Kriminalitet

Blinde Jonas ble dømt for hets mot folkegruppe

Etter at sønnen (15) ble utsatt for grov fornedringsvold av en innvandrergjeng, uttalte faren Jonas (46) seg ufordelaktige om innvandrere. En av de dømte overgripernes familie anmeldte han da for hets mot folkegruppe - og vant frem i retten.

Vi fortalte i går om Jonas Serneholts reaksjon etter at fire av overgriperne på sønnen (15) fikk sin dom. Til tross for grov vold og grove trusler var straffene milde for de tiltalte; en 20-åring fikk ett år og tre måneder, to andre – under 18 år – fikk ungdomsstraff, mens den fjerde var tiltalt for å tilrettelegge for volden idet han mottok beskjeder på mobilen av typen «knekk nesen hans» som han formidlet til de øvrige.

En av familiene til de dømte opplevde seg krenket av Jonas Serneholts uttalelser og politianmeldte han. Nå er dommen falt, og Jonas ble dømt for to tilfeller av hets mot folkegruppe. Til sammen må han betale 5.200 SEK i bøter, omkostninger og gebyr til det såkalte offerfondet.

Anklager Kevin Öksuz hadde krevd at Serneholt også ble dømt for å ha hevdet «at bare innvandrerungdom med midtøsten/nordafrikansk bakgrunn begår forbrytelser». Men det kom tingretten til at Serneholt ikke hadde skrevet.

Til tross for at Serneholt er helt blind, og dermed tilhørende en marginalisert gruppe, kan han ved hjelp av spesialtilpasset utstyr delta på for eksempel sosiale medier. Det var da også på en lokal Facebook-gruppe at Serneholdt tok ut sin frustrasjon over overfallet på sønnen, men det Serneholt åpenbart ikke har fått med seg er at grensen for hva en kan ytre seg om når det gjelder innvandrerrelaterte problemer er betydelig strammet inn – særlig i Sverige.

For, i motsetning til å stoppe den eskalerende innvandrerrelaterte volden i landet, står det nok av aktører klar til å stoppe såkalt netthets. Slik «hets» kan i realiteten være en trussel mot ytringsfriheten, ikke minst fordi utsagn kan tas ut av kontekst. Det mener Serneholt er gjort i hans tilfelle, og det er åpenbart mange svensker enig med han i. I alle fall har Serneholt fått betydelig støtte fra folket.

– Jeg er virkelig rørt og overveldet over all støtten jeg føler fra det svenske folket. Det er en støtte jeg aldri vil glemme.

– Det har vært hardt nok som det har vært, men takket være støtten jeg har fått kan jeg legge dette bak meg og gå videre, sier Serneholt til AfS (det svenske partiet Alternativ för Sverige).

At uttalelsen kommer til AfS er ikke underlig, da partiet har bestemt seg for å betale for Serneholts bøter og sakskostnader – samtidig som AfS ber om økonomisk støtte fra befolkningen via Vipps. Den var jo «snedig» – men det hadde kanskje vært bedre å gi direkte støtte til Serneholt og hans familie. Ikke minst for sønnen etter overfallet har flyttet fra byen, i redsel for å bli utsatt hevnvold.