Islam

Rektor på Drammen vgs gjør det rette – media lager sak på falske premisser

Drammens Tidende, med VG og NRK på slep, lager stor ståhei av at rektor på Drammen videregående skole presiserer at bønn i undervisningstiden ikke er tillatt. For nå er muslimske elever som har ramadan "sinte og sjokkerte". Det gjøres et poeng av at rektoren har slettet innlegget, der det insinueres at hun har endret holdning. Når krenkede muslimer sier hopp, så hopper media-Norge. Dertil virker det som en konkurranse om hvem som kan hoppe høyest.

La meg først slå fast følgende: Jeg kjenner tre pakistanere som har hele sin skolegang, inkludert videregående skole, i Pakistan. Det var aldri bønn på skolen, ei heller i ramadan, og det var aldri bønnerom på skolene de gikk på. Bønn på skoler er noe som skjer på de religiøse, billige, fundamentalistiske skoene, såkalt madrassa, der fattigfolk og fundamentalistiske foreldre sender sine barn.

Krav om bønn på skoler i Norge under ramadan fremstår således som en propaganderende misjonering i et vestlig sekulært land som Norge. Til MSMs velsignelse.

Hvorfor tro på rektor?

Drammens Tidende (DT) kunne i går fortelle oss at et innlegg fra rektoren på skolens nettside «skaper storm blant elevene på Drammen videregående skole». Det presiseres videre at etter «et hundretall kommentarer fra sinte elever, slettet rektoren innlegget».

Meldingen rektor Hanne Merete Hagby sendte lød som følgende (uthevet av DT):

«Det er nå ramadan for våre muslimske elever. I den forbindelse er det økt fokus på bønn. Vi opplever at elever forlater undervisningstid for å be. Det er ikke greit å forlate undervisning eller komme for sent til timer med denne begrunnelsen. Dette vil kunne gi grunnlag for anmerkning.

Jeg vil også presisere at beinstrekk er undervisningstid og skal ikke brukes til bønn. Det er viktig at alle føler seg inkludert på skolen, også troende muslimer, men det er likevel ikke en aktivitet som skal tas i undervisningstiden.»

Hva er det så som oppleves så krenkende med dette? Ingen lar seg vel overraske over at ramadan medfører mer bønn (i alle fall i Vesten) og at det må finnes tid til disse bønnene innenfor skoletiden. Når rektor påpeker at «ikke greit å forlate undervisning eller komme for sent til timer» med unnskyldningen bønn, skal man da hoppe bukk over hva som ligger bak den informasjonen? Tror virkelig ingen at skolen nettopp har hatt erfaringer med at elever bare forlater undervisningen eller kommer for sent?

Det samme når rektor påpeker at «beinstrekk er undervisningstid», så må man anta at også her har skolen gjort seg sine erfaringer. Men hvorfor forholde seg til det, når man kan forholde seg til sinte muslimer som krenkes der de krenkes kan.

De kjente ingrediensene

DT ramser ukritisk opp krenkede muslimers beskyldninger:

– Skolen sier de står for mangfold, men det er bare tull. Å dele ut luciakatter i undervisningstiden går helt fint, men at vi bruker beinstrekket til bønn er helt uakseptabelt, raser en elev som Drammens Tidende har snakket med. Hun ønsker ikke å stå fram med navn og bilde.

– Meldingen viser mangel på respekt og mangfold. Vi er over 200 muslimske elever på skolen. Når du får slengt en sånn kommentar i ansiktet midt under ramadan, påvirker det oss ekstremt. Vi vil bare ha det godt på skolen, sier en annen elev avisen har snakket med.

En tredje elev mener innholdet er rasistisk og at de nå føler de må skjule religionen sin.

VG henger seg på, og følger opp med nye krenkede:

Irem Ceylan (18) og Melda Sakalli (19) feirer ramadan og er skuffet.

– Jeg ble helt satt ut, sier elevene til VG.

– Da jeg begynte å lese meldingen tenkte jeg kanskje hun skulle gratulere oss som feirer ramadan, men istedenfor blir vi truet med anmerkning, sier Ceylan.

For øvrig interessant at de «feirer ramadan» og håper på gratulasjoner, men det er vel id som feires, mens man holder ramadan?

NRK kan ikke være noe «dårligere»:

– Spesielt nå under ramadan er det ekstra viktig for oss å be, sier elev Abdullahi Ahmed ved Drammen videregående skole.

– Folk føler seg krenket. Det er ramadan og vi må prøve å komme oss nærmere Gud, sier Daniel Jamal.

Rektor slettet innlegget

Det er ingen tvil om hva som er budskapet til DT, VG og NRK, der sistnevnte egentlig sier det rett ut med overskriften: «Rektor ville begrense bønn i skoletiden». Det gjør rektor Hagby ikke. Hun viser spesifikt til undervisningstiden, og det er heller ikke bønn som skaper anmerkninger, men uteblivelse eller forsentkomming til undervisning.

Når det gjelder «beinstrekket» har også skolens lærere opplevd utfordringer.

– Vi har opplevd noen utfordringer med at elevene kommer for sent fordi de bruker beinstrekket til å be. Det er selvfølgelig ingenting i veien med å be, men det er ikke greit om det avbryter undervisningstiden, sier Hagby til DT.

Siden mediene i kjent stil kaster seg over slike historier om krenkede muslimer, vil jeg anta at også rektor Hagby skjønte hvilken vei det bar. For om de muslimske elevene ved skolen ikke hadde følt seg krenket til da, så hjalp selvsagt medieoppslagene godt på. Rundt to timer etter at innlegget ble publisert, ble det slettet. Rektor Hagby bekrefter overfor DT at hun slettet det selv. Begrunnelsen er at det ble «oppfattet annerledes enn det var ment», og da kan man legge til: Selvsagt, også hos MSM, for alt annet ville ødelegge en god historie.

Ifølge NRK lød den nye meldingen fra rektor Hagby:

«Hei jeg har oppfattet at den siste meldingen min har skapt uro. Det var selvsagt ikke meningen 😊

Poenget er at beinstrekk ikke er et friminutt og derfor ikke skal brukes til noen aktiviteter som ikke læreren initierer.

Jeg har slettet innlegget og alle kommentarer. Dette for å stoppe diskusjonen her på teams, men jeg vil innkalle elevrådet slik at vi bruker de kanalene vi har for elevmedvirkning».