Terrorisme og ekstremisme

Enorm økning av radikalisering

Sikkerhetspolitiets sjef i Sverige, Anders Thornberg, kaller økningen av antallet voldelige islamister i Sverige for "enorm", og han er vel så bekymret for tilveksten. Det er anslått å være rundt 3.000 voldelige ekstremister i Sverige, hvorav rundt 2.000 regnes som voldelige islamister.

Sikkerhetspolitiet (Säpo) og politiet trenger hjelp fra lokalsamfunnet, og det på et tidlig tidspunkt, for å fange opp personer som radikaliseres, sier Säposjef Anders Thornberg til SVT:s Agenda special. Han kaller økningen av antallet voldelige islamister i Sverige for «enorm», ifølge svt.se.

– När det handlar om brottslighet är det självklart vi och polisen som ska agera men innan det sker så sänder man oftast signaler och visar på något sätt att man sympatiserar med sådant här. Det är viktigt att vi får veta det, säger Säpo-chefen Anders Thornberg.

På spørsmål om hvordan lokalsamfunnet skal bistå, svarer Thornberg at sosialtjenesten, kommuner, idrettsforeninger, foreldre, skoler og andre «ser og hører mye». De må fanges opp tidlig når de begynner å endre atferd.

I sommer fortalte Säpo at antallet voldelige ekstremister var anslått til rundt 3.000 personer i Sverige, hvorav ca. 2.000 personer ble betegnet som voldelige islamister. I 2010 var antallet anslått til om lag 200.

– Det har varit en enorm ökning. Det är ett helt annat läge än vad vi haft tidigare, säger Anders Thornberg.

Det understrekes at Säpo er relativt sikre på tallene, selv om de ikke kan garanterer at de har oppdaget alle. Han viser til at de også har et omfattende internasjonalt samarbeid med sikkerhetstjenester i andre land hvor de daglig utveksler informasjon.

Det er betryggende at det er et internasjonalt samarbeid på terrorbekjempelsen, noe som vi også kan takke Schengen-samarbeidet for. Men å tro at alle fanges opp, er nok ønsketenkning. Vi husker jo at vår egen PST-sjef Benedicte Bjørnland, etter terrorforsøket på Grønland i Oslo i april, åpent fortalte at operasjonen hadde avdekket en rekke ukjente islamister, også på mindre steder i Norge.

Thornberg påpeker videre at det ikke betyr at Sverige har 2.000 personer som kommer til å begå terror, men det er personer som finner seg i disse miljøene og som bekjenner seg til kalifatets idé. De hjelper til med penger og logistikk, sier Thornberg, og legger til at «vi må ha en oppfatning om de her miljøene for å kunne få tak i de personene som vi tror er villig til å begå attentat i vårt land».

Men når det kommer til spørsmålet om hva som er grunnen til en slik enorm økning av voldelige islamister, blir forklaringen for fattig: «Det beror på utanförskapet», sier Säpo-sjefen.Men det er neppe utenforskap som er hele forklaringen på hvorfor noen bekjenner seg til kalifatets idé, og det vet nok Säpo-sjefen godt. Men det skal vi jo ikke snakke om, noe som gjør det langt vanskeligere for aktører i lokalmiljøene å fange opp aktuelle personer.

Og det som rettmessig uroer Säpo-sjefen mest, er tilveksten i disse miljøene.

Det är jobbigt för oss i säkerhetstjänsten att det ökar hela tiden för det innebär att vi måste hålla koll på ännu fler. Alla goda krafter i vårt land måste hjälpas åt för att se till så att inte fler kommer in i sådan här farlig och destruktiv verksamhet.

Ja, for tilveksten kommer ikke fra noen steder? «Alle» vet delsvaret på problemet: Innvandring fra potensielle kalifatland må stoppes. Så må det ryddes i eget reir.