Æresdrap og æresrelatert vold

Truet ekskjæresten: – Du må velge, meg eller døden

Historier som disse har vi hørt mange ganger før, men de er igjen til skrekk og advarsel for jenter og kvinner i Norge: Ikke inngå ekteskap i en moské eller etter godkjenning av en imam, du kan få store problemer med å komme deg ut av det - og du kan bli truet på livet resten av livet.  

I en fersk dom fra Vestfold Tingrett fremkommer det at en mann (23) bosatt i Kragerø er dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel, der fullbyrdelsen av 1 års soning er utsatt som prøvetid på 3 år, i tillegg til en oppreisningsertatning på 50.000 kroner, melder avisen Gjengangeren.

Mannen kom til Norge som flyktning i 2015. I 2020 møtte han en «ett år yngre jente» i Horten, og de ble raskt kjærester. Etter bare noen uker bestemte de seg for å inngå det avisen omtaler som et «såkalt religiøst ekteskap». Vel, religiøst i denne sammenheng er nok en islamforkledning, et mer riktigere begrepet er shariaekteskap. Men allerede her tenkte jeg «dumme jente» som lot deg forføre av denne mannen, der du nok også allerede hadde konvertert til islam. Men neste opplysning endret det bildet:

Det skjedde med familienes samtykke, og de ble viet av en imam, men uten at ekteskapet var lovlig gjennomført og godkjent etter ekteskapsloven.

At begge familiene samtykket sier meg at at vi etter all sannsynlighet står overfor to muslimske familier, som egentlig bare gjør saken enda mer håpløs. Den unge kvinnen burde vite bedre enn å springe til en imam for å inngå et shariaekteskap med mannen, for vi skjønner alle grunnen til det: Det «måtte» de hvis den «ærbare» jenta skulle ha sex med mannen.

Paret flyttet ikke sammen, og det såkalte ekteskapet ble heller ikke fullbyrdet med samleie. Dette måtte de vente med til etter selve bryllupsfesten, da det var meningen at de skulle flytte sammen.

Men så langt kom de altså ikke fordi mannen etter shariaekteskapsinngåelsen raskt skiftet karakter.

At ekteskapet ikke var lovlig gjennomført og heller ikke godkjent etter ekteskapsloven er jo nettopp det som er problemet med slike shariaekteskap, de er utenomrettslige ekteskap, der kvinnene mangler det vernet som er nedfelt i norsk lovgivning, og er dermed prisgitt sharia (muslimsk lovgivning). I tillegg er det sosial kontroll i praksis. Derfor er da HRS også stolt over at vi har vært med på å presse frem et nytt lovverk der tvangsekteskap og shariaekteskap utført ved tvang sidestilles rettslig, samtidig som politikerne er livredde for å forby shariekteskap i sin alminnelighet, det må være «tvang» inne i bildet.

Trusler

Men tvang kan være så mangt. Da den unge kvinnen var i mannens shariamakt er hun jo som hans eiendom å betrakte.

Han oppførte seg svært kontrollerende, og forlangte å få bestemme over kvinnen som han så på som kona si. Ikke ville han at hun skulle ta noen utdannelse, og hun fikk heller ikke lov til å være sammen med vennene sine. Han fulgte etter henne overalt, og sa rett ut at han kom til å drepe henne hvis hun ble sammen med en annen mann.

Den unge kvinnen ville ut av forholdet mot hans vilje.

Til slutt gikk han og familien hans likevel med på en form for privat skilsmisse. Det innebar også et økonomisk oppgjør på 45.000 kroner, som han og familien fikk som kompensasjon – blant annet for gaver som hun hadde fått.

Nå burde jo alt være i orden, men nei; han mente fremdeles at hun var hans «ektefelle» og at hun tilhørte ham.

Hvis avisen journalister tror at alt er i orden i et slikt arrangement skjønner de lite eller ingenting av hvordan islam kan fungere, men verre er det kanskje at det gjør åpenbart ikke denne kvinnen og hennes familie heller.

Så startet helvete med oppsøkende virksomhet fra mannen side, trusler, politi som blir innblandet (men der kvinnen påsto at ingenting hadde skjedd) og derav eskalerende trusler, også på sms. Dødstrusler, trusler om voldtekt, trusler om spre bilder av henne i undertøy (som hun angivelig ikke visste om var tatt), skolen måtte sette inn vakthold overfor henne eller sende henne hjem i taxi.

I slutten av august 2021 dro hun til politistasjonen i Horten og anmeldte han for trusler.

Forstår og forstår…

Samme dag som mannen ble anmeldt ila politiet han besøksforbud, som han ble gjort kjent med dagen etter. Gjengangeren presiserer at det ikke ble brukt arabisk tolk, ettersom 23-åringen snakket norsk med politiet.

Kvinnen på sin side fikk voldsalarm. Men til tross for besøksforbudet fortsatte mannen som som før. Til dette påpeker Vestfold Tingrett at det kan være at han ikke hadde forstått hva et besøksforbud innebærer på grunn av dårlig norsk. Akkurat det tillater jeg meg å betvile, for er det noe mange av våre innvandrere er spesielt gode på er det egne rettigheter – mens plikter er langt mer uinteressant. Så han kan like godt bare ha sett bort fra det norske lovverket sier og i sin verden rettmessig lent seg på sharia.

Da mannen igjen tok kontakt med kvinnen, denne gangen på en kafé, var også hennes mor tilstede. Moren forklarte til mannen – på arabisk – hva et besøksforbud betyr. Han ble rasende og knuste kvinnens mobil.

Kvinnen tok igjen kontakt med politiet, som på sin side ringte ham og forklarte tydelig hva forbudet innebærer og omfatter. Han bekreftet å forstå. Likevel fortsatte han som før. Fra desember 2021 til starten av februar 2022 ringte han henne 307 ganger og han truet henne fysisk med å kutte henne, nedenfra og oppover, med en skalpell eller kniv. Hun utløste voldsalarmen og politiet kom. Mannen ble pågrepet og han fikk såkalt omvendt voldsalarm. Den utløses hvis han nærmer seg kvinnen.

Under behandlingen i Vestfold Tingrett i september kom retten til at forbudet mot kvinnen var for omfattende, da det var for bevegelseshemmende for mannen. Det ville avskjære ham fullstendig fra å ferdes på E-18 hvis han skulle nordover eller sørover.

Men nå skal denne mannen altså en svipptur i fengsel før han igjen kan ferdes som en fri mann blant oss. Vil han da oppgi kontrollen over denne kvinnen eller starter jakten på en ny kvinne som han kan kontrollere? For øvrig sier mannens forsvarer, Håvard Sørland fra Elden Advokatfirma AS, at det ikke er bestemt om dommen skal ankes.

Mon tro hva alt dette koster dette oss «rasister», som de fleste av oss visstnok er i dette landet?