Islam

PST nedjusterer terrortrusselen fra islamister, vurderer høyreekstrem terror som mer sannsynlig

I en ullen oppdatering av terrortrusselen i Norge beskriver PST at det er 40-60 % sannsynlighet for at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de kommende 18 månedene, mens tilsvarende terrortrussel fra ekstreme islamister er i underkant av 40% sannsynlig. Det er vanskelig å lese vurderingen uten å gjøre seg tanker om trusselen fra de helt vanlige islamistene. 

I en pressemelding har PST oppdatert den nasjonale trusselvurderingen, og de gjør seg høye og mørke når de skal beskrive den høyreekstreme terrortrusselen i Norge.

Mange norske høyreekstremister vil fremdeles bli eksponert for volds- og terroroppfordrende kommunikasjon og propaganda i høyreekstreme digitale nettverk. Enkelte av disse kan utvikle en intensjon om å utføre en volds- eller terrorhandling motivert av høyreekstrem ideologi.

En eventuell høyreekstrem terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig være et forsøk på et masseskadeangrep utført av én person. Det siste året har det vært flere høyreekstreme angrepsplott i Europa rettet mot ungdoms- og videregående skoler. Derfor vurderer vi nå også at skoler kan være mål for høyreekstremister. PST understreker imidlertid at vi ikke har noen konkrete bekymringer om at skoler skal være mål for noen terroraksjon i Norge nå.  øvrige mest sannsynlige målene er samlingssteder for muslimer, personer med ikke-vestlig utseende, jøder eller andre personer i fiendebildet. Eksempler er muslimske arrangementer, butikker og kafeer i innvandrertette nabolag og synagoger.

De «mange norske høyreekstremistene» PST omtaler, anslår PST i sin egen Temarapport fra 2019 reelt sett å være svært få. Begrepsbruken er således direkte misvisende når PST omtaler terrortrusselen per i dag. 2019-rapporten «bygger på bakgrunnsinformasjon om 109 høyreekstreme personer, som PST var bekymret for var i en radikaliseringsprosess i 2018».

Da VG intervjuet PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i forbindelse med 10 årsmarkeringen av 22. juli i fjor, ga heller ikke han uttalelser som kan underbygge påstanden om «mange norske høyreekstremister».

– Kan du anslå hvor mange høyreekstreme med voldelig potensial vi har i Norge i dag?

– Det er vanskelig å si, men det er ingen tvil om at det er flere. Det er større aktivitet og det har vi sett over tid, sier Sjøvold.

Men organiserte er de i liten eller ingen grad, skal vi tro den ferske trusselvurderingen. PST tror at et eventuelt høyreekstremt angrep vil bli «utført av én person».

Ekstreme islamister

Terrortrusselen fra ekstrem islamisme vurderes som noe redusert i PSTs justerte trusselvurdering.

Trusselnivået i Norge er fortsatt MODERAT, men PST vurderer at det er en liten nedjustering i terrortrusselen fra ekstreme islamister i Norge.  PST vurderer det som LITE SANNSYNLIG, i underkant av 40 % sannsynlighet, at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de nærmeste 18 månedene. Bakgrunnen for endringen er sammensatt.

Vi har sett en nedgang i antall saker som mobiliserer til terror, samt en svekkelse av norsktilknyttede ekstreme miljøer og radikalisatorer med fokus på norske forhold.

Over tid har vi også sett at det har vært en gradvis nedgang i terrorforsøk begått av ekstreme islamister i Vesten siden 2017.

Trusselen er imidlertid fortsatt tilstede og kan skjerpes på kort varsel.

Trusselen vil først og fremst komme fra enkeltpersoner med tilknytning til digitale sympatisørnettverk heller enn til terrororganisasjoner. En eventuell ekstrem islamistisk terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig utføres av unge ekstremister som handler på egen hånd, og bruker enkle angrepsmidler. De mest aktuelle målene vil være steder hvor folk samles eller symbolmål, som politi- og forsvarspersonell eller personer som forbindes med hån av islam.

PST beskriver ekstreme islamister omtrent som de beskriver norske høyreekstremister; som enslige ulver som brått har latt seg vippe over i ekstremisme på internett, mens det ikke finnes noen form for organisering her heller.

Denne terrorforståelsen er erfaringsmessig misvisende, da islamistisk terror snarere som en regel enn et unntak begås av personer som har støtte i et nettverk, der det finnes tilretteleggere og sympatisører, gjerne innad i terroristens familie.

Mens 22/7 beviselig ble utført av en gal manns storhetstanker, til tross for at mange har ønsket å knytte Anders Behring Breivik til «en flokk», så har vi store problemer med å identifisere denne flokken. Noen tilhengere har han nok, men de har aldri fått noe fotfeste eller anerkjennelse hos folk flest, heller tvert om. Og takk for det. Likeens er det ikke med de islamske terroristene.

Her kan vi jo smette inn dette begredelige resultatet fra en britisk spørreundersøkelse: Kun 34 prosent av muslimene på de britiske øyene ville gå til politiet hvis de trodde at en de stod nær hadde blitt involvert i jihad. Altså; to av tre ville ikke informert myndighetene. En lignende nedslående undersøkelse er publisert i Frankrike, hvor blant annet 73 prosent av muslimene i Frankrike sier de forstår muslimers indignasjon over publiseringen av Muhammedkarikaturer, og der 18 prosent av muslimene sier de ikke fordømmer terroristenes angrep på Charlie Hebdo, i tillegg til at 10 prosent sier at de fordømmer jihadistene, men «deler noe av deres motivasjon»

«Norsk» terror

Mens PST mener at trusselen fra høyreekstreme er større enn trusselen fra islamister, er det interessant å se på listen over terrorister med tilknytning til Norge. ABB og Manshaus er langt fra de eneste som står bak terror. Listen over den islamistiske terroren som har bånd til Norge er svært lang. Ved å ta en titt på en ikke uttømmende liste vi tidligere har publisert, kan man gjøre seg noen tanker om sannsynlighet:

I 2013 drepte og torturerte Hassan Abdi Dhuhulow og medterrorister minst 67 på et kjøpesenter i Nairobi. «Dhuhulow er Norges verste terrorist gjennom tidende etter Anders Behring Breivik.» Nei, han er ikke Norges terrorist. Han var islamsk terrorist og en som kom som ulovlig innvandrer, smuglet inn som «sønn» av en somalisk onkel.»

Den 56 år gamle palestineren som er bosatt i Skien, og etterlyst av franske myndigheter for terrordrapene i Paris i 1982, slapp straffeforfølgelse. Etter norsk lov er terrordrapene foreldet, og Norge utleverer ikke norske statsborgere til andre land.

Vi spoler fra 2015 frem til 2020: Norsk rett har omsider kommet til at palestineren Walid Abdulrahman Abou Zayed kan utleveres til Frankrike for angrepet på den jødiske restauranten Jo Goldenberg i Paris i 1982. Seks mennesker ble drept og 22 såret. Det var det mest dødelige angrep på et jødisk mål i Frankrike siden 2. verdenskrig. Norge har ikke bare latt ham bo her i landet i 38 år, men har også tildelt ham norsk statsborgerskap. Og NTB anonymiserer mannen og omtaler han som «nordmann» og «fra Skien».

Somalieren Ikrimah al-Muhajir (28) bodde i Norge fra 2004 og fram til 2008. Han regnes i dag som en av de farligste lederne i terrororganisasjonen Al-Shabaab.

I 2011 rapporterte VG om han som voktet kongen og som døde som terrorist: «Somalieren ble medlem av terroristgruppen al-Shabaab. 27-åringen er første kjente norske statsborger drept i kamp for en terrororganisasjon. I 2005 og 2006 avtjente han verneplikten i Hans Majestet Kongens Garde. – Vi er kjent med at vedkommende, som mange andre, har gjennomført sin førstegangstjeneste i Forsvaret. Mannen var tilsynelatende velintegrert, spilte fotball og hadde norske venner.»

Halden og Stoltenberg

I 2014 drepte Burhan Ahmed Abdule minst 27 personer i en selvmordsaksjon i Buulo Burde, Somalia. Han bodde i Halden, og møtte i sin tid Stoltenberg på Stortinget.

Samme år, i 2014: «Jamel Mahmoudi fra Oslo sprengte seg selv utenfor Bagdad før sommeren. Terrorgruppa Islamsk Stat hyllet han som en martyr.» Åtte ble drept.

Også 2014: 100 mennesker er drept av tre nordmenn i utlandet. «PST har også grunnlag for å tro at personer med norsk tilhørighet har forårsaket at flere liv har gått tapt i utlandet.» Ingen av disse er selvfølgelig nordmenn, men islamske terrorister som av uforklarlige grunner har fått norsk statsborgerskap.

Denne fra Oslo i 2014 bør folk også minnes på: «Libysk agent skulle sprenge ambassader i Oslo, en terrorgruppe planla aksjoner på Karl Johan og palestinere skulle henrette en mossadagent på Ullern. Slik ble tidligere terrordåd i Norge avverget. Som oftest får vi aldri vite om når PST og samarbeidende organer avverger regelrette terrorhandlinger på norsk jord.»

Nok en somalier, i 2015: Norsksomalier arrestert i Kenya for to massakrer på 28 busspassasjerer hvorav 24 lærere og tre leger fordi de ikke kunne den islamske trosbekjennelsen utenat. Samme gruppe som mannen var med i drepte 36 arbeidere i et steinbrudd. Terroren skjedde i 2014.

Tyskland i 2017: «Knivangriper i Hamburg hadde bodd i Norge. Mannen som knivstakk kunder på et supermarked i Hamburg, har i lengre tid bodd i Skandinavia og snakket flytende norsk, sier påtalemyndigheten i Hamburg. Han skulle egentlig ha vært sendt tilbake til Norge. Ren tilfeldighet at han ikke ble det.»

Oslo i 2017: «Den russiske 17-åringen som ble pågrepet med en hjemmelaget, bombelignende gjenstand på Grønland er dømt til ni måneder i fengsel», skrev NRK for tre år siden.

Terrorplaner i 2020: «PST: Nordmann (23) og kvinne siktet: – Planla å sprenge St. Paul’s Cathedral i London» «- Han anser seg en korantro og troende muslim.»

I tillegg kommer ca. 100 som har reist herfra på jihad hos IS. Og i tillegg terror på norsk og utenlandsk jord forsøkt gjort av norske statsborgere/folk med oppholdstillatelse, eventuelt andre som er blitt avverget, takket være etterretningsarbeid. «Flere terrorangrep er avverget i Norge. PST ønsker ikke å gi detaljerte opplysninger om terrorforsøkene.»

Og «norsk» mann med terrorplaner i Danmark i 2020: «Danish judges jailed an Iranian-Norwegian man for seven years on Friday for his part in a plot to assassinate an opponent of the Tehran government.»

Dømt for terrorrekruttering og trusler

2015: Ubaydullah Hussain frifunnet for å ha oppfordret til terror, etter blant annet å ha hyllet Osama bin Laden, 9/11-angrepet på USA, angrepet på Statoil-anlegget Amenas i Algerie, hvor flere hundre ble tatt som gisler, og 5 nordmenn var blant de 37 drept av islamister. Pluss hyllet machetedrapet i London i 2013. På Facebook: «Gledelige nyheter fra England. En terrorist svin fra det britiske militæret slaktet av våres modige brødre mens de ropte Allahu Akbar. Måtte Allah SWT akseptere deres handling og intensjon, og ydmyke fiender av Islam på verst mulig måte». Først i 2019 ble han fenglset, da i 9 år for terror-rekruttering.

Jihadisten Mohyeldeen Mohammad ble i 2019 dømt til to år og seks måneders fengsel for terrortrusler mot Venstres Abid Raja. Slippes snart løs på Norge igjen, selv om han har blitt flyttet fra fengsel til fengsel på grunn av bråk, vold og trusler.

Kiwi-terroristen vurderte lastebilangrep i Oslo i januar 2019, fordi «Han mener at alle kristne bør dø», men rakk «bare» å knivstikke en kvinne på Kiwi i Oslo. Hun var på butikken for å handle lunsj. Hun overlevde.

Denne fra 2015 vil nok gjerne SV at vi glemmer: Terrorsiktet ingeniør var lokalpolitiker i SV. En 48 år gammel mann ansatt i Aker Solutions er pågrepet og siktet etter straffelovens terrorparagraf for å ha spredt terrorinformasjon. Irakeren som i går ble pågrepet i Aker Solutions’ lokaler på Fornebu, flyktet til Norge i 1998. Mannen har bodd i Norge siden seint på 90-tallet, og har i løpet av denne tida vært lokalpolitiker i SV.» Og svært kritisk til USA og Vesten.

2019: Oversikt over IS-terrorister med tilknytning til Norge

De som døde: Thom Alexander Karlsen, Kim André Ryding, trønderkonvertitt, Michael Skråmo, Bastian Vasquez (chilensk-norsk konvertitt), Abdul Hakim Sanchez Hammer (norsk-vietnamesisk konvertitt), Jakub Jakus (polsk konvertitt), konvertitt fra Østfold, mann fra Fredrikstad, Egzon Avdyli, norsksomalier, norskalbaner, kurder fra Fredrikstad, Jamel Mahmoudi, kurder som drømpte om å bli fiolinist, Joseph Benkhriss (fra Algeri/Trondheim), Abu Aluevitsj Edelbijev, Omar Cheblal fra Algeri, Khadjib fra Tsjetsjenia/Vadsø, straffedømt (sannsynligvis EMA).

De som fortsatt er i Syria: Gjeddefiskeren (fra Eritrea), supermodellen (fra Albania), etterlyst kvinne, «hjelperen» (gift med terroristen Joseph Benkhriss, Al Somali (fra Somalia/Norge), tobarnsmor fra Oslo (gift med den drepte Bastian Vasquez), søstrene fra Bærum/Somalia, norskrussisk kvinne (NRK nevner ikke om hun evt. er fra muslimsk område av Russland), Aisha S. Kausar, (niqab-aktivist brukt til å opplyse norske elever om islam), flyktning fra Russland, Al Albani (fra Makedonia), norskmarokkansk mann, Oleg Neganov (russisk nynazist som konverterte til islam i Norge), finnmarksmann (russisk statsborger, NRK oppgir ikke om han er fra muslimsk område), Russisk kvinne (russisk statsborger), trønderkvinne (norsk konvertitt), Al Muhajir (marrokansk statsborger.

Også nordmenn, slike som har trodd på dette med at islam= fred, har latt seg lure til å forlate norsk kultur, og endt opp som islamske terrorister. Som tre trøndere som dro fra Verdal til Syria i 2014. En skal være død, Kristian Michelsen (Abu Mohammed al-Norwiji) fikk terrordom, mens Ina Marie Nordbotn er sporløst borte. «Fra skoledropout på Innherred til borgerkrigen i Syria»

Hvordan kunne et norsk ektepar fra Verdal og Levanger ende opp med å slutte seg til Den islamske staten (IS) i Syria?

Også angrep på hverandre og nordmenn

2019: En afghansk mann erkjente delvis straffskyld for drapsforsøk på sin egen datter da saken mot ham og fire familiemedlemmer startet. Den da 18 år gamle kvinnen overlevde to knivstikk som hun ble påført da hennes egen far og flere familiemedlemmer for to år siden skal ha angrepet henne på Greverud sør for Kolbotn i Akershus. Ifølge tiltalen ble kvinnen slått, sparket og lugget av begge foreldrene, en søster og to brødre før faren hennes knivstakk henne to ganger i magen. Kom til Norge som flyktninger fra Afghanistan for mange år siden.

Angrep på nordmenn (noen få eksempler)

2004: Gikk amok med øks og styrtet flyet: Slik overlevde Trond og dattera: 29. september forsvinner et Kato Air-fly fra radaren like før landing i Bodø. Passasjerene ble de fanget i et mareritt som knapt kan beskrives. Den 34 år gamle asylsøkeren Brahim Bouteraa hugg løs mot kaptein og styrmann. Etter knappe to år i Norge, hadde han fått avslag på asylsøknaden. Med skrekkslagne passasjer som vitner, forsøker Bouteraa å styrte flyet mot bakken. Målet var å drepe seg selv og alle om bord.

Asylsøker fra Sudan drepte tre på Valdresekspressen i 2013, yngste var 19 år gamle Margaret Molland Sanden, student.

2019: Abas Muradi skar med én bevegelse over halsen et «25 cm langt, bueformet, gapende» sår: Abas Muradi, alias Ali Abbas, ble denne uken dømt for å ha drept Håvard Pedersen i Vadsø 14 juli i 2018. (Dvs dømt til tvungent psykisk helsevern). Retten ikke i tvil om at det er tiltalte som drepte Pedersen, derimot er det betydelig tvil rundt hvem den dømte er, «Abas Muradi» er bare en av minst tre muligheter. «Tiltalte er afghansk statsborger og kom til Norge som mindreårig flyktning i 2015. Han søkte asyl 24.10. 2015.

2020: Marianne Haugen døde etter knivstikkingen i Sarpsborg 14. juli. Også to andre kvinner ble knivstukket, men overlevde. Somaliske Hussein Abikar Haji Abdulkadir er siktet for drapet. Han er norsk statsborger med somalisk bakgrunn.

2020: – Jeg ble veldig, veldig sint. Jeg måtte tenne på kirkene fordi Koranen var blitt krenket. Somaliske Abdul bestemte seg for å tenne på to kirker etter koranbrenningen i Kristiansand; både Dombås og Sel kirke: – Jeg tenkte at koranen var blitt krenket, så jeg måtte tenne på kirken.

Men risikoen er altså størst for høyreekstrem terror, konkluderer PST.

Hvorvidt disse beskrevede angrepene er begått av ekstreme islamister eller helt vanlige islamister kan selvsagt ikke vi fastslå, men vi kan likevel tørt konkludere at terrortrusselen fra de alminnelige islamistene ikke er en del av PSTs trusselvurdering.