assimilering

Til full krig mot politisk islam: – Europa må stå sammen

Danmark, Østerrike, Belgia og Frankrike går nå til felles kamp mot politisk islam. Det heter at politisk islam er farligere enn islamistisk terror. Derfor har disse landene dannet et forum som jevnlig skal møtes for å meisle ut tiltak mot politisk islam. Det muslimske brorskapet utpekes endelig som en livsfarlig fiende av Europas demokrati. Ser vi en oppvåkning?

Symbolsk nok kalles forumet seg for «Wien-forumet», og møtet tok nylig plass i Wien der osmanerne ble nedkjempet ved byens porter i 1683.

Stort mer symbolsk er det vanskeligere å gjøre det.

«Islamismen stopper ikke ved grensene, så samarbeidet innad i Europa må styrkes», sa Østerrikes integreringsminister Susanne Raab på konferansen i går. – Det handler om å fjerne grobunnen for segregering og radikalisering, utdypet hun.

Raab definerte islamismen som «gift for integreringen».

Ulvene i fåreklær

På sikt skal også andre land tas med i forumet. Forumet skal bli et «kompetansesenter mot politisk islam».

På det første møtet var eksperten på Det muslimske brorskapet, Lorenzo Vidino, invitert til å tale. Vidino pekte på at «alle mennene i Det muslimske brorskapet opptrer som ulv i fåreklær». De «har to ansikter», sa han, noe HRS har påpekt i mangfoldige år, og som Ahmed Akkari, den danske avhopperimamen også har skrevet i sin bok, Min afsked med islamismen.

Brorskapet opererer nemlig bevisst med to dagsordener, noe som gjør Brorskapets medlemmer og organisasjoner langt vanskeligere å identifisere for legfolk, journalister og politikere, enn salafistene og jihadistene. I rundt 40 år har de bygget seg opp makt i Europa. Hovedtaktikken er denne: De er ofte velutdannede, de er velkledde i vestlige klær, og tar konsekvent til orde utad for dialog og fredelig sameksistens. De bruker det som i våre ører lyder som «plussord», som den danske islamforskeren Tina Magaard ved Aarhus Universitet sier det. Typiske plussord er pluralisme, reform, demokrati, rettigheter og dialog. Innad er bildet diametralt motsatt. I tekster og taler beregnet på et muslimsk publikum finner man typisk hatefulle utsagn om jøder, kristne og homofile, og full støtte til shariaens straffemetoder, inkludert dødsstraff for frafall fra islam. Kvinners underordnede rettslige status er likeledes en selvfølge.

Akkari beskriver denne «intellektuelle bevegelsen», som han kaller Brorskapet, slik: «Suksessen skyldes især at hovedmennene gjennom tidene har vært ekstremt dyktige til å tilpasse og posisjonere seg i skiftende samfunnsforhold. Det betyr imidlertid ikke at ideologien er mindre ortodoks enn salafistenes.»

Brorskapets grunntanke om etablering av et koran- og shariastyrt samfunn er slik: «Håpet er at både de vestlige og de mer moderate muslimske samfunn vil smuldre opp, slik at kalifatet kan grunnlegges på restene», forklarer Akkari (sakset fra Islam. Den 11. landeplage).

Et vaklende Vest-Europa som reiser seg?

Som Vidino også sa på overnevnte møte: Brorskapet bygger i det stille opp parallelle samfunn. Dets medlemmer ønsker å «destabilisere det sentraleuropeiske samfunnet». For egen regning legger jeg til også Norge og Skandinavia. Medlemmer av dette «nettverket er smarte, dyktige, utdannede og fremfor alt godt organiserte som påvirkere». Brorskapet sender også hatpredikanter fra land til land i Europa. Om «formiddagen» viser de full forståelse for homofile og transpersoner, mens om «ettermiddagen» sies det fra talerstoler i moskeene at «homofile og lesbiske bør kastes ut fra det høyeste huset i byen».

– Og det er nettopp derfor jeg ikke ønsker at en eneste imam i Østerrike skal finansieres av et annet land, er integreringsminister Raabs klare synspunkter. – Det er på ingen måte mot islam som religion, men mot politiske aktiviteter som undergraver vårt vestlige verdisystem. Fordi politisk islam er grobunn for radikalisering. Terrorisme er bare toppen av isfjellet.

Raab slo fast at den islamistiske faren allerede er etablert i Europa.

For Danmark stilte innvandrings- og integreringsminister, Mattias Tesfaye (S). – Vi kjemper for demokrati, våre verdier og utdanning, understreket Tesfaye.

På møtet deltok rundt 100 personer, blant dem den franske islameksperten, Gilles Kepel, den svenske terroreksperten, Magnus Ranstorp, allerede nevnte Lorenzo Vidino fra George Washington University, ledende ekspert på det muslimske brorskapet i Europa, og Mouhanad Khorchide, professor i islamsk teologi ved universitetet i Münster.

Brorskapet i Norge

Brorskapet står sterkt i Norge, med hovedbastionen Rabitamoskeen i Oslo med forstander Basim Ghozlan i spissen, en mann som i årevis har vært inne i den mediale varmen. Filialene er flere, som i Nordahl Bruns gate 1 i Drammen. Ghozlan behandles som en troskyldig, from person. Endog at Rabitamoskeen til Det islamske forbundet ble satt opp på Emiratenes terrorliste, endret ikke medienes behandling av ham. (Emiratene satte opp hovedmoskeene til Brorskapet i Europa på terrorlisten sin i 2014).

Rabitamoskeen har flere ganger invitert ekstreme utlendinger til å forkynne, endog for sine unge. Rabitas Unge (altså ungdomsgruppen under Ghozlans vinger), hadde besøk av Mohammad ibn Adam al Kawthari.  Denne fundamentalistiske predikanten driver blant annet Jameah Girls´ Academy i Leicester, en av flere omstridte islamskoler i Storbritannia. På jenteskolen styres det i detalj. Alle må dekke seg til: kappe og hijab for de minste – nikab fra 11 år og oppover. Han forbyr jenter å bli behandlet av mannlige leger. Han forbyr dem å svømme hvis det er en mannlig badevakt eller ikke-muslimsk kvinne tilstede, og nekter dem å bruke tamponger.

Kvinner har ikke lov å reise lenger enn 48 miles uten følge av sin ektemann eller en nær slektning, og skal ellers holde seg hjemme med mindre hun absolutt må ut.

Flerkoneri er derimot tillatt. Å latterliggjøre polygami er ifølge al Kawthari det samme som å være vantro. En kvinne har ikke lov til å nekte sin mann sex og det er forbudt å ha nære, intime forbindelser med eller føle kjærlighet for ikke-muslimer. Det er heller ikke lov å sitte, spise, leve med eller omgås vantro. Og han er selvsagt for den obligatoriske steiningen som straff for utroskap og for amputasjon ved tyveri.

Det er disse kreftene Wien-forumet nå har erklært full ideologisk krig med.

Fundamentalistisk islam har erobret europeisk jord

Wien-forumet skal holde årlig møte, og satser på å involvere andre EU-land i arbeidet med å bekjempe politisk islam.

Ser vi et vaklende Vest-Europa som har bestemt seg for å reise seg – i opplysningstidens ånd?

Som den algeriske forfatteren Boualem Sansal sier det:

«Islamismen er basert på islam, som ingen har rett til å kritisere. Men i deres land spiller den også på demokratiet og rettsstaten. Islamismen utnytter disse verdiene for å rettferdiggjøre sin eksistens. Siden demokratiet anerkjenner alle meninger, fra ekstremhøyre til ekstremvenstre, er det også forpliktet til å anerkjenne islamismen. Alle som ikke utfører angrep eller voldelige handlinger, beskyttes av rettsstaten som en prinsippsak. Derfor befinner islamismen seg umiddelbart på erobret territorium. Det er ingen steder i verden at islamistene virkelig bekjempes. Jihad-terrorister bekjempes, men de er bare islamismens slagg.»

Sansal burde selvsagt være neste hovedgjest hos Wien-forumet.

Merk at ingen land i øst er med i forumet. Vi vet hvorfor. De slapp ikke elefanten løs i sine land.