Den kulturelle revolusjonen

NRK med direktesendt historieforfalskning om USA

NRK Dagsrevyen meldte onsdag kveld at det torsdag 6. januar er ett år siden kongressbygningen i USA ble stormet. "Flere tusen Trump-støttespillere tok seg inn", forteller statskanalen skamløst. Men sannheten er at det anslås å ha vært i overkant av 300 demonstranter som i løpet av hele stormingen befant seg inne i bygningen.

NRK Dagsrevyen har aldri hatt for vane å gi balanserte politiske reportasjer fra USA, men sendingen onsdag kveld var likevel i særstilling. Å omgjøre tre hundre til «flere tusen» for dramatikken og antakelig den politiske rette moralens skyld, kan ikke kalles annet enn historieforfalskning på direkten.

For den som betviler at statskanalen bedriver slikt, ligger sendingen til spott og spe her.

-I morgen er det ett år siden kongressbygningen i Washington DC ble stormet, flere tusen Trump-støttespillere tok seg inn og avbrøt den formelle godkjennelsen av Joe Biden som USAs president, forteller NRKs nyhetsoppleser.

Tilsynelatende har NRKs egen undertekst-skriver hatt litt bedre oversikt over hendelsesforløpet enn hva nyhetsoppleseren har, for når sendingen er ferdig tekstet torsdag morgen, står det ikke «tok seg inn», det står «gikk inn». Men de påståtte «flere tusen» består.

Stormingen

Man kan undre seg over hva de etterlatte etter 9/11 tenker om omtalen av Capitol Hill-bråket som det største angrepet på demokratiet i moderne tid. «Den aller mørkeste dagen«, kaller VG det. Aftenposten skrev onsdag at «6. januar var et varsel om fare. Den er ikke over». NRK framstiller årsdagen for stormingen som om døden straks rammer oss alle. Faksimilen viser hvordan statskanalens forside på nett ser ut i skrivende stund:

Når norske medier forteller historier, er det med bred pensel om republikanernes anti-demokratiske holdninger og med Trump i rollen som Satan. Det er historier der Trump alene holdes ansvarlig for splittelse i det amerikanske samfunnet, og der det insinueres at enhver som støtter Trump også støtter stormingen av kongressbygningen.

Men ingen støtter stormingen. Republikanerne har tatt sterk avstand fra slik oppførsel – naturlig nok. Det finnes ikke en eneste politiker som har uttalt støtte til stormingen av Capitol Hill, hendelsen er tverrpolitisk fordømt – med rette.

Det er gjort enormt mye arbeid med å kartlegge hvor mange og hvem som tok seg inn i bygningen denne dagen, og det foreligger et utall videoopptak av hendelsen.

Man kan for eksempel bruke nyhetsbyrået Reuters oppsummering av dagen og se at det ganske riktig samlet seg tusenvis av demonstranter utenfor kongressbygningen. At mange av dem var sinte og frustrerte er det ingen tvil om, det ser man tydelig på ethvert opptak.

Men dette er åpenbart ikke ille nok når NRK skal rapportere om en hendelse som knyttes til tapende presidentkandidat Donald Trump. Hvorfor i all verden er det ikke nok?

Washington Post, en anerkjent amerikansk avis som anses å være venstrevridd, har laget en tidslinje over stormingen av kongressen, 41 minutes of fear: A video timeline from inside the Capitol siege, der de viser det videomaterialet de har fra innsiden av kongressbygningen.

Fear, på norsk frykt, er ikke spesielt betegnende for alt som foregikk på innsiden av kongressbygningen. En forvirret gjeng surret gjennom korridorene, mange av dem så ikke ut til å ane hva de holdt på med. Folk klarer definitivt å se dette med egne øyne.

Washington Post skriver om hendelsen:

The Post used a facial-recognition algorithm that differentiates individual faces — it does not identify people — to estimate that at least 300 rioters were present in footage taken inside the Capitol while police were struggling to evacuate lawmakers. The actual number of rioters is probably greater, since the footage analyzed by The Post did not capture everyone in the building.

Men ansiktsgjenkjenning og iherdig videogjennomgang er tilsynelatende helt unødvendig for vår egen statskanal. Et år etter hendelsen hevder NRK at disse omtrent 300 personene var flere tusen.

Hvor mange som reelt sett befant seg på innsiden av bygningsmassen vites fremdeles ikke med sikkerhet. Da Newsweek rett før jul 2021 hevdet å ha fått innsyn i materiale knyttet til etterforskningen skrev de:

Federal prosecutors have charged more than 700 people with participating in the protests at the U.S. Capitol, and new indictments and arrests are still continuing almost daily. Early in the arrests (when the number was closer to 400), most news media outlets said some 800 people entered the Capitol, but now the number—circulating in classified assessments made by the Secret Service and the FBI, and obtained exclusively by Newsweek—is 1,200.

De 1.200 som nevnes har ikke alle vært inne i bygningen. FBI selv opererer med begrepene «on ground» og «in building», altså mennesker som befant seg innenfor sperringene, når de omtaler mennesker som kom seg inn på Capitol Hill. Det er dermed rimelig å anta at det blant disse er flest utenfor bygningsmassen, gitt videodokumentasjonen som foreligger fra hendelsen, FBIs antall tiltaler for å ta seg inn i selve bygningen, og Washington Posts anslag på i overkant av 300 mennesker kartlagt synes dermed ikke urimelig.

Ikke planlagt

Det er ikke få ganger det har blitt gjentatt i norske medier at angrepet på Capitol Hill var orkestrert av Trump selv. Det NRK Dagsrevyen «glemmer» å nevne i onsdagens sending er at FBI, det føderale etterforskningspolitiet i USA, ikke har funnet tegn til at menneskene som tok seg inn i bygningen var organisert på forhånd.

I NRKs versjon heter det at «granskningen pågår for fullt» og «det finnes fortsatt to virkeligheter av hva som ble sagt».

Nyhetsbyrået Reuters meldte i august 2021:

FBI har funnet få bevis for at angrepet på den amerikanske hovedstaden 6. januar var et resultat av et organisert komplott for å omstøte presidentvalget, ifølge fire nåværende og tidligere polititjenestemenn.

Selv om føderale tjenestemenn har arrestert mer enn 570 angivelige deltakere, mener FBI på dette tidspunktet at volden ikke ble sentralt koordinert av høyreekstreme grupper eller fremtredende støttespillere av daværende president Donald Trump, ifølge kildene, som enten har vært direkte involvert i, eller orientert regelmessig, om den omfattende etterforskningen.

Men mye tilsier at NRK ikke har interesse av å formidle denne nyheten, siden kanalen fortsetter sin sterke anti-Trump-kampanje. Selvsagt nevner heller ikke statskanalen at Capitol Hill-politiet selv slapp demonstrantene forbi sperringene, og at majoriteten av dem som tok seg inn i kongressbygningen fulgte strømmen. Også dette er dokumentert på videoopptak og kan sees for eksempel her.

Ei heller har NRK interesse av å fortelle seerne at Trump selv var bekymret for sikkerheten ved Capitol Hill før 6. januar 2021. Det har vært tvil om hvorvidt påstanden om at han ba om en sikkerhetsstyrke på 10.000 mann, men daværende fungerende utenriksminister Christopher Miller har i ettertid bekreftet Trumps vurdering:

On the evening of January 5—the night before a white supremacist mob stormed Capitol Hill in a siege that would leave five dead—the acting secretary of defense, Christopher Miller, was at the White House with his chief of staff, Kash Patel. They were meeting with President Trump on “an Iran issue,” Miller told me. But then the conversation switched gears. The president, Miller recalled, asked how many troops the Pentagon planned to turn out the following day. “We’re like, ‘We’re going to provide any National Guard support that the District requests,’” Miller responded. “And [Trump] goes, ‘You’re going to need 10,000 people.’ No, I’m not talking bullshit. He said that. And we’re like, ‘Maybe. But you know, someone’s going to have to ask for it.’” At that point Miller remembered the president telling him, “‘You do what you need to do. You do what you need to do.’ He said, ‘You’re going to need 10,000.’ That’s what he said. Swear to God.”

Tilbakeblikk

USA-bråket bør lære norske politikere om fremmedgjøring av eget folk, skrev HRS fire dager etter opptøyene. Teksten samsvarer langt bedre med FBIs oppsummering åtte måneder senere enn hva den samsvarer med NRKs ettårsmarkering. Det gjengis to lengre avsnitt av teksten, nettopp for å sette NRKs vinkling i kontekst:

I USA ser folk de destruktive opptøyene i kjølvannet av BLM-bevegelsen og Antifa, opptøyer som er både ekstremt voldelige og angriper statlige institusjoner. Dersom man ikke forstår at byer i brann gjør like stort inntrykk som karnevalssirkus i Capitol Hill, har man liten kontakt med folks virkelighet og bekymringer.

Det er verdt å merke seg at det ikke utløste verken kaos, gatekamper eller voldsorgier da en kvinne ble drept av politiet under stormingen av Capitol Hill. Demonstrantene ruslet hjem. Ingen politikamre ble beleiret, ingen harnisk var å spore blant titusener av Trump-supportere. De var reelle «peaceful protestors» – i motsetning til de langt fra fredlige demonstrantene den amerikanske venstresiden har produsert.

Videre skrev HRS:

Når splittelsen blant amerikanere er dypere enn noen sinne, er det ikke fordi amerikanere er mer henfalne til konspirasjonsteorier enn hva nordmenn er. Splittelsen har bakgrunn i sosiale forskjeller som har utviklet seg over flere tiår, og en politisk ledelse som i likhet med venstresiden i Norge, er kua som har glemt at den har vært kalv.

Med Biden kommer både polertheten og tøvet tilbake. Mens millioner over hele kloden strikket rosa pussy-luer og skrek i avsky mot Trump, vil Bidens uanstendige snusing i ungpikehår og åpenbare rasisme aldri avstedkomme noe offentlig engasjement eller fakkeltog.

Tøvet er allerede ettertrykkelig etablert. For mens Twitter med rette kan fjerne direkte oppfordringer til vold, kan tech-giganten også fjerne ytringsmuligheten totalt – også for den sittende presidenten. Når de har gitt presidenten totalforbud på livstid er det dypt problematisk, og bør være det også for alle som mener det er deilig å slippe tweetene til Trump.

At tweetene hans i forkant av og under stormingen av Capitol Hill var politisk uforsvarlige bør det ikke reises tvil om. Men at han oppfordret til statskupp er å dra tolkningen særdeles langt. Selv om mange ser ut til å mene at han gjorde nettopp det, så er det ikke belegg for å hevde at det var det han mente. Det er ikke det han skrev, men det mange tolker at han skrev.

Det som er helt sikkert er at den moralske begrunnelsen Twitter har gitt for å utestenge president Trump på livstid, er direkte i konflikt med prinsippet om ytringsfrihet i et demokrati. For Twitters begrunnelse for utestenging er nettopp hva folk kan komme til å tolke ut av det Trump skriver. Dette er langt skumlere enn at en høyreekstrem karnevalsklubb slippes inn i kongressbygningen. Sistnevnte er tragisk, men kan forebygges ved adekvat vakthold. Førstnevnte er starten på et meningsdiktatur der Big Tech kan styre tilgangen på informasjon.

Det vil si – begynnelsen er det ikke. Under hele valgkampen har gigaplattformene Twitter og Facebook – godt støttet av de tradisjonelle mediene – hatt en klar politisk agenda der demokratene er det moralsk riktige alternativet. Det samme kan man se her hjemme. Alternative medier pålegges brems i sosiale medier og saker merkes som “feil”, “falske” eller “villedende”, samtidig som begrunnelsene ofte er søkte.

HRS opplever stadig «brems» på Facebook, og vel vitende om «nyhetssjekkeren» Faktisk.nos forkjærlighet for å kunne ta HRS i de mest absurde «feil», vet vi at sannsynligheten for at de tar i NRK Dagsrevyens påstand – en direktesendt historieforfalskning kringkastet til hele folket i beste sendetid – er forsvinnende liten.

Men «flere tusen», NRK? Det er regelrett pinlig.