Fundamentalisme

Drammensrektor mottar trussel etter mediaskapt bråk om muslimsk bønn i undervisningstiden

Rektor ved Drammen videregående sendte en melding på skolens nettside der det ble presisert at det ikke var tillatt å praktisere bønn i undervisningstiden. Men mediene klarte å sette fyr i debatten ved å fremstille det som om muslimene som holder ramadan ikke fikk be i skoletiden. I trusselen, rettet mot rektors kontor, het det i dag skulle "foregå en lynsjing" på skolen. Politi og vektere er tilstede.

Da vi omtalte saken 28. mars kritiserte vi mediene, spesielt Drammens Tidende (DT), NRK og VG, for å fremstille rektorens interne melding som om det skulle være en slag underliggende muslimfiendtlig holdning – for det var nettopp det noen krenkede muslimer ville ha det til. Mediene lot de selvsagt få fremstille sin side av saken, der det handlet om mangel på respekt og mangfold, rasisme og krenkelse, og dermed følte de samme at kritikken var svært berettiget.

Det ble også hausset opp at samme rektor slettet meldingen etter kort tid, ikke fordi hun mente at hun hadde gjort noe feil med å påpeke at skulk eller å komme for sent til undervisning ikke kan unnskyldes med bønn, men fordi hun så hvordan noen elever – og medier – lot seg rive med. Men i mediene var den underliggende tonen at rektor hadde «trukket seg».

Hun la ut en ny melding, som hadde samme budskap, men der det ble presisert at skoleledelsen sammen med elevrådet skulle finne frem til gode ordninger som tilrettelegger for bønn i friminuttene.

Case closed? Å nei du, krenkede muslimer gir seg ikke så lett.

600 thumbs up

Ifølge DT ble det på det sosiale mediet Jodel fredag lagt ut en melding om at det skulle foregå en lynsjing på Drammen videregående skole klokken 12.00 i dag. Geir Oustorp, leder for forebyggende seksjon i politiet, bekreftet trusselen overfor avisen. DT har for øvrig følgende overskrift på saken: «Trussel mot rektor på skole etter bråk om bønn i skoletiden», for noen lærer ikke av sine feil.

Politiet er tilstede ved skolen, der Oustorp sier:

– I samarbeid med skolen vil vi være synlig til stede, samtidig som skolen tar sine forholdsregler. Det er over 600 personer som har gitt tommel opp på meldingen på Jodel, men det betyr ikke nødvendigvis at 600 vil møte opp på rektors kontor klokken 12, sier han.

Ledelsen ved Drammen vgs sendte fredag formiddag ut følgende melding til de ansatte ved skolen:

«Dere vil se at det er ekstra Securitas og politi på skolen i dag. Dette er fordi det har kommet en anonym trussel mot rektor og rektors kontor. Vi anser dette som en trussel, men ønsker å være forberedt. Tiltak vurderes fortløpende i samarbeid med politiet – dere holdes oppdatert dersom endringer skjer.»

Hvordan situasjonen har utviklet seg er ikke fremkommet.

Er bare en løsning

Dette forteller oss at vi har enorme utfordringer med muslimer som nekter å tilpasse seg norske lover og regler – islam trumfer alt. Vil de be i undervisningstiden, så skal det tilrettelegges for det. Får de ikke gjennomslag for sine særkrav, kommer sinnet, krenkelsene, rasismebeskyldningene – og truslene.

Dette har vi sett fått utvikle seg på skole etter skole, ikke minst i Tyskland, Frankrike og Storbritannia, og det blir verre og verre. Og som kjent har noen endt med ren slakting av lærere – i Allahs navn.

Kjennetegnene ved disse sakene er at skoleledelse, politikere og medier har gitt etter eller uttrykt «forståelse» for særkravene og det som burde vært uakseptabel oppførsel. Heller ikke foreldre er blitt konfrontert, foreldre har heller «deltatt» ved å protestere og marsjere for særkravene.

Man rygger for å beholde freden. Hvorfor tror man at det vil virke? Det er som å gi dem lillefingeren i håp om å få beholde resten av hånda, men nye særkrav vil komme.

Løsningen er kun å sette tydelige grenser. Lekse opp hva som er gjeldende regler og lover. Om igjen og om igjen. Både til de unge og foreldrene. Mediene må også snart skjønne at deres «muslimvennlige» perspektiv kan være livsfarlig.