Frihetsverdier

Alle jenter og kvinner fra Afghanistan har rett på asyl i Danmark

Danske myndigheter ved det som er Utlendingsnemnda går ut med klar beskjed: Alle jenter og kvinner i Afghanistan som tar seg til landet får asyl uansett grunnlag for søknaden. Å være kvinne i det Taliban-styrte landet er tilstrekkelig for å få beskyttelse i Danmark. I praksis er forholdene de samme i Norge og resten av Europa. Vi står sjakk matt i møte med den nye guden - menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen.

Flyktningenævnet er danskenes UNE, som fatter vedtak i klagesaker der asylsøker står med avslag etter behandling i UDI. Danske UNE sender nå et entydig signal: I kraft av å være kvinne skal du få asyl i Danmark. Institutt for menneskerettigheter i landet er begeistret for beslutningen til danske UNE, det samme er Amnesty International.

Det er et «helt riktig vedtak» som er tatt av Flyktningnemnda denne kvelden.

Det er reaksjonen fra direktør ved Institutt for menneskerettigheter, Louise Holck, etter at utvalget mandag kveld annonserte at de fremover vil gi asyl til afghanske kvinner og jenter utelukkende på bakgrunn av kjønn.

Årsaken er «de fortsatt forverrede forholdene» for kvinners og jenters rettigheter i Afghanistan, skriver styret på sine nettsider.

Kvinners rettigheter har blitt betydelig innskrenket siden Taliban tok makten i landet for halvannet år siden – blant annet har det vært forbudt for jenter å gå på skole etter 5. klasse.

– Det er velkjent at kvinner og jenter i Afghanistan blir utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. Og det har bare blitt verre og verre det siste halvannet året, sier Louise Holck.

Martin Lemberg-Pedersen, leder for politikk og dokumentasjon ved Amnesty Internationals danske avdeling, hilser også nyheten om Flyktningnemndas praksisendring velkommen.

– Det er veldig positivt at Flyktningstyret nå anerkjenner den brutale forfølgelsen som afghanske jenter og kvinner utsettes for, sier han.

Flyktningenævnet er som norske UNE et domstolsliknende organ som ikke kan instrueres politisk. Både UDI og UNE må følge utlendingsloven fastsatt av Stortinget og Utlendingsforskriften vedtatt av regjeringen, og statsråden har intet å si i enkeltsaker.

Forstår ikke klankultur og sharia

Vi rapporterte i forrige uke om EUs asylbyrå som mener at Talibans forfølgelse gir alle afghanske kvinner rett til beskyttelse i Europa og anbefaler dermed fritt leide til Europa for alle sammen. Hva slags styresett EUs asylbyrå tror Afghanistan hadde før Taliban, er sannelig ikke godt å si, men etter alle solemerker skal Afghanistan nå behandles som et land der Taliban oppsto i et vakuum der klaner og sharia ikke var helt grunnleggende fra før.

Den manglende forståelsen for både klankultur generelt og sharia spesielt, har gjort at vestlig intervensjon i Afghanistan har fått minimalt utbytte i form av endring av styresett. Afghanerne er i mentalitet så milelangt unna demokratisk forståelse og ønske som det er mulig å komme. EUs oppfordring til å gi alle afghanske kvinner asyl er ikke bare hinsides, det synes helt fjern fra enhver kulturell og historisk innsikt, og fullstendig blottet for tanker om hvilke følger dette kan få.

I Afghanistan praktiseres islam og sharia, både med og uten Taliban, og de færreste kvinnene i landet merker noen vesentlig forskjell – med eller uten Taliban. De er og har vært helt og holdent avhengige av klanens/storfamiliens gode eller onde vilje.

Der EUs asylbyrå framholder at kvinner ikke lenger har «bevegelses- og ytringsfrihet, og rett til utdanning», er dette demokratiske goder som er svært fjerne størrelser for størsteparten av alle afghanske kvinner.

Afghanistan er en failed state på alle områder. Det ligger i landets DNA. Å tro at afghanske kvinner som tar seg til Norge skulle omfavne vårt likeverdige demokrati basert på frihetsverdier, er et luftslott. Selvsagt vil noen kunne gjøre det, men de vil være unntakene. Andelen muslimer som sier at de ønsker at sharia skal være «landets offisielle lov», varierer mye rundt om i verden, men er urokkelig i Afghanistan. Hele 99 prosent av respondentene sier at sharia skal være landets offisielle lov.

Så venter familiegjenforeningene …

Vestlige politiske forståsegpåere, som utenriksminister Anniken Huitfeldt, vil ikke si et pip om at det de oppfordrer til i realiteten er brain drain, altså å tømme landet for ressurssterke folk. «Godheten» lenge leve…

Men for å få asyl i Norge, må afghanske kvinner ta seg hit. Det i seg selv er ikke enkelt uten ektemann og families samtykke. Men vi har tidligere sett at somaliske kvinner tar seg alene til Norge – det vil si de er sendt av ektemannen som håpefullt drømmer om familiegjenforening – hvilket både de og barna får. Som eksempel kan man lese saken om Maryam i Nittedal. Hun kom alene til Norge mens mannen var i Etiopia med familiens seks barn, den yngste i bleiealder. Det ligger åpent i dagen at Maryam ikke hadde asylbehov, at hun ikke var politisk forfulgt, men all den tid Norge sjeldent sender enslige somaliske kvinnelige asylsøkere tilbake til Somalia, valgte antakelig familien bevisst å sende Maryam først. Og familiegjenforening fikk hun, samt et flott hus med oppredde senger og flatskjerm – alt tvangssponset av oss skattebetalere. Selvsagt skulle Maryam få familiegjenforening – men ikke her. Den skulle skjedd i Etiopia der mannen og barna oppholdt seg.

Det er antakelig bare et tidsspørsmål før UNE sender ut samme signal som danske Flyktninenævnet. Norge lærer ikke av skipbruddet på asylfeltet. At vi skal redde Afghanistans jenter og kvinner ved å gi dem opphold i Norge, vil først og fremst legge veien åpen for mer sharia og fundamentalisme i Norge.

Afghanske kvinner står så lang fra norsk kultur som mulig er, og derfor bør de henvises av det internasjonale storsamfunnet til naboland som Pakistan. Akkurat slik nordmenn gjorde under andre verdenskrig.

Den systematiske statlige sharia-undertrykkingen av kvinner i Iran og Saudi-Arabia er ikke svært ulik Taliban-styret. Mener vestlige myndigheter, som EUs asylbyrå og danske og norske UNE, at kvinnene i disse landene også automatisk skal få asyl i Europa og Norge? Hvis nei, hva er begrunnelsen?