Innvandring

Svensk TV avslørte halal hallik i Oslomoské

Mutah er islamske ekteskap som kan vare fra ett minutt til 99 år, men som oftest varer fra en time til et par måneder. Det er en form for prostitusjon, der shiamuslimer praktiserer kortvarige ekteskap i bytte mot penger. For at handelen skal være halal må "ekteskapet" legitimeres av en religiøs leder, som får betalt for oppdraget. Svensk TV avslørte at en moske i Oslo tilbyr slike halal halliktjenester. 

Sveriges Televisions Uppdrag granskning avslørte at kun fire av 26 shiamuslimske trossamfunn i Sverige sier nei til å vie kvinner som kjøpes for sex. Shiamuslimske imamer rundt om i Sverige vier kvinner som kjøpes  av menn som ønsker midlertidig sex, kan Uppdrag granskning avsløre. Disse såkalte nytelsesekteskapene, også kalt mutah, har som formål å gjøre sex utenfor ekteskapet halal. Bare fire av 26 shiamuslimske trossamfunn sa nei til praksisen da Uppdrag granskning gikk undercover. Også i Oslo fikk de napp.

Merk: Fredag 13.05, en dag etter at denne artikkelen opprinnelig ble publisert, registrerte vi i en kommentar på HRS sin Facebook-side at ICCs Arshad Jamil avviser påstandene om at ICC bedriver mutahHRS sendte tre mail til SVT om dette, første i går, og to til i dag midt på dagen, i tillegg til å ha prøvd å få fatt på redaksjonen til Uppdrag Granskning (UG), som ikke har kontortid på fredager. På Facebook i ettermiddag har Sløseriombudsmannen lagt ut et epost-svar fra Ali Fegan i UG, som beklager feilen som er gjort. Det var ikke ICC, men Fegan forteller ikke hvilken Oslo-moske UG oppsøkte.

Bakgrunnen for den svenske dokumentaren er lite lystig. En muslimsk kvinne var på besøk i Sverige da koronaen førte til reiserestriksjoner, og hun kom seg ikke hjem igjen slik som planlagt. Tom for penger og uten noe sted å bo oppsøkte hun den lokale moskeen for hjelp. Imamen som møtte henne hadde ingen forslag om sosialkontor eller vandrerhjem, men han hadde en «løsning». Han ville selge henne midlertidig til en muslimsk mann. Penger og tak over hodet i noen måneder i bytte mot sex var den eneste «hjelpen» den svenske moskélederen kunne tilby. Slik utnyttelse av sårbare kvinner befinner seg i grenselandet mellom prostitusjon og menneskehandel, sier svensk politi i dokumentaren.

Halal

Innretningen med mutah gjør at utenomekteskapelig sex er halal. En intervjuet imam i dokumentaren forklarer for Svt at mutah er «utenfor det aksepterte i ekteskapet, men innenfor det aksepterte for Allah». To prostituerte kvinner som intervjues i dokumentaren forteller at det er helt vanlig at sexkundene deres ber om ekteskapsinngåelse før de gjennomfører akten, og at «vielsen» oftest foregår på telefon, slik at prostituert og kunde avgir ekteskapsløfter til en lokal imam i en rask telefonsamtale.

Dokumentaren viser hvor enkelt shiamuslimer kan gjennomføre slik sexhandel og hvordan imamen fungerer som hallik. Flere av imamene svensk TV er i kontakt med er også behjelpelige med å rekruttere både «bruder» og «ektemenn» når henholdsvis kvinner og menn tar kontakt. For et vederlag på 1.500,- på Vipps kan imamene velsigne «brudeparet» hvor som helst og når som helst, og understreke at ekteskapet er å anse som oppløst etter avtalt tid.

I dokumentaren opplyses det at enkelte sexkunder ikke vil ha «bryllupet» gjennomført per telefon, men tar med seg den religiøse lederen til kvinnen, slik at alle parter signerer ektepakten. Det vanligste synes dog å være telefonvigsler, og det er også slik Svt avslører norske ICCs praksis med mutah. Den oransje fargen bak moskénavnene indikerer vilje hos den gjeldende moskéen til å bistå i mutah-inngåelse. Svt fikk «napp» hos mange, inkludert ifølge deres egen grafikk norske ICC:

Hallikparagrafen

I den svenske dokumentaren påpekes det at å formalisere sexkjøpet ikke bare har som funksjon å gjøre sexen halal. Straks sexkjøpet per definisjon er ekteskap, omgås også straffeloven. Det er ingen lovforbud mot å ha sex med ektefeller. Men at sexhandelen organiseres og bistås av imamer gjør likevel at virksomheten rammes av hallikparagrafen og sexkjøploven. I Norge ser lovverket slik ut:

§ 315.Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon
Med bot eller fengsel inntil 6 år straffes den som

a. fremmer andres prostitusjon, eller
b. leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte.

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

§ 316.Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a. skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,
b. oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller
c. på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Ved tvang eller grov utnyttelse av kvinner i en sårbar situasjon vil straffelovens paragrafer om menneskehandel også være aktuelle.

I mange tilfeller inngås mutah frivillig av begge parter, der kvinnen får penger i bytte mot sex fordi hun selv ber om en slik avtale. Mutah viser ganske enkelt at religionen islam kan benyttes for å legitimere brudd på nettopp religiøse konvensjoner. Det mest problematiske er imamenes rolle som halliker og den påfallende dobbeltmoralen.

ICC

HRS har omtalt praksisen flere ganger, bl.a. i 2007 relatert til Irak og i 2013 til Storbritannia. Nettavisen belyste tematikken i 2011, men klarte ikke den gang å få noen av moskéene til å vedgå at de sto bak praksisen. Hanan Bakir ble intervjuet av avisen, og forklarte hvordan islam ble brukt aktivt for å forsvare mutah:

– På denne måten legitimeres situasjonen i henhold til troen. Jeg nevner dette fordi jeg vil fortelle at religion kan misbrukes psykisk for å gi god samvittighet. Husk at Breivik bad til Kristus før han gikk massemord. Bush bad til Gud før han brente verden med krig mot terror. Jeg vil bare forklare at man aksepterer alt og bruker samme tro for å legitimere brudd på religionen.

– Jeg kan ikke forstå hvordan det kan begås æresdrap når de samme mennene legitimerer prostitusjon. Det er vanskelig å forstå. Men kanskje med psykisk analyse kan dette forstås, sa hun til Nettavisen.

Vi har belyst den islamistiske praksisen i moskéen i en årrekke, og at de også er villige til å tilby halal hallikvirksomhet er bare nok et punkt på listen over hva norske skattebetalere i realiteten finansierer. Fredag avviser altså ICC at de bedriver denne praksisen, se merknad øverst i artikkelen. 

Siden 1970-tallet har skattebetalerne ufrivillig måtte sponse tilbakestående og ekstreme krefter i de muslimske trossamfunnene. Det begynte med Islamic Cultural Centre (ICC), utgått av jamaat-bevegelsen til mørkemannen Maulana Maududi i Pakistan.

Nevn Maududi til pakistanske feminister og menneskerettighetsaktivister og de går rett opp i det røde feltet. Maududi er antitesen til enhver frihet som er skattet i det norske demokratiet. Tross at sjefsimamen i ICC i en årrekke har uttrykt støtte til Taliban, tross at de aktivt har promotert bigami, har dette aldri fått konsekvenser for de offentlige finansene til moskéen. Halal hallikvirksomhet vil neppe heller ført til konsekvenser, verken økonomisk eller strafferettslig.