Frihetsverdier

-Europa kan ikke være et supermarked der alle går inn og ut som de vil

Presidentkandidat for republikanerne i Frankrike, Valérie Pécresse, foreslår en allianse mellom alle europeiske land med yttergrense. - Europa skal ikke være et fort, men det skal heller ikke være som et supermarked der folk kan komme og gå uten at det føres kontroll, sier hun. Innvandringens konsekvenser seiler opp som det fremste temaet i valget i republikken i april.

Valérie Pécresse er den første kvinnelige presidentkandidaten i det franske konservative partiet Les Pepublicains (LR) historie. I likhet med de øvrige kandidatene på høyresiden er Pécresse opptatt av å bevare nasjonal identitet og kultur – og å få kontroll over migrasjonen til landet.

Menneskelighet og fasthet

Presidentkandidat Valérie Pécresse har blitt sammenliknet med Margareth Thatcher, en sammenlikning hun selv både verdsetter og spiller på. Hun er en sterk leder, og det preger også hennes valgkamp. I et intervju med Europe 1 mandag morgen framstår Pécresse definitivt tøff, men samtidig er hun opptatt av rettferdighet.

Den konservative presidentkandidaten har nettopp kommet tilbake fra et besøk i migrantleiren Samos i Hellas, og framholdt de upåklagelige boligcontainerne og høye gjerdene som et «eksempel på politikken med menneskelighet og fasthet» som hun selv forfekter når det gjelder immigrasjon. Pécresse er opptatt av balanse og av at politikken må være både streng, fast og menneskelig på samme tid.

Et kjernepunkt for Pécresse er det hun beskriver som «fasthet», og hun mener det er for lite samarbeid om og for dårlig sikring av EUs yttergrenser. Hun mener det er rimelig at yttergrense-statene etablerer en allianse, slik at migrantene møtes på samme måte uansett på hvilket punkt de forsøker å ta seg inn i Europa. Samtidig mener hun at det skal være vanskelig å krysse grensene, og at det er en forutsetning for Europa at «vi vet hvem som kommer».

Ingen stormakter uten grenser

Pécresse fastholdt at grekerne har maktet å balansere mellom å være strenge og å møte migrantene på en «menneskelig» måte.

-I utgangspunktet har grenselandene, som er i frontlinjen og er gjenstand for hybride angrep, stengte registrerings- og sorteringssentre, men i realiteten er ikke grensene stengt. Migrantene som ønskes velkommen der kan komme og gå fritt i byen og komme tilbake om natten. På den annen side, når de får avslag på oppholdstillatelse, da stenger leiren, den blir et interneringssenter og de må reise hjem, sa den franske presidentkandidaten.

 

Valérie Pécresse forsikret at hun ikke ønsker «et fullt inngjerdet festning Europa», men heller ikke «et supermarked Europa hvor folk går inn og ut uten å bli kontrollert».

-Det finnes ingen stormakter uten grenser. Og det finnes ingen grenser uten dører. Det er 600 millioner mennesker som beveger seg ut og inn av EU hvert år, og 20 prosent av disse blir aldri kontrollert. Det er 1.900 autoriserte ankomstpunkter for å komme inn i Europa, og ideen er at landegrenser kan beskyttes av gjerder og murer for å unngå en «sileffekt», sa hun.

Hun mener at et Europa uten fysiske grenser vil fungere som en sil, der illegale tar seg inn til kontinentet ved ubevoktede, åpne grenser, og at grensegjerder og murer bør fungere som en sluse, slik at reelle flyktninger gis anledning til å søke asyl.

 Ta tilbake kontrollen

LR-kandidaten til presidentvalget sa også at hun gikk inn for å sette kontrollen av de ytre grensene på dagsordenen til EU-presidentskapet .

-Jeg ber om realpolitikk for ytre grensekontroll. Og jeg ønsker, hvis jeg blir republikkens president, å foreslå for alle grenselandene å skape forsterket samarbeid, en allianse av grenseland. Det handler om å gjenvinne kontrollen over immigrasjonen, og denne alliansen ville gjøre at landene i frontlinjen får flere midler. Det er det viktigste temaet i dag, sa Pécresse.

Hvor godt Pécresse vil gjøre det i det forestående presidentvalget gjenstår å se. Franskmennene har mange tøffe kandidater å velge blant, og i motsetning til i Norge er Frankrike sterkt preget av den pågående migrantkrisen. Som vi tidligere har belyst er hele 50 prosent av franskmennene enige i Eric Zemmours islam-bekymring, og de foreløpige analysene fra Frankrike viser at partiene til høyre for LR får langt bredere oppslutning enn hva LR får.

Kontroll med migrasjonen er et kjernetema for alle partiene på konservativ side, ikke bare for Pécresse, men om hun lykkes i sin appell for en allianse mellom yttergrenselandene, kan det være ett steg nærmere et godt resultat på det forestående presidentvalget for henne og Les Republicains.