Innvandring

Knivdrept jente (14) knuser medienes fortelling om den vellykkede innvandringen

Mandag morgen ble to tyske jenter angrepet med kniv av en asylsøker fra Eritrea. Den ene døde samme dag, mens den andre er kritisk skadd. Saken får lite oppmerksomhet i norske medier. Er dette den nye normalen - mer eller mindre å sensurere bort ubehagelige hendelser som knuser enhver fortelling om den berikende innvandringen? Det vi hadde trengt er et fokus på konsekvente utvisninger i slike grufulle saker.

To jenter, 13 og 14 år, gikk antakelig helt intetanende til skolen i går morges om hva som skulle vente dem. En eritreisk asylsøker (27) knivstakk dem begge, før han stakk tilbake til asylmottaket i den lille byen Illerkirchberg (5.000 innbyggere).

14-åringen døde timer etter angrepet, mens 13-åringen er kritisk skadd. Selv skal drapsmannen ha påført seg knivskader og ble operert for disse i går. Det snakkes om at han kan bli erklært strafferettslig utilregnelig.

— Vi må ikke nære mistanke mot fremmede, sier politiet

Det vanvittige angrepet burde få et samlet mediekorps til å skru på alle alarmene, inkludert her i Norge. Men den gang ei. VG rapporterer hendelsen og at drapsmannen skal være en asylsøker. Dagbladet ofret saken noen linjer i går. Aftenposten gjengir en NTB-melding.

Baden-Württembergs innenriksminister og visestatsminister Thomas Strobl (CDU), tok ikke opp opprinnelsen til drapsmannen da han gikk ut og uttrykte sin medfølelse med de pårørende til jentene. Strobl var derimot opptatt av at folk ikke måtte føle frykt:  — Bakgrunnen for handlingen, spesielt motivet, er fortsatt uklar. Du er klar over «at hendelser av denne typen vekker frykt og følelser», sa han.

Politiet på sin side maner til åpenhjertighet overfor asylsøkere: Politiet oppfordrer folk til «ikke å nære noen generell mistanke mot fremmede, folk som søker beskyttelse eller asylsøkere, og heller ikke oppmuntre til eller støtte slike mistanker», rapporterer Die Welt.

Det er med undring man skuer ut over det som en gang var et fredelig og trygt Europa. Undringen handler ikke minst om politisk ledelse som satte i gang dette uvettige innvandringsprosjektet, der hvem som helst kan ta seg ulovlig inn i Europa og tildeles rettigheter på alle nivå, inkludert retten til ikke å bli sendt tilbake der de kom fra når de begår grove ugjerninger. Vi hører aldri en beklagelse fra politisk hold når slike hendelser skjer.

Ansvarsfraskrivelsen er himmelropende. I frekkhetens navn snakkes det heller om integrering på inn- og utpust med kanapeer mellom fingrene.

De har forlatt folket, folket som de har det fremste ansvaret for å gi beskyttelse i hverdagen. Og folket tilgir dem, i alle fall de fleste, for ellers ville vi sett massive protester i gatene. Folket fremstår som kuet. Men det er selvpålagt, men langt på vei godt hjulpet av mediene som fremdeles ikke kan få nok uintegrerbare til kontinentet. Fornuften er parkert for lengst. Tilbake står fakkeltog-journalistene som gjemmer inkompetansen sin bak et fikenblad.

Utvis dem

Danmark setter nå foten ned og utviser folk som endog er født i Danmark når de begår voldskriminalitet.

Danmark har nemlig tatt steget inn i en ny rettspolitisk æra. Vi registrerer ingen andre land i Vest-Europa, Norge inkludert, som nå utviser kriminelle med ikke-vestlig opphav nær sagt konsekvent når det er en åpning juridisk for det.

Den saken som foreløpig har vakt mest oppmerksomhet i redaksjonen vår, er den danskfødte somalieren på 22 år som ble utvist på livstid før julen 2020.

Å beskytte samfunnet, «den offentlige tryggheten», og «forebygge uro eller forbrytelse», står høyest, het det i den oppsiktsvekkende kjennelsen fra Odense, en kjennelse som baserer seg på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Den 22-årige mannen, kalt T., er født i Danmark. Han er straffet flere ganger siden han fylte 15 år, blant annet for tyveri, ran, bedrageri, med mer. Han ble i januar 2019 dømt to ganger for vinningskriminalitet og ran til henholdsvis tre og åtte måneders fengsel. I tillegg fikk han advarsel om utvisning. Det til tross for at hans tilknytning til Danmark anses som «langt større», som det heter, enn til Somalia der familien opprinnelig kommer fra. Altså setter den danske domstolen spørsmålet om tilknytning lavere enn «den offentlige tryggheten». Det er den vanlige borgerens sikkerhet som settes øverst.

Den 22 år gamle somalieren ble i den nye dommen i november 2020 dømt for voldtekt av kona fra Irak til fem års fengsel. Han utsatte henne også for vold og brant henne med sigaretter. Retten mente at det var stor sannsynlighet for at den kriminelle løpebanen vil fortsette. Derfor ble han dømt til utvisning for alltid.

Så hva vil skje med den 27 år gamle eritreeren – som er ulovlig migrant, asylsøker og drapsmann? Skal Tyskland ta en dansk en? Eller skal politisk ledelse fortsette i Angela Merkels ånd og ønske hele verden velkommen til Tyskland?

Denne hendelsen i Tyskland viser også med full tyngde hvorfor Europa må avvikle asylinstituttet. Vi må ha full screening på forhånd av folk som ønsker seg hit, både mentalt, ideologisk og verdimessig. Hvem kan egentlig være uenig i dette?

Listen over europeere utsatt for knivstikking, vold, ran og fornedringsvold, er nå så uendelig lang at antakelig ingen instans har oversikt lenger. Kan vi leve med denne tilstanden?

Hovedillustrasjon: HRS