medier om de to evakueringene som er foretatt hittil.

Onsdag morgen ble 22 fraktet ut. På flyplassen i Khartoum fikk de norske borgerne støtte fra personell fra Utenriksdepartementet (UD), skriver departementet i en e-post til Aftenposten.

Torsdag opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2 at 75 norske borgere er evakuert fra Sudan. Det er 15 flere enn tallet som ble oppgitt onsdag, skriver Aftenposten.

Ferieturister

At det er farlig å oppholde seg i Sudan, i alle fall i deler av landet, er det ikke tvil om, men på samme tid er det risiko involvert for personell fra både Forsvaret og UD som er sendt ut for å hente folk på ferie i Sudan til Norge. Da er ikke engang de økonomiske aspektene nevnt, og det er åpenbart at det koster.

Frps innvandringspolitiske talsperson har vært klar på at det er feil bruk av ressurser.

– Har man flyktet fra Sudan og fått beskyttelse i Norge, er det uforståelig at man drar tilbake til Sudan på ferie. Vi bør derfor ikke risikere norske liv for å hente disse personene til Norge, mener innvandringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg.

Det er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan. Dette er først og fremst norsk-sudanere som bor i og rundt hovedstaden Khartoum.

Frp viser til asylforliket fra 2015, som blant annet omhandler bortfall av beskyttelsesbehov ved feriereiser til hjemlandet.

– Derfor forventer jeg at myndighetene umiddelbart oppretter sak om tilbakekall av oppholdstillatelse, sier Wiborg til NRK.

Det holder vi med Wiborg i, men hvilken effekt det vil ha er forutsigbart: ingen. Noen tvangsretur til Sudan vil være utelukket gitt situasjonen i landet, og dermed vil tilbakekalt oppholdstillatelse kun gjelde på papiret. Det bør, som Wiborg sier, ikke risikeres norske liv for å hente sudanesere tilbake til en tilstand som ureturnerbare overhodet, men det gjøres likevel, og det vil fortsette.

Til den britiske TV-stasjonen Channel 4 News, sa Ben Wallace fra det britiske forsvarsdepartementet at det så langt ikke er store køer på flyplassen og at det i flere områder i Sudan ikke er krigføring i det hele tatt, da han måtte svare for hvorfor britene har vært sene med å iverksette evakuering av britiske borgere.

Det egentlige spørsmålet er hvor mange det reelt sett er snakk om å evakuere. Skal vi tro Huitfeldt, er det ikke urimelig å bytte ut #50erikkenok med versjonen #80erikkenok.

Hovedillustrasjon: Skjermdump av Hercules evakueringsfly, Channel 4 News.