Lov og rett

Imam dømt for hatefulle ytringer om jøder

– Hitler lot noen jøder være slik at verden skulle se hvor grusom denne nasjonen er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem, skrev imam Noor Ahmad Noor i Minhaj-ul-Quran i Drammen. Han ble anmeldt, saken ble henlagt, så tatt opp igjen etter klager. Nå er han dømt til 60 dagers betinget fengsel og 12.000 kroner i bot.

Det var privatpersonen Hans-Christian Holm som anmeldte imamen, og i vi har tidligere publiserte deler av anmeldelsen, der det blant annet het:

Tilsvarende opererer en lokal Drammens-imam, som nå er anmeldt for sitt ekstreme jødehat. Ikke av samarbeidspartnere som lokale kirker og livssynsfora, men av en våken drammenser som avslørte imamen på facebook, der Noor åpent hyllet Hitlers utrydding av jødene. I anmeldelsen står blant annet følgende å lese:

Noor Ahmad Noor kom til Norge i 2006 som direktør i Minhaj og har vært imam i Drammen siden 2009. Han er utdanna ved Minhaj University Lahore og omtaler seg sjøl som engasjert i «interfaith harmony in Drammen».

Han har vært aktiv i dialogarbeid, bl.a. i form av samarbeid med Fjell kirke og i Drammen og omegn tro- og livssynsforum (DOTL).

Det er godt belagt at Minhaj og ul-Qadri tilhører en konservativ islamistisk retning der ikke bare hudud-straffer inngår, men også intoleranse og hat mot bl.a. kvinner og jøder. I et Facebook-innlegg den 04.03.2020 omtaler Noor den pakistanske kvinnebevegelsen og slagordet «min kropp, mitt valg» som satanistisk og en utenlandsk konspirasjon for å ødelegge pakistanske verdier.

Anmeldelsen ble først henlagt fra politiets side, men etter klager ble saken tatt opp igjen. Også Statsforvalteren ble kontaktet vedrørende imam Noor Ahmad Noors grove antisemittisme, med oppfordring om å iverksette en prosess for å stoppe og kreve tilbake statstilskudd fra trossamfunnet i henhold til trossamfunnsloven §6. Men Statsforvalteren kom frem til ut at Minhaj-ul-Quran tar avstand fra jødehat.

At de øvrige i Minhaj-ul-Quran skulle ta avstand fra hva deres egen direktør og imam på det tidspunktet forfektet, lyder ikke særlig troverdig. Imamens hatefulle ytringer lå synlige og uimotsagte av noen som helst i Minhaj-ul-Quran-miljøet i lang tid. Da saken ble offentlig ble selvsagt himmel og jord satt i bevegelse for å redde seg selv og sine inntekter, og for å bevare glansbildet av DOTL som møteplass for dialog og brubygging mellom ulike miljøer og regioner.

Nyttet ikke å angre

Da rettssaken startet i Drammen tingrett 19. januar var det en tilsynelatende angrende synder som stilte, ifølge Drammens Tidende. Han hevdet seg følelsesmessig sterkt berørt av «Israels angrep mot palestinere», og siden det var midt i koranatiden «fulgte han ekstra nøye med». Samtidig hevdet han at hans uttalelser ikke var hans egne, han kopierte det fra WhatsApp og la det ut på Facebook.

Noor påpekte også at han ikke visste at det var ulovlig å ytre seg slik, men uansett var ikke det han postet det han egentlig mener – og så tok han i bruk de velkjente ordene som fungerer på de fleste politikerne og de selverklærte humane: han har «store deler av livet jobbet for likhet og respekt». Hvor finner vi likhet og respekt i islam?

Videre var det visstnok Noor det er mest synd på. Han mistet jobben som imam, og oppga i retten at han er arbeidsledig og i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Alt har gått til grunne på grunn av det sitatet, sa han i retten.

Noor møtte lite støtte i retten. Aktor, statsadvokat Vibeke Gjøslien, mener ytringene krenker jøder grovt og kan tolkes som oppfordring til drap eller vold. Hun foreslo to måneders fengsel, hvorav halvparten betinget. Tingrettsdommer Lars Christian Sunde var enig i at ytringene er kvalifisert krenkende, og at de er hatefulle i lovens forstand. Det ble lagt vekt på at «ytringene både forhåner, fremmer hat, forfølgelse og ringeakt mot jødene som gruppe».

Men dommerne var uenige i synet på straff. Flertallet mente at han skulle dømmes til 60 dagers betinget straff og en bot på 12.000 kroner. En betinget dom betyr at han slipper å sone om han ikke begår nye straffbare forhold de neste to årene.

Ifølge Noors forsvarer, advokat Mads Løsnes, vurderer de å anke dommen, ikke minst fordi den tidligere imamen «er veldig lei seg for det som har skjedd».