Den kulturelle revolusjonen

Norge sender utrykningsenhet for å hente sudanesere som frivillig oppholder seg i landet de flyktet fra

– Nå som vi ikke lenger har en fungerende ambassade i Khartoum, har vi sendt en utrykningsenhet med ekspertise til regionen for å kunne bistå med evakuering og støtte til de nordmennene som fortsatt befinner seg i Sudan, skriver Utenriksdepartementet. Mens utenriksminister Anniken Huitfeldt fortviler på de 80 norsk-sudanesernes vegne, er det lite som tyder på at de er så "norske" at de forventer noen evakuering. Så langt har ingen klart å finne dem.

Innvandringen til Norge skaper av og til de underligste situasjoner. En slik situasjon er oppstått under borgerkrigen i Sudan, der omlag 80 sudanesere med norsk statsborgerskap befinner seg i landet de flyktet fra. Ikke bare befinner de seg der, de bor der, melder NRK.

Ambassaden er nå midlertidig stengt, men utenrikstjenesten har nå fult fokus på å bistå norske borgere som ønsker å forlate Sudan, skriver regjeringen.

Det er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan. Dette er først og fremst norsk-sudanere som bor i og rundt hovedstaden Khartoum.

Regjeringen jobber med alternativer for å få disse hjem.

Hvilke alternativer regjeringen har sies det ingenting om, men hovedproblemet er tilsynelatende at «nordmennene» ikke har kommet på tanken at de er norske og kan forvente bistand til å komme seg ut av landet. Mellom linjene er det enkelt å lese at verken ambassaden eller regjeringen har noen anelse om hvor disse menneskene befinner seg.

Redningsaksjonen

Når Norge har evakuert ambassadepersonell, er det åpenbart fordi det har vært en gjennomførbar operasjon overfor mennesker med tilknytning til Norge og der man vet hvor disse personene har oppholdt seg i den blodige borgerkrigen. Spørsmålet NRKs journalist stiller er dog forutsigbart. Vedkommende kunne like godt stilt spørsmålet om hvorvidt diplomatene er mer verdt.

– Hvorfor har dere prioritert diplomater først? Er de i større fare enn andre?

– De som var der på jobb for Norge har Utenriksdepartementet et spesielt arbeidsgiveransvar overfor. Men vi har hele veien jobbet for å bistå alle norske borgere. Nå som vi har de tre i trygghet, kan vi sette alt inn på å redde de andre, sier statssekretær Vad Petersson.

Det er ikke pent å le av regjeringens arbeid for å «redde de andre», men man kan ikke la være å humre litt over en redningsaksjon der de som skal reddes åpenbart har så lav tilknytning til «hjemlandet» at det ikke har falt dem inn å kontakte ambassaden mens den fortsatt var åpen. Vi snakker tross alt om mennesker som bor med geografisk nærhet til den norske ambassaden i hovedstaden Khartoum.

– Nå som vi ikke lenger har en fungerende ambassade i Khartoum, har vi sendt en utrykningsenhet med ekspertise til regionen for å kunne bistå med evakuering og støtte til de nordmennene som fortsatt befinner seg i Sudan, sier Vad Petersson til NRK.

Hva slags ekspertise evakueringsteamet besitter, utover «ekspertise om regionen» kan vi ikke vite, men selv med lokalkunnskap om den sudanesiske hovedstaden skal det godt gjøres å spore opp «nordmenn» som ikke aner at de er etterlyst. Sudan er Afrikas tredje største land og det 16. største i verden, så selv lokalkunnskap er neppe tilstrekkelig for å finne de savnede norsk-sudaneserne som ikke aner at de skal reddes.

Engasjert minister

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er som vanlig både glad og bekymret når hun kommenterer situasjonen. Hun besitter en egen evne til å glede seg over sin egen viktighet samtidig som hun har en uttalt bekymring for ethvert menneske med marginal tilknytning til landet de har statsborgerskap i.

– Jeg er glad og lettet over at våre tre norske diplomater nå er i trygghet etter å ha vært fanget i kamphandlingene i Khartoum i en uke, sier hun i en pressemelding fra regjeringen.

Og mens de evakuerte åpenbart er i sikkerhet, legger utenriksministeren et fullstendig unødvendig slør over hvor de nå befinner seg.

– De som nå er evakuert, har vært gjennom store påkjenninger. Vi ønsker derfor å skjerme dem i tiden som kommer og ber om at alle respekterer at de vil trenge ro og hvile, sier Huitfeldt.

NRK presiserer at Utenriksdepartementet ikke vil si noe om hvor de norske diplomatene som tjenestegjorde ved ambassaden i Sudans hovedstad Khartoum befinner seg. Som om det skulle være av interesse i det hele tatt å vite hvor de er, de er vel høyst sannsynlig i egne norske hjem.

Ambassaden er nå midlertidig stengt, men utenrikstjenesten har nå fullt fokus på å bistå norske borgere som ønsker å forlate Sudan, skriver regjeringen.

Vi kan tørt ønske den norske redningsenheten lykke til med arbeidet i å finne 80 innehavere av norske pass blant et innbyggertall i den sudanesiske hovedstaden på 640.000 personer.