Aktuelt

Flere trusler mot Sverige

Nato-prosessen, Tyrkias president Erdogans krav og Paludans koranbrenning utløser muslimers vrede. Sikkerhetspolitiet ser nå flere trusler mot Sverige. «Utviklingen gjør at Sverige vurderes å være i større fokus enn tidligere for voldelig islamisme globalt», skriver de i en pressemelding.

Nylig lød det følgende fra den amerikanske regjeringen via ambassaden i Stockholm:

Den amerikanske regjeringen advarer sine innbyggere om mulige gjengjeldelsesangrep fra terrorister i kjølvannet av nylige koranbrenninger i Europa. Amerikanske borgere rådes til å være forsiktige når de beveger seg på offentlige steder der det befinner seg mange mennesker. Religiøse samlingssteder kan være terrormål. Vær forsiktig når du er i og rundt alle diplomatiske fasiliteter. Rapporter mistenkelig aktivitet til relevante myndigheter.

Advarselen til amerikanere i Sverige og Europa forøvrig, var kanskje det som fikk sikkerhetspolitiet (Säpo) til i dag å komme med en pressemelding om sikkerhetssituasjonen i landet.

Sverige er kommet i fokus for «voldsstøttende islamisme», er Säpos vurdering. Tidligere har Säpo hevdet at utviklingen er problematisk og at den kan være truende. Nå er det mindre «kan», da de sier truslene om angrep rettet mot Sverige har økt, og at de fortløpende håndterer informasjon om disse:

«Etter de siste hendelsene kan Sikkerhetspolitiet se i etterretningsstrømmen at truslene om angrep har økt. Utviklingen gjør at Sverige vurderes å være i større fokus enn før for voldelig islamisme globalt.»

Ifølge Säpo er reaksjonene etter blant annet koranbrenning utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm i januar har vært omfattende. I tillegg nevner de at den forverrede sikkerhetssituasjonen også er omfattet av LVU-kampanjen som er rettet mot den svenske sosialtjenesten, der svenske myndigheter blir beskyldt for å stjele muslimske barn.

Sikkerhetspolitiet håndterer fortløpende informasjon om trusler om angrep rettet mot Sverige og svenske interesser i utlandet og handler for å avverge og forhindre disse. Etter den siste tidens hendelser kan Sikkerhetspolitiet se på etterretningsstrømmen at truslene om angrep har økt.

Utviklingen gjør at Sverige vurderes å være i større fokus enn tidligere for voldelig islamisme globalt.

Säpo påpeker at de samarbeider tett med partnere nasjonalt og internasjonalt for å beskytte nasjonal sikkerhet og vurderer trusselen fortløpende. De tolker likevel situasjonen etter de siste hendelsene som problematisk.

Terrortrusselsnivået holder seg imidlertid på samme nivå, som innebærer at den fortsatt er forhøyet. Nivået er basert på en langsiktig vurdering, som innebærer at hvis ikke de islamistiske truslene roer seg så kan Säpo øke terrortrusselnivået.

I hvilken grad Säpo har kontroll over landets egne voldsparate muslimer vites ikke, men full kontroll er det så godt som umulig å ha. Dessuten er det nok muslimer i Europa og den muslimske verden, både organiserte og uorganiserte, som står klar til å utføre «martyrangrep» for å hevne Allah.