Den kulturelle revolusjonen

– De har begynt å ta barna fra mødrenes mage

Det som sprer seg i Sverige nå er på mange måter en forventet katastrofe. I frykt for å bli stemplet som islamofobe, har man gitt etter for rabiate muslimers krav eller stilltiende latt illiberale ideer få lov å utvikle seg. Nå florerer konspirasjonen om at den svenske staten "tar" barna fra muslimer. Deler av dette kan mediene ta skylden for, og vi ser samme utvikling i Norge.

Imamen det er snakk om, Basem Mahmoud i Rosengård i Malmö, er ingen ukjent størrelse for det svenske folk. Han har over tid brukt talerstolen i al-Sahaba-moskeen og sin arabiskspråklige YouTube-kanal til å spre antisemittisme og polarisering mellom grupper. Ikke minst er han kjent for å gjøre sitt for å svekke legitimiteten til svenske myndigheter og de såkalte vantro. Dette ble blant annet dokumentert av svenske Expressen i 2020, der Mahmoud blant annet hevdet at det er jøder som styrer den vestlige verden og at jøder er «avkom av griser og aper».

Men han har bare fått lov å fortsette. Ved hver såkalt «fredagsbønn» sprer han sin eder og galle, som deretter sendes på YouTube, og ingen stopper han. Dette til tross for at han for over ett år siden ble politianmeldt av det jødiske ungdomsforbundet.

Og nå har Basem Mahmoud fått ny skyts; konspirasjonen om at svenske myndigheter stjeler muslimenes barn.

Opprør

Selvsagt er det hele absurd, men det gjør det ikke mindre alvorlig.

Det var den svenske stiftelsen Docu som i slutten av januar publiserte en undersøkelse de hadde gjennomført, omtalt av oss 28. januar. Den avdekket en muslimsk bevegelse både i og utenfor Sverige, endatil en voksende muslimsk bevegelse, som fullt og helt tror på at barn og unge av muslimer i Sverige blir fratatt foreldrene, satt i ikke-muslimske hjem og tvunget til å spise svinekjøtt og drikke alkohol. Det er en utbredt oppfatning at muslimske jenter blir voldtatt og tvunget til å ta av seg hijaben, samt at de må bytte navn og religion – og bruke kors.

«Alt dette er et systematisk arbeid for å begrense tilstedeværelsen av muslimske fremtidige generasjoner i Sverige, med mål om fullstendig å bryte ned det muslimske barnet ved å gjøre det lett å påvirke. Fordi svenskene er redde for den fredelige islamiseringen av Sverige de siste 50 år», siterte Doku fra et innlegg.

Allerede før Docu la frem sine funn, verserte det kampanjer på sosiale medier. I midten av januar fikk påstanden om «systematisk barnehandel av muslimer» svært stor oppmerksomhet da den spredte seg på Twitter. Bakgrunnen for denne enorme oppmerksomheten kan kanskje spores tilbake til midten av desember. Da omtalte Sveriges Radio statistikk fra sosialtjenesten (som kan sammenlignes med vårt barnevern i denne sammenheng) og svenske SSB, hvor det fremkom at utenlandsfødte foreldre hadde nesten dobbelt så høy sjanse for å få barna sine tvangsomplassert av barnevernet.

Også Docus funn ble omtalt av mediene, med det synes å ha fått som resultat at enda flere muslimer trodde på konspirasjonen om at myndighetene stjeler muslimers barn. På mandag var det en demonstrasjon i Stockholm utenfor Riksdagen, hvor man med selvsyn kan se og høre hvem som tenker hvordan, se for eksempel hos SVT.

Det skumle med slike opprør basert på konspirasjoner er at innvandreres, her muslimers, tillit til svenske myndigheter svekkes (ytterligere) og det er noe av det farligste som kan skje i et demokrati.

Sikker på «seier»

Opprøret skyldes ikke minst folk som imam Basem Mahmoud. Nå har Mahmoud lenge kjent til denne påstanden, for allerede i november i fjor skal han ha hevdet at svenske myndigheter fokuserer spesifikt på å ta barn fra muslimer, melder Expressen.

– Ikke en eneste jøde har de tatt. Hvorfor tar de bare muslimenes barn? Og spesielt araberne, og somalierne, irakerne og syrerne… hvorfor?, sa imam Mahmoud og fortsatte:

– Først ødelegger jødene i Palestina ditt hus og fordriver deg og din familie ut på gata, etterpå tar svenskene barna dine fra deg.

I januar fortsatte han med sine påstander under «fredagsbønnen» og i februar skal budskapet være ytterligere spisset. På YouTube publiserte han en tale under overskriften «Tyveriet av muslimske barn i Sverige». Her kaller han barnevernsansatte for «esler»og at myndighetene «selger og kjøper muslimer».

Ifølge Mahmoud, er «de riktige muslimene» en undertrykt gruppe som miljøet, et miljø som består av jøder, kristne, svensker, persere eller muslimer som «ikke tror riktig», gjør alt for å manipulere. Samtidig skal Mahmoud fremstå mer «seierssikker», og dermed blir påstandene drøyere og mer presis:

– De har begynt å ta barna fra mødrenes mage. De stjeler barna i samme sekund som de fødes.

– De svenske skolene og barnevernet er de mest korrupte av alle institusjoner i Sverige. De er Sveriges skitneste skamplett. De manipulerer muslimenes barn. Men muslimene og muslimenes barn er her for å bli. Og det [Sverige] er vårt, det er vårt enten de vil eller ikke. Om 10, 15 år, så er det vårt.

Som Expressen påpeker, har Basem Mahmoud også en personlig grunn til å angripe svenske myndigheter. Han har selv lang erfaring med barnevernet på grunn av æresrelatert vold og kontroll i egen omgangskrets. Gjennom årene har han og personer nær han vært gjenstand for flere utredninger, og han har familiemedlemmer som barnevernet har tatt hånd om. Det var også i en slik sammenheng at han virkelig begynte å agitere mot barnevernet.

– Hvordan kan dere, svensker, i lovens navn og i religionens navn og i «ærens» navn og i navnet til deres løgner og kvakksalveri, ta sønner og døtre fra foreldrene deres?!

Ingen forståelse

Det som foregår i Sverige viser kanskje med all tydelighet at «barnets beste» er et relativt begrep i et flerkulturelt samfunn. Når statistikken viser overrepresentasjon av utenlandsfødte foreldre for omplassering av barn, er det god grunn til å tro at statskanalen i Sverige fremstilte dette i lys av «de stakkars innvandrerne». De rett og slett «glemte» å sette tallene inn i riktig kontekst, og var antakelig lite interessert i å få noe svar på hvorfor det er slik. Det kunne jo vært stigmatiserende for noen grupper.

For det er akkurat slik mediene holder på. Ikke bare i Sverige, men vel så mye i Norge. Spesielt ille er det at NRK holder på med dette. Bare se på debattene som går nå, om det å være «norsk nok» eller «vil ikke være norsk» eller barn som ikke får opphold i Norge siden foreldrene ikke har rett til opphold. Hør for eksempel på dagens og gårsdagens Ekko på NRK P2. Se på UønsketNRK TV, hvor bare tittelen er egnet til å opprøre.

Hva er det NRK vil, er det anarki man har som mål? Har de ingen forståelse for at velfungerende demokrati trenger lover, regler og praksiser som vi alle må følge og at vi trenger et samfunnslim? At vi trenger et felles verdigrunnlag som gjør at vi faktisk fungerer som en nasjon?

Om MSM fortsetter å fortelle oss hvor rasistiske nordmenn er, hvor fæle våre utlendingsmyndigheter er og at det egentlig ikke er noe norsk, så klarer de i alle fall å skape splittelser i samfunnet. Personlig mener jeg det de driver med, er direkte farlig.