Den kulturelle revolusjonen

Politiet om grov ungdomsvold: – Barn og unge som lar seg rive med

Halden har et omfattende problem med det som omtales som svært voldelig ungdom helt ned i 10-11 års alderen. Slåsskamper og alvorlig hærverk har utløst bekymring hos skoleledelse og foreldreutvalg. Politiets forklaring på den eskalerende volden er at "problemene i byen skyldes barn og ungdom som lar seg rive med. De blir med på ting de egentlig ikke har lyst til."

HRS har ved flere anledninger rapportert om tiltakende barne- og ungdomskriminalitet i Halden, for eksempel i mai om at barn avtaler slåsskamper – der politiet var rask med å fortelle at «hudfarge og etnisk bakgrunn er tilfeldig» – og om «hverdagshelten», journalisten Vibeke Havenstrøm, som grep resolutt inn da hun så 6-7 gutter sparke og slå en gutt som lå på bakken. I sistnevnte sak fremsto spesielt en av gutten fullstendig uten respekt overfor voksne.

Nå har NRK våknet – og satt fem journalister på saken – og rapporterer om barn som truer med å drepe lærere, knuste ruter og slåssing. Ved en lokal barneskole er en rekke vinduer knust, ved en ungdomsskole er situasjonen den samme.

Halden skiller seg dermed ikke nevneverdig fra situasjonen i Oslo, der voldsomfanget er så stort at lærere vurderer at det er utrygt å gå på jobb. Også i Drammen er vold og trusler fra elever ned i barneskolealder et omfattende problem.

Bekymringssamtaler

De voldelige barna og ungdommene har ført til at både foreldrenes arbeidsutvalg og skoleledelsen ved en lokal skole i Halden har reagert. De bekymrer seg åpenbart for den voldelige utviklingen og frykter for følgene både for egne barn og for skolebyggene.

– Det har blitt et tøft miljø. De innkaller hverandre til blant annet slåsskamper. Her snakker vi om barn helt ned i femte-, sjette- og syvendeklasse, sier rektor ved Gimle skole, Anita Gundrosen til NRK.

Obligatoriske foreldremøter og bekymringsbrev til alle foreldre er blant tiltakene som har blitt iverksatt i Halden. Å holde foreldrene til voldsutøvende barn ansvarlige og å informere andre foreldre om hva barna deres kan være vitne til er gode tiltak fra skolen. Taushet om voldshendelser er ellers et problem i dagens skole-Norge, der det ikke er noen automatikk i at foreldre får vite om alvorlige hendelser barna blir vitne til.

Politiet forteller at de har kalt inn barn i barneskolealder til såkalte bekymringssamtaler.

– Vi har hatt samtaler med barn som er 10–11 år. Men jeg vil påstå at på det jevne er det fra 12 år og ut ungdomsskolealder som vi har mest trykk akkurat nå, sier Janne Samuelsen, fungerende leder ved forebyggende avsnitt i Halden, til NRK.

Ikke leke helt

Politikvinnen sier til NRK at hun er bekymret for utviklingen og at det både har blitt mer hærverk enn før og mer alvorlig skadeverk enn politiet har vært borti tidligere. Politiet i Halden har nå bedt innbyggerne å følge ekstra godt med, opplyser kanalen, og har fått hjelp av det lokale Taxi-selskapet, som nå skal holde øye med hva som foregår ved byens skoler på kveldstid.

Videre har Samuelsen svaret på hva som gjør at ungdomskulturen i Halden har endret seg, og hun understreker viktigheten av å bry seg.

– Det er viktig å være til stede på skolene, nærmiljøet og bry seg. Det er helt ok å si ifra til barn som gjør noe de ikke skal. Hvis det skjer noe kriminalitet, så ring politiet, sier Samuelsen.

Hun forteller at problemene i byen skyldes barn og ungdom som lar seg rive med. De blir med på ting de egentlig ikke har lyst til.

– Ved å ha voksne i nærheten fører det til at det er lettere å si nei. Dersom man ser noe så si ifra, bry deg og snakk med ungdommene. Man trenger ikke leke helt, sier politikvinnen til NRK.

Omsorgsfull inntil det naive

Skal man forebygge vold må man erkjenne at det er vold, man kan ikke omtale voldshandlinger som ufrivillige handlinger barn «lar seg rive med» i, som om det var sidestilt med å seg rive med i lek og derfor komme for sent til skoletimen.

Å oppfordre publikum til å «bry seg og snakke med» ungdomsgjenger som ellers omtales som «svært voldelige» og åpenbart ikke nøler med å kaste stein, synes omsorgsfullt på grensen til det totalt naive.

Hva fungerende leder Janne Samuelsen ser for seg kan skje dersom steinene kastes mot dem som «bryr seg» i stedet for vindusruter, vites ikke, men det er kanskje tanken på at nettopp dette kan skje som gjør at hun påpeker at man «ikke trenger å leke helt» – verken barn eller voksen.