Islam

Milliarder av offentlige kroner til det totalitære Brorskapet i Sverige

I sin nylige doktoravhandling i teologi avdekker Sameh Egyptson at milliarder av skattekroner har gått til Det muslimske brorskapet i Sverige. Brorskapet har samtidig lykkes med den samme strategien som de benytter i Norge: De fremstår som ordinære troende og gjør seg til talerør for alle muslimer. Dette kan nå være et avsluttet kapittel etter at Egyptsons doktoravhandling diskuteres bredt, og for få dager siden la han den personlig frem for den svenske Riksdagen.

Den kristne kopteren fra Egypt, Sameh Egyptson, gjør rent bord i svenske medier nå. Sist fredag fikk han godkjent sin over 700 lange doktorgrad om Det muslimske brorskapet i Sverige og kan nå titulere seg som doktor i teologi.

Avhandlingen Global politisk islam? Det muslimske brorskapet & Det islamske forbund i Sverige skaper rystelser i svensk offentlighet. Den har blitt lastet ned over 20.000 ganger på en uke, noe som antakelig er rekord for en doktoravhandling. Den er tettpakket med dokumentasjon på hvordan Brorskapet systematisk har infiltrert svenske institusjoner, politiske partier, den svenske kirken og skoler gjennom 25 år, med mål om å etablere muslimske enklaver der sharia råder.

Milliarder til Brorskapet

Det islamske forbundet i Sverige dateres tilbake til 70-tallet. Målsettingen er:

Foreningen har som mål å opprettholde og styrke den muslimske identiteten og tilstedeværelsen i Sverige, slik at muslimer kan, individuelt og i grupper, privat og offentlig utøve sin religion og engasjere seg positivt i samfunnets ulike funksjoner. Forbundet ønsker å være en naturlig støtte for den muslimske offentlighetens ulike utfordringer og behov samtidig som den er en samfunnsaktør basert på islamske verdier som arbeider til beste for samfunnet.

Eksperten på Det muslimske brorskapet, Lorenzo Vidino, peker på at «alle mennene i Det muslimske brorskapet opptrer som ulv i fåreklær». De «har to ansikter», sa han, noe HRS har påpekt i mangfoldige år, og som Ahmed Akkari, den danske avhopperimamen også har skrevet i sin bok, Min afsked med islamismen (2014).

Brorskapet opererer nemlig bevisst med to dagsordener, noe som gjør Brorskapets medlemmer og organisasjoner langt vanskeligere å identifisere for legfolk, journalister og politikere, enn salafistene og jihadistene. I rundt 40 år har de bygget seg opp makt i Europa. Hovedtaktikken er denne: De er ofte velutdannede, de er velkledde i vestlige klær, og tar konsekvent til orde utad for dialog og fredelig sameksistens. De bruker det som i våre ører lyder som «plussord», som den danske islamforskeren Tina Magaard ved Aarhus Universitet sier det. Typiske plussord er pluralisme, reform, demokrati, rettigheter og dialog. Innad er bildet diametralt motsatt. I tekster og taler beregnet på et muslimsk publikum finner man typisk hatefulle utsagn om jøder, kristne og homofile, og full støtte til shariaens straffemetoder, inkludert dødsstraff for frafall fra islam. Kvinners underordnede rettslige status er likeledes en selvfølge.

Akkari beskriver denne «intellektuelle bevegelsen», som han kaller Brorskapet, slik: «Suksessen skyldes især at hovedmennene gjennom tidene har vært ekstremt dyktige til å tilpasse og posisjonere seg i skiftende samfunnsforhold. Det betyr imidlertid ikke at ideologien er mindre ortodoks enn salafistenes.»

Brorskapets grunntanke om etablering av et koran- og shariastyrt samfunn er slik: «Håpet er at både de vestlige og de mer moderate muslimske samfunn vil smuldre opp, slik at kalifatet kan grunnlegges på restene», forklarer Akkari

Sist torsdag var Egyptson i Riksdagen og la frem sitt budskap, invitert av regjeringspartiet Liberalerna. Talende nok møtte ingen representanter for de rødgrønne frem. Kanskje ikke så underlig da Egyptson også avdekker at ikke minst sossarna har Brorskapet på innsiden. Som kjent velger mange politikere å holde seg uinformerte, de lukker øynene aktivt og håper vinden blåser over.

Under foredraget for Riksdagen fortalte Egyptson at milliarder av kroner har gått til Brorskapet i Sverige.

 – Gjennom et stort nettverk av ulike foreninger har Det islamske forbundet gjennom årene mottatt enorme summer i bidrag – ifølge Egyptson milliarder – og finansiert av svenske skattebetalere.

 – Det er imidlertid bare noen få personer som står bak alle disse foreningene, sa den nybakte doktoren under foredraget i Sveriges Riksdag.

Han hadde ett hovedbudskap på Riksdagsseminaret: Politikerne har gjort Sveriges muslimer en bjørnetjeneste ved å støtte ekstremister.

– De har støttet og gitt makt til en ultrakonservativ gruppe for å representere muslimer i Sverige, sier Egyptson etter seminaret arrangert av Robert Hannah fra Liberalene .

Bjørnetjenesten for muslimer generelt og for samfunnet spesielt er at det gir en feilaktig fremstilling av muslimer og gir ekstreme grupper makt og tilskudd til deres aktiviteter fra offentlige midler.

Fanget av identitetspolitikk

Når det gjelder Det Muslimske Brorskapets fortsatte muligheter for innflytelse i Sverige og andre europeiske land, sier Egyptson at det i stor grad har med identitetspolitikk å gjøre, som er politisk virksomhet eller aktivisme som tar utgangspunkt i erfaringene og historien til en marginalisert gruppe mennesker, som regel en minoritet.

– Så lenge identitetspolitikken finnes, vil Brorskapet benytte anledningen og stille som representanter for muslimer. Gjennom det får de forhandle med partene for å skape fordeler for deres organisasjoner, svarte Egyptson på et spørsmål fra en Sverigedemokratisk tjenestemann under foredraget.

Egyptson mener det er personer med identitetspolitikk i front, som de organiserte antirasistene, som har forsvart og banet vei for islamistene. Folk som ønsket å se dem som representanter for muslimer i Sverige.

– Dessverre har de valgt feil og de forsvarer feil mennesker og feil ideologi, noe som gjør at de mister sympatien hos mange andre muslimer, sier han til Nyheter Idag.

At Det Muslimske Brorskapet lykkes med å kapitalisere på identitetspolitikk er ikke unikt for Sverige, men er også tilfelle i flere andre europeiske land, sier Egyptson. Grunnen til det er at det er en ressurssterk og meget velorganisert organisasjon.

– Så lenge det er identitetspolitikk kommer du dit, for de åndelige muslimene og enkeltmuslimene har ingen sjanse til å organisere seg slik de gjør. De er vinnere, så lenge det føres en identitetspolitikk.

Er det ved å gjøre seg til talspersoner for alle muslimer at de kapitaliserer på identitetspolitikk?

– Det er riktig.

Det er nøyaktig denne strategien Brorskapet i Norge også benytter, anført av Det islamske forbundet ved Rabitamoskeen i Oslo og deres mange avleggere. De stiller seg i den vante offerposisjonen, at muslimer er marginaliserte, de er særlig hjelpetrengende. Dets leder, Basim Ghozlan, er en mester i å spille på denne retorikken. Har i årevis vært inne i den mediale varmen.

Fundamentalister inviteres inn i varmen

Filialene er flere, som i Nordahl Bruns gate 1 i Drammen. Ghozlan behandles som en troskyldig, from person. Endog at Rabitamoskeen til Det islamske forbundet ble satt opp på Emiratenes terrorliste, endret ikke medienes behandling av ham. (Emiratene satte opp hovedmoskeene til Brorskapet i Europa på terrorlisten sin i 2014).

Rabitamoskeen har flere ganger invitert ekstreme utlendinger til å forkynne, endog for sine unge. Rabitas Unge (altså ungdomsgruppen under Ghozlans vinger), hadde besøk av Mohammad ibn Adam al Kawthari.  Denne fundamentalistiske predikanten driver blant annet Jameah Girls´ Academy i Leicester, en av flere omstridte islamskoler i Storbritannia. På jenteskolen styres det i detalj. Alle må dekke seg til: kappe og hijab for de minste – nikab fra 11 år og oppover. Han forbyr jenter å bli behandlet av mannlige leger. Han forbyr dem å svømme hvis det er en mannlig badevakt eller ikke-muslimsk kvinne tilstede, og nekter dem å bruke tamponger.

Kvinner har ikke lov å reise lenger enn 48 miles uten følge av sin ektemann eller en nær slektning, og skal ellers holde seg hjemme med mindre hun absolutt må ut.

Flerkoneri er derimot tillatt. Å latterliggjøre polygami er ifølge al Kawthari det samme som å være vantro. En kvinne har ikke lov til å nekte sin mann sex og det er forbudt å ha nære, intime forbindelser med eller føle kjærlighet for ikke-muslimer. Det er heller ikke lov å sitte, spise, leve med eller omgås vantro. Og han er selvsagt for den obligatoriske steiningen som straff for utroskap og for amputasjon ved tyveri.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange offentlige kroner Brorskapet i Norge drar inn, men at det er mange, både på statlig og lokalt nivå i ulike foreninger og forbund, bør det herske liten tvil om. Foreløpig er det ikke politisk eller akademisk vilje her på berget til å få svaret på bordet.

Skrus pengekrana igjen?

Robert Hannah i Liberalerna mener at Egyptson lykkes med å vise innfløkte sammenhenger om hvordan infiltreringen pågår og som ikke kan benektes. Det politiske svaret på alt dette må være å stille strengere og tydeligere demokratiske vilkår for de som søker tilskudd fra det offentlige, mener han.

– Dette bringer klarere fakta på bordet og setter myndighetene i stand til å gjøre grundigere gjennomganger og bedre vurderinger. Vi skal ikke gi en eneste skattekrone verken til radikale islamister, nazister eller voldelige venstrebevegelser, sier Robert Hannah.

Det ligger altså an til at den svenske regjeringen med støtte fra Sverigedemokraterna tar Egyptsons doktoravhandling på alvor og gjør noe med tilsiget av offentlige kroner til de antidemokratiske shariakreftene i Brorskapet.

Følg Egyptson på Facebook der han daglig oppdaterer nye omtaler av doktoravhandlingen.

Hovedillustrasjon: HRS