Innvandring

Abid Raja tror «folk dør inni seg» når Frp foreslår å bruke FN-kvoten til ukrainske flyktninger

Frp foreslår å bruke flyktningkvoten på 3.000 utelukkende på ukrainske flyktninger. Nestleder i Venstre, Abid Raja, mener at utspillet kommer for "å ramme andre flyktninger". – Jeg tror mange dør litt inni seg når de ser utspill som dette, sier Raja til Klassekampen.

Det har muligens gått Venstre hus forbi at streng innvandringspolitikk er et rimelig tverrpolitisk ståsted i Norge i dag. Krigen i Ukraina har satt innvandringen til Norge i perspektiv. Vi påpekte i Flyktningkrisen i Ukraina det åpenbare:

Flyktningestrømmen fra Ukraina viser til fulle vår egen naivitet når det gjelder å innvilge asyl i Norge. Stortinget har besluttet at det er tilstrekkelig for å få asyl i Norge at asylsøkerens forklaring er «noenlunde sannsynlig». Det er ikke nødvendig at det er en sannsynlighetsovervekt for at forklaringen er korrekt – dersom det ikke kan bevises at det avgis falsk forklaring skal utlendingens forklaring legges til grunn.

Det er med dette bakteppet Frp foreslår å la flyktningekvoten øremerkes ukrainere. De er reelle flyktninger, hovedsakelig kvinner og barn, og det handler ikke om ondskap mot MENA-migranter å prioritere krigsflyktninger fra våre egne nærområder.

Det er snarere trolig at folk «dør litt inni seg» dersom ukrainere ikke skulle prioriteres i dag.

Moralsk pekefinger

Abid Raja ser seg likevel nødt til å løfte en moralsk pekefinger. Han bruker nøyaktig samme argumentasjon som MDG-byrådet i Bergen, som frykter at ukrainske flyktninger vil skvise «de som kommer fra andre steder» bakover i køen.

Rajas moralisme bærer det umiskjennelige preget av projiserte vonde følelser og totalt fravær av rasjonalitet:

– Jeg tror mange dør litt inni seg når de ser utspill som dette. Vi opplever en massiv krise i nærområdene, og nordmenn står samlet om å ville hjelpe. At Frp bruker krisa som et middel til å ramme andre flyktninger, er umoralsk og i strid med verdiene til nordmenn flest, sier en opprørt Abid Raja til Klassekampen.

De vonde følelsene av «død inni seg» får Raja bære på egen kappe. Hvordan det på noen måte kan være «umoralsk og i strid med verdiene til nordmenn flest» å være opptatt av mennesker som er på flukt på vårt eget kontinent, er det vanskelig å forstå. Det er ikke Frp som «setter ulike flyktninggruppers behov opp mot hverandre», slik Raja påstår, det er snarere Raja selv som mangler forståelse for forskjellen mellom flukt og migrasjon, og at det i den oppståtte krisen i Ukraina er behov for å sortere mellom disse to gruppene.

– Vi kan ikke sette menneskeliv opp mot menneskeliv på denne måten. Jeg oppfordrer alle til å snu ryggen til denne typen utspill, sier Raja til Klassekampen.

Og selvsagt får Raja støtte av KrF, som alltid ønsker å få fingrene i enhver flyktning, reell eller ei, for å øse av sin påståtte godhet og solidaritet.

«Frp står nok veldig aleine om å stenge grensene for andre sårbare flyktninger. Krigen i Ukraina gjør ikke situasjonen for mennesker på flukt fra krig andre steder bedre. Tvert imot», skriver Dag Inge Ulstein, utenrikspolitisk talsperson i KrF til Klassekampen.

Klassekampens høyreside

Hvor alene Frp reelt sett står er derimot åpent for en bredere vurdering enn den Ulstein evner å gi avisen, og Klassekampen er neppe stedet for utvidet forståelse for hvem som vil og ikke vil støtte et forslag om å prioritere ukrainere på flukt.

Ifølge Klassekampen er «høyresida uenig» i Frps forslag, men hvordan høyresida ser ut i Klassekampens optikk samsvarer rimelig dårlig med den tradisjonelle forståelsen av høyre/venstreaksen. Partiene som er uenige i Frps forslag – og som utgjør Klassekampens «høyresida» – er Abid Rajas Venstre og KrF. Disse to partiene kan vel knapt sies å være mer enn svakt lyseblå, der de begge vaker ivrig i det politiske sentrum på jakt etter hvem som helst som vil gi dem lillefingeren.

Høyre har ikke kommentert Listhaugs utspill overhodet.

Ser man på Respons Analyses partibarometer sist måned blir påstanden om «høyresida» enda latterligere. Både Venstre og KrF er godt under sperregrensa med til sammen 6,5 prosent oppslutning, mens Frp og Høyre til sammen har omtrent 38 prosent.

Raja kan rope om «død innvendig» så mye han vil, men den reelle innvendige døden gjelder snarere partiene Venstre og KrF. Om Venstre skriver Respons Analyse at «Lavere lojalitetstall fra egne velgere denne måneden og større overganger til andre partier er forklaringen på at partiet ser 3-tallet denne gangen». KrF beskrives på sin side på denne måten: «Lave lojalitetstall og lite tilsig av velgere fra andre partier gjør sitt til at disse to partiene (omtalt i samme åndedrag som MDG, min anm.) ikke greier å løfte seg.»

Må prioritere nærområdet

Klassekampen oppsummerer flyktningkrisen ved å vise til FNs tall for flyktninger fra Ukraina, som i går var på over 800.000. Tallet er økende, og krisen er akutt. Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsperson i Frp, ber Raja vise forståelse for en politisk prioritering av sårbare ukrainske flyktninger slik situasjonen ser ut i dag.

– Her må Abid Raja og andre puste med magen. Det er nær 80 millioner flyktninger i verden. Vi kan ikke ta alle. Frp prioriterer alltid å hjelpe flyktninger i nærområdet. Nå er vi i nærområdet, sier Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsperson i Frp.

Snarere enn å komme med fjollete påstander om at «folk dør inni seg», bør Raja benytte sjansen til å bidra inn i det tverrpolitiske arbeidet som gjøres på Stortinget for å gjøre det enkelt å motta ukrainske flyktninger raskt. Det er ikke moralsk å benytte sjansen til å moralisere over en helt nødvendig prioritering.