Krig og uroligheter

Flyktningkatastrofen i Ukraina

Vi har fått en flyktningkatastrofe i Europa, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj imponerer med sin innsats. Flyktningene fra Ukraina er reelle, i motsetning til de som kommer langveis fra med den ene forklaringen mer fantasifull enn den andre.

Bildene fra Ukraina er hjerteskjærende, samtidig som det mot og den kjærlighet til sitt eget land som den jevne ukrainer synes å vise, imponerer. Særlig imponerende er det mot landets president, den tidligere skuespilleren Volodymyr Zelenskyj, utviser der han oppildner folket iført skuddsikker vest på gaten i Kyiv. Det er vel få som trodde at akkurat han skulle fremstå som den lederen som skulle stå i front og inspirere ukrainerne til aktiv motstand mot Putins invasjonsstyrker. Til tross for Zelenskyj har uttalt at han er russernes mål nr. 1, og hans familie mål nr. 2.

Slikt står det respekt av.

Hvem er det som flykter fra Ukraina?

Det vi også ser er en endeløs flyktningestrøm mot vest, mot NATO-landene som grenser mot Ukraina i vest, det vil si Polen, Ungarn, Slovakia og Romania. Flyktningene slippes over grensene uten formaliteter – med ett unntak. Menn mellom 18 og 60 år blir avvist fordi regjeringen har vedtatt full mobilisering og da behøves disse i motstandskampen.

Det er ingen som vil stille spørsmål om flyktningstatusen til de ukrainere som akkurat nå strømmer over grensene for å finne sikkerhet i nabolandene. Det er også naturlig å tro at det vil komme ukrainere hit – enten ved at de reiser på egenhånd til Norge eller gjennom fordeling mellom de europeiske land.

Flyktninger fra Ukraina må Norge ta i mot – det er nettopp for slike tilfeller at Flyktningkonvensjonen kommer til anvendelse. Og disse vil klassifiseres som asylsøkere, i motsetning til kvoteflyktninger som fordeles av FNs høykommisær for flyktninger. I utgangspunktet vil dette kun være kvinner og barn under 18 år med tillegg av menn over 60 år, selv om det nok likevel er mange av disse som uansett ønsker å bidra med sitt i forsvaret av Ukraina, og derfor blir.

Litt statistikk…

Dette blir en ny situasjon for Norge. Ikke fordi vi ikke har tatt i mot asylsøkere i bøtter og spann tidligere, men fordi ingen vil bestride at de som kommer fra Ukraina kvalifiserer for asyl og derved flyktningstatus i Norge.

Fra Ukraina vil det i utgangspunktet bare komme kvinner og barn, noe som vil være uvanlig hvis vi sammenlikner med tallene for 2021 (2020) for asylsøkere fra andre land i aldersgruppen over 18 år, fordelt på kjønn.

  • Syria, menn 289 (286), kvinner 142 (126)
  • Afghanistan, menn 30 (12), kvinner 90 (11)
  • Eritrea, menn 52 (53), kvinner 87 (68)
  • Etiopia, menn 17 (5), kvinner 9 (7)
  • Irak, menn 17 (18), kvinner 8 (12)
  • Iran, menn 16 (20), kvinner 11 (18)
  • Kina, menn 68 (2), kvinner 19 (9)
  • Somalia, menn 9 (8), kvinner 4 (6)

Vi ser altså at i alle land som avgir asylsøkere er menn i et klart flertall, med et par interessante unntak – Afghanistan og Eritrea. Men hvis vi sjekker statistikken litt nøyere finner vi at for de som kom fra Afghanistan og hevdet å tilhøre aldersgruppen 11-17 år kom det hele 101 (28) menn og 8 (1) kvinner. Her dreier det seg nemlig om såkalte «enslige mindreårige asylsøkere». Og da blir jo bildet et ganske annet.

For Eritreas vedkommende (og for så vidt også Etiopia) er dette i stor grad kristne land, mens alle de andre er muslimske. Konklusjonen blir derfor at muslimer lar kvinner og barn bli igjen når de hevder å flykte fra krig og elendighet i hjemlandet, mens for kristne er det tilnærmet jevn fordeling.

De spesielt interesserte kan finne statistikken til UDI for 2020 her og for 2021 her.

Reelle asylsøkere – ikke migranter

Flyktningestrømmen fra Ukraina viser til fulle vår egen naivitet når det gjelder å innvilge asyl i Norge. Stortinget har besluttet at det er tilstrekkelig for å få asyl i Norge at asylsøkerens forklaring er «noenlunde sannsynlig». Det er ikke nødvendig at det er en sannsynlighetsovervekt for at forklaringen er korrekt – dersom det ikke kan bevises at det avgis falsk forklaring skal utlendingens forklaring legges til grunn.

Dette er åpenbart grunnen til at det er en klar overvekt av menn som søker asyl fra deres muslimske hjemland. For straks de har fått oppholdstillatelse kan de søke familiegjenforening med koner og barn fra hjemlandet. Dette har intet med asyl å gjøre – det er migrasjon.

De kvinner og barn som kommer fra Ukraina skal vi derfor ta godt i mot. Dette er reelle asylsøkere som antagelig bare vil bli i Norge til det er trygt å reise tilbake. Og som ikke vil søke familiegjenforening med ektefeller, for de har jo blitt igjen for å forsvare Ukraina mot Putins militærapparat. Hvis de skulle ønske å bli, så vil de være vesentlig enklere å integrere enn andre innvandrergrupper.

Det er for slike asylsøkere asylinstituttet er beregnet – ikke for de som misbruker det til fordekt migrasjon.

(Fotomontasje av Volodymyr Zelenskyj: HRS)