Fundamentalisme

Utvis disse ekstremistene på livstid

Tre år etter at den svenske regjeringen besluttet å deportere seks personer fra det voldelige islamistmiljøet, fortsetter flere av dem sin radikaliserende virksomhet mot Sverige. Dette viser til gangs hvor bakpå våre samfunn er i møte med ekstrem-islam. Så hva kan gjøres? Vi skal sette foten kontant ned og ikke vike en tomme.

I 2019 tok Sikkerhetspolitiet (Säpo, svenske PST) seks ledende personer fra det voldelige islamistmiljøet i Sverige i varetekt i påvente av en beslutning om utvisning. De seks personene var: Riyad Abdulkadir Jassem, Abdel Nasser El Nadi, Raad Alduhan, Fekri Hamad, Hussein Al-Jibury og Viktor Gaziev.

Personer som mangler svensk statsborgerskap og som anses å utgjøre en sikkerhetstrussel kan etter lov av 1991 om særkontroll av utlendinger, utvises fra landet. I en pressemelding i forbindelse med utvisningsvedtakene i 2019 skrev Sikkerhetspolitiet at toneangivende aktører innen ekstremistmiljøet ikke skal gis en trygg havn i Sverige og her bidra til radikalisering ved å oppfordre og oppmuntre andre til ekstremisme:

«Veksten i ekstremistiske miljøer har vært omfattende de siste årene og å stoppe den er avgjørende for å redusere terrortrusselen i Sverige på lang sikt og beskytte vårt demokrati. Det er Sikkerhetspolitiets oppdrag å forhindre at personer som ikke er svenske statsborgere, og som er en trussel mot Sveriges sikkerhet, blir i Sverige.»

Sjokkerende omfang av islamsk ekstremisme

Som kjent vurderer Sikkerhetspolitiet at det befinner seg rundt 2.000 personer med muslimsk bankrunn som utgjør en sikkerhetsrisiko, inkludert terrorrisiko, mot Sverige, også kalt voldelige ekstremister. I 2017 kom dette sjokktallet på bordet.

Ingen av de seks kunne utvises grunnet hindringer som blant annet mangel på utleveringsavtaler med aktuelle land. Alle slapp ut av varetekt og fikk meldeplikt til politiet, mens to valgte frivillig å forlate Sverige. De to heter imamen Riyad Abdulkadir Jassem (Abu Raad) og Abdel Nasser El Nadi (Abo Talal). Førstnevntes ekstremisme har HRS omtalt en rekke ganger, som her og her.

Det svenske granskningsorganet Doku.nu har gått gjennom meldinger som noen av dem har publisert åpent i sosiale medier etter utvisningsvedtakene, og har også tatt del i dokumenter og konsultert kilder med innsikt i islamistmiljøet i Sverige. Gjennomgangen viser at til tross for utvisningsordrene har flere av disse personene fortsatt å drive radikaliserende virksomhet med polariserende budskap om Sverige. Utvisningsvedtakene har også blitt en annen komponent som brukes av et par av dem for å underbygge konspirasjonsteorier om det svenske samfunnets angivelig negative syn på muslimer.

«Merittene» til de seks er som følger:

  • Imam Hussein Al-Jibury flyttet fra Umeå, hvor han tidligere jobbet, til Malmö i 2020. En dom i forvaltningsretten viser at Sikkerhetspolitiet så sent som i februar 2022 hadde opplysninger om at Hussein Al-Jibury da fortsatt var en av de mest sentrale personene i det voldelige islamistiske miljøet i Sverige og viet seg til å radikalisere andre mennesker. Fra dommen:
  • «I en PM datert 3. februar 2022, uttaler Sikkerhetspolitiet blant annet at det vurderes at Hussein Al-Jibury fortsetter å være en del av det voldelige islamistiske miljøet og at han bidrar til veksten av dette miljøet. Han anses å ha en fortsatt høy status innenfor dette miljøet og det er ingen tegn på at han har endret livsstil eller holdninger. De forhold som lå til grunn for at han kunne anses å utgjøre en sikkerhetstrussel mot Sverige og underlagt utvisningspålegg etter lov (1991:572) om særkontroll med utlendinger, eksisterer ifølge Sikkerhetspolitiet fortsatt. Sikkerhetspolitiet opplyser videre at Hussein Al-Jibury er en av de mest sentrale personene innenfor det voldelige islamistmiljøet i Sverige og han vurderes å fortsette aktivt å arbeide for å øke veksten av det voldelige islamistmiljøet.»

Ifølge forvaltningsdomstolen tilbakeviser imidlertid Hussein Al-Jibury opplysningene fra sikkerhetspolitiet.

  • Riyad Abdulkadir Jassem, bedre kjent under kallenavnet Abu Raad, jobbet som imam ved moskéen i Gävle til han forlot Sverige i mai 2022. På sin Facebook-side opplyser han at han nå bor i Istanbul. Abu Raad deltok aktivt i desinformasjonskampanjen mot Sverige og LVU (loven om omsorg for ungdom) tidlig i 2022, og publiserte flere innlegg om dette på Facebook. I en religiøs tale 28. januar, som ligger igjen på Facebook-siden hans, hevdet han for eksempel at det å ta seg av barn i Sverige er en lukrativ virksomhet for noen korrupte mennesker som vil tjene penger.

Abu Raad har også publisert flere innlegg hvor han uttrykker støtte til islamistpartiet Nyans. I en video fra mars 2022 hevder Abu Raad at alle parter unntatt Nyans er mot muslimene i Sverige og «fører en krig mot dem». Han hevder også at det er obligatorisk for muslimene å stemme på partiet.

Et annet eksempel på negative meldinger han har spredt om Sverige siden utvisningsvedtaket er en tekst av ham som en islamistisk influencer fra Egypt publiserte 27. juli på sin Facebook-side. Abu Raad drar dit for å angripe Sverige og andre vesteuropeiske land. Han kaller blant annet Europas ledere horer, og mener han ble stemplet som terrorist av myndighetene fordi han våget å fortelle sannheten om «kidnappingene av barn» og om «krigen som Europa fører mot medfødte (muslimske, red.) verdier».

  • Abu Raads sønn, Raad Alduhan, har også deltatt aktivt i desinformasjonskampanjen mot den svenske LVU-loven. Et eksempel er et klipp han la ut i januar 2022, men som nå har slettet. Klippet ble imidlertid publisert på nytt av en stor internasjonal YouTube-kanal 30. januar 2022, hvor det fortsatt står igjen. I klippet angriper Raad Alduhan de i Sverige som forsvarer sosiale tjenester, og hevder blant annet at det er mer korrupsjon i Sverige enn det er i Irak eller Syria og at barn blir tatt vare på i Sverige av bagatellmessige årsaker. Senere, i Expressen, tok han avstand fra om det spres falske rykter på grunn av innlegget hans.
  • Imam Fekri Hamad var tidligere aktiv i Västerås og før det i Landskrona. Etter at Abu Raad forlot Sverige og Gävle våren 2022, tok Hamad førstnevnte plass som imam i byen. Han publiserer jevnlig en rekke innlegg på arabisk på sin Facebook-side. 6. oktober 2022 kunngjorde han for eksempel at demokratiet dør i Sverige som følge av myndighetenes vedtak. Han sa også at utvisningsvedtaket er fordi han er «mot seksuell abnormitet» (homoseksualitet) og «for hijab».
  • Fekri Hamad har også forsøkt å starte en internasjonal opinion mot de svenske utvisningsvedtakene. 12. juni 2021 publiserte den arabiskspråklige avisen Arabi 21 et intervju med ham der han sa at de prøvde å få arabiske nyhetskanaler til å engasjere seg, men mislyktes. I talen brakte han også frem budskapet om at Sverige og andre vesteuropeiske land angriper «islam og dens symboler».

Så hva kan vi gjøre?

Mens en del radikalisering fortsetter fra noen av disse personene, har den tidligere hyppige aktiviteten med åpne foredrag og arrangementer innenfor det radikale islamistmiljøet, hvor flere av disse personene tidligere deltok, i utgangspunktet stoppet helt opp. Utvisningsvedtakene har trolig bidratt til det.

Terrorekspert Magnus Ranstorp ved Forsvarshøgskolen sier i en kommentar at Dokus gjennomgang viser at disse personene fortsatt er en sikkerhetstrussel også etter at de har forlatt landet.

– De bruker kontroversielle saker for å spre feilinformasjon og polarisering som skader Sverige.

– Det mest interessante er at Hussein al-Jibury blir vurdert av Sikkerhetspolitiet som spesielt aktiv innen radikalisering, sier Magnus Ranstorp til Doku.

Så hva kan man gjøre med disse farlige ekstremistene? Selvsagt skal de utvises. Også om de er født av innvandrere i landet og er statsborgere. Dette har Danmark vist er mulig ved seriekriminell adferd – uten at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har protestert.

Deportering av ekstremistenes familier bør også kunne innføres. Ekstremistene lever ikke i et vakuum i familien. Utvisning av hele familier vil ha en kraftig forebyggende effekt.

Moskéer og organisasjoner der disse ekstremistene opererer bør slås hardt ned på av sentrale myndigheter. All økonomisk støtte må stanses, og av hensyn til samfunnets sikkerhet, ref. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 9, nr. 2: Et samfunn har rett til inngrep i religionsfriheten når dette er ”nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og frihet”.

Vi bør også stenge muslimske skoler, koranskoler, ved de samme nevnte totalitære moskéene for å beskytte både barna mot totalitært tankegods og samfunnet for det samme. Det er bare å henvise til EMK, nevnt over – hvis man skulle mene det er behov for en slik «ryggdekning».

Bønnerom i offentlige institusjoner bør avvikles. Da frarister man også ekstremistene makt over «sine egne».

Og så bør foten settes kraftig ned for islamsk påkledning i det offentlige rommet, inkludert jihad- og salafistuniformer.

Hovedillustrasjon: Abu Raad, HRS